AI

«Trønderbrain» skal skille ut de beste startupene for Investinor

Den statlige ventureinvestoren har utviklet et AI-verktøy for å sortere ut de mest lovende selskapene - uavhengig av om gründeren har bart og skinnvest. 

Morten Bertelsen er kommunikasjonssjef i Investinor.
Publisert Sist oppdatert

Investinor har utviklet AI-verktøyet Trønderbrain som samler data om startups fra en rekke kilder som presentasjoner, nettsteder og nyhetssider. 

Verktøyet skal brukes til å sile ut de beste og mest aktuelle selskapene for den statlige investoren som årlig får henvendelser fra 400-500 selskaper og fond. 

Tidligere måtte Investinoransatte hente informasjonen selv, og deretter lagre denne i en database for videre prosessering. Dette er noe av det som er overlatt til kunstig intelligens.

Trønderbrain rangerer etter parametre som gründerteam, markedspotensial, konkurransesituasjon, medinvestorer og ESG-profil (environment, social, governance). Alle selskapene får en score basert på dette (journ, anm: Trønderskår?), og investeringsteamet blir servert en rekke spørsmål fra AIen slik at de kan gjøre ytterligere undersøkelser.  

I statens eierrapport 2023 hvor nyvinningen er beskrevet, går det frem at screeningen absolutt ikke gir alle svar på hvilke selskaper som Investinor bør satse på, men den skal bidra  til å redusere antallet relevante selskaper fra et hundretalls til noen titalls.

Målet skal blant annet være å styrke fondsinvesteringene og mer presise direkteinvesteringer nå som Investinor igjen har adgang til å gjøre koinvesteringer parallelt med private investorer. 

Avviser at gründere med bart og vest vil komme foran i køen

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

– Vi har hørt at AI kan være forutinntatt. Er det en fare for at gründere med bart og skinnvest vil komme høyere opp i bunken enn strengt tatt fortjent? 

– Statssekretær Tore O. Sandvik i Nærings- og fiskeridepartementet, som eier Investinor, har tidligere sagt at det er for få trøndere i forhold til behovet her til lands. Bart og vest i dealflow virker derfor midt i blinken! sier kommunikasjonssjef Morten Bertelsen i Investinor.

– Spøk til side, Trønderbrain forsøker å besvare spørsmål som skal indikere positive egenskaper ved et selskap. Et eksempel er om grunnleggeren av selskapet har lyktes med en startup tidligere. Selv om alle modeller har en viss grad bias, tror vi at KI-scoring basert på objektive kriterier kan bidra til å redusere menneskelig bias i screeningprosessen, fortsetter han.

Mika Myrseth er Junior Associate og begynte i Investinor i august 2023. Han er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU med fordypning i software. Han er hovedarkiteten bak Trønderbrain, assistert av kolleger på tvers av fagmiljøene i Investinor.

Bertelsen minner om at automatisert screening også vil øke mengden selskaper som vurderes av Investinor. 

– Det kan gi flere og bedre investeringsbeslutninger på sikt. Prosjektet er fremdeles i en eksperimentell fase, og det er ikke brukt mye ressurser. Vi har gått forsiktig frem og forsøkt å høste lavthengende frukter først. Vi har brukt kunstig intelligens til å effektivisere manuelle og tidkrevende interne prosesser. Det gir ansatte mer tid til å møte mennesker og gjøre vurderinger som krever ekte intelligens. Selskaper som scorer godt, oppfyller en rekke klassiske VC-kriterier slik Team, Investorer, Produkt, Traction, Konkurranse og Esg, sier han.

«Alle» satser på AI

Med Trønderbrain går dermed Investinor sammen med andre ventureinvestorer som i økende grad satser på AI i arbeidet sitt. 

Nylig lanserte Katapult sin Northstar som er utviklet over flere år sammen med Bakken og Bæck og skal tilbys andre investorer som ønsker å filtrere seg frem til akkurat riktig startup. 

Startupen Deckmatch har også lansert sin løsning nylig. Og tidligere Katapult-ansatt Sagar Chandna som nå er i Runway FBU, har ledet utviklingen av et AI-verktøy hos dem