kommentar

«Vi hjelper deg gjerne med å se utfordringene, Vedum»

Prosjektgruppa i NAST inviterer på kaffe og en prat om moderne vekstselskaper.

Anders Mjåset, gründer og CEO i Mesh er blant initiativtakerne til NAST og dem som nå inviterer finansministeren på kaffe.
Publisert Sist oppdatert

I sitt svar til gründeroppropet mot endringene i exit-skatten sier Vedum, «– Vi kan ikke se at de foreslåtte endringene skal innebære noen begrensninger i muligheten til å skape og drive i Norge».

Vi hjelper deg gjerne med å se dem, Vedum, men først litt om den digitale æraen og moderne vekstselskaper. 

Utviklingen skyter fart

Digitalisering og nye teknologiske fremskritt over de siste 30 årene har gjort det mulig for stadig flere å starte bedrifter. Historisk har det aldri vært mindre ressurskrevende å bygge avanserte teknologibedrifter. Kombinasjonen av venturekapital og modne innovasjons-økosystemer for skalerbare teknologistartups, har gjort det mulig for disse selskapene å vokse fort. 

Denne utviklingen har blitt et globalt fenomen, og 7 av de 10 største selskapene i verden er i dag teknologiselskaper. Majoriteten av dem er unge (15-35 år), og gjennomsnittlig alder synker. Dette er en teknologiutvikling som akselererer globalt, en utvikling Norge må være med på.

Selskaper med internasjonalt potensial

Når regjeringen sier at det etableres tusenvis av selskaper i måneden så er den store majoriteten av disse levebrødsbedrifter og tradisjonelle selskaper uten potensial til å bli norske hjørnestensbedrifter. 

Selskaper med internasjonalt potensial, som evner å få inn venture-kapital på høye verdsettelser, er det bare noen titalls av i måneden, og antallet årlig som klarer å bli milliardbedrifter med videre vekstpotensial kan telles på en hånd.

For Norge er det utviklingen av disse selskapene som er viktigst ettersom dette er hjørnestensbedriftene vi skal leve av i fremtiden.

For å realisere potensialet i egen startup scene må vi utvikle, tiltrekke og insentivere talent som evner å bygge denne typen moderne vekstbedrifter og vi må videreutvikle venturekapitalmarkedet. 

De fleste landene vi sammenligner oss med, konkurrerer i dag hardt om å tiltrekke seg denne kompetansen og kapitalen, mens vi med exit skatten vil reise innovasjonsbarrierer på grensen.

En sammenligning over rammebetingelser på skatteområdet i Norge, Sverige og Storbritannia.

For internasjonale gründere i Norge blir det aller vanskeligst. Dersom de flytter til hjemlandet sitt og startupselskapene deres mislykkes (noe mange vil gjøre) må de likevel betale 37.8 prosent skatt på verdien ved exit tidspunktet (dette er i høy grad illikvide høy-risiko aksjer, så det går ikke). 

Hvorfor skulle noen velge å gjøre dette når sammenlignbare land konkurrerer om å tilby de beste insentivene for å etablere seg hos dem? De første internasjonale gründerne har allerede flyttet som følge av forslaget. 

Vi er avhengige av internasjonale ansatte for å realisere potensialet i norske vekstbedrifter. Mange av disse vil insentiveres med eierskap, samtidig vil det på ulike tidspunkt være naturlig for mange å flytte tilbake til hjemlandene sine. 

Da må man forholde seg til risikoen som ligger i utviklingen av selskapsverdien av selskapet man har jobbet for i forhold til om man klarer å betale en skatteregning man ikke hadde fått om man hadde tatt jobb i et gründervennlig land.

For norske tech-gründere vil det i mange tilfeller være naturlig å følge selskapene sine dit de har størst potensial/marked, men en skatteregning på urealiserte og i høy grad illikvide aksjer vil gjøre det risikabelt. Dersom det ikke går så bra at man har råd til å betale exit-skatten må man håpe at man ikke har etablert familien så godt at det blir vanskelig å få dem med seg til Norge og man må være veldig forsiktig med å dø...

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Flere startups har stoppet å ansette internasjonale ansatte i Norge allerede, noen har initiert flytteprosesser og det er stor frustrasjon i startup økosystemet. 

900 har signert oppropet

Når vi sitter og skriver dette så har over 900 har signert oppropet mot exit-skatten og vi har samlet hundrevis av eksempler på hvordan skatten skaper problemer for norske vekstbedrifter. Du skal snart få konkrete eksempler, vi må bare få tid til å sortere alle tilbakemeldingene først.

For Norges del så håper vi at vi får et bedre samarbeid mellom startup-scenen og myndighetene fremover - vi er klare til å bidra og ser frem til en god dialog! 

Dette er en invitasjon til møter og diskusjoner - vi i NAST kan samle vekstgründere som representerer alle stadier og sektorer som kan belyse behov og utfordringer den moderne startup scenen står overfor i Norge. På vegne av initiativtakerne, hjertelig velkommen på en kaffe!