STARTUPvisum

Venstre ber Stortinget gjøre det lettere for utenlandske gründere og investorer å satse i Norge

– Vi er i en sterk internasjonal konkurranse om de kloke hodene, og må gjøre alt for å ønske dem velkommen, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Ingvild W. Thorsvik og Alfred Bjørlo i Venstre.
Publisert Sist oppdatert

– Norge har hatt en politikk der de som kommer utenfra møtes med skepsis i alle bauger og kanter. Vi er vant med at vi er et land mange ønsker å komme til, og innvandringspolitikk handler stort sett om å ha orden i køen og lage gode barrierer ved grensa. Men nå må vi i stedet tenke omvendt, sier Bjørlo til Shifter.

I dag fremmet han og Ingvild W. Thorsvik et såkalt Dokument 8-forslag, som skal gjøre det lettere for utenlandske investorer og gründere å etablere seg og satse i Norge. Forslaget inkluderer:

  • Et nytt visumprogram for denne gruppa.
  • En strategi for å styrke etablerertjenester og vekstmuligheter for virksomheter etablert av internasjonale gründere i landet.
  • Tiltak for å forenkle søknadsprosesser og redusere saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS.
  • En rådgivingstjeneste for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere etterspurte kompetansemedarbeidere med etterspurte tekniske, akademiske eller praktiske ferdigheter fra land utenfor EØS.

Kyle-effekt

Shifter har tidligere omtalt den amerikanske gründeren Kyle Havlicek-McClenahan som ble kastet ut av landet før jul, etter åtte år i Norge. Årsaken var at han startet et teknologiselskap like før pandemien brøt ut i fjor, og på grunn av korona-omstendighetene ellers tjente for lite ved siden av oppstarten. Venstre har fra før stilt spørsmål om saken i Stortinget spørretime. Selv om Kyle ikke nevnes med navn i forslaget, viser Venstre til utfordringene investorer og gründere møter:

«I pandemiåret 2020 opplevde gründere som fikk redusert sine inntekter på grunn av smittevernstiltak å miste retten til opphold fordi de tjente et lavere beløp enn dette, selv om de i normalår oppfyller kravene.»

Bjørlo og Thorsvik mener denne og andre saker viser hvordan en gruppe mennesker og arbeidsgivere som kommer hit for å skape verdier og arbeidsplasser for seg selv og andre, blir møtt av urimelig høy risiko.

«Slike barrierer gjør Norge unødvendig lite attraktivt for internasjonale gründere og kompetansemedarbeidere vi sårt trenger. Arbeidsgivere som ønsker å ansette kloke hoder med spisskompetanse opplever at prosessene er så tidkrevende at de gir opp, eller mister spisskompetanse de er avhengige av. Fordi arbeidsgiveren i Norge velges bort av de kloke hodene, til fordel for arbeidsgivere i andre land som er flinkere til å tilrettelegge.»

Norge som taper

Alfred Bjørlo og Ingvild W. Thorsvik mener Norge har satset for lite på å tiltrekke seg de som kan skape nye markeder, tjenester og arbeidsplasser for norske bedrifter.

«Alle samfunn er avhengige av nyskaping og innovasjon, og at de små ideene får vokse seg store. Selv om Norge er en liten økonomi, opererer næringslivet vårt i internasjonale markeder. Det betyr at norske arbeidsgivere i økende grad er avhengig av å rekruttere internasjonale medarbeidere med spisskompetanse,» skriver Venstres representanter i det såkalte Dokument 8-forslaget til Stortinget.

«Dersom vi ikke legger bedre til rette for at de kloke hodene velger Norge, ender vi opp som taperne i den globale konkurransen om å tiltrekke oss de menneskene som skaper morgendagens løsninger, produkter, tjenester og arbeidsplasser.»

Et vedtak i saken vil ikke skje før sent i vinter eller mot våren.

Venstres forslag

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et eget visumprogram for gründere og investorer fra land utenom EØS-området, for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for disse to gruppene å etablere virksomhet seg i Norge.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om et eget visumprogram for forskere for å gi flere yrkesakademikere muligheten til å arbeide i Norge

3. Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å styrke etablerertjenester og vekstmuligheter for virksomheter etablert av internasjonale gründere i Norge.

4. Stortinget ber regjeringen komme en strategi for å tiltrekke seg flere internasjonale investorer til Norske vekstselskaper.

5. Stortinget ber regjeringen komme med forslag til tiltak for å forenkle søknadsprosesser og redusere saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS.

6. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til en rådgivningstjeneste for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere etterspurte kompetansemedarbeidere med etterspurte tekniske, akademiske eller praktiske ferdigheter fra land utenfor EØS. Slik at arbeidsgivere kan forholde seg til den den rådgivende enheten fremfor å måtte hente inn informasjon på tvers av NAV, kommune, UDI og skatteetaten.