Stein Ove Eriksen i Huddly, Ivar Ole Wik i Liftroller og Edgeir Aksnes Vårdal i Tibber har alle hardware-produksjonen hjemme.

Tre brennhete startups holder produksjonen hjemme: Her er deres beste råd

Det er mer enn pris som teller. Coronaviruset spiller også inn.

Publisert Sist oppdatert

– Det ser ut til å være en begynnende trend, sier forsker Henrik Brynthe Lund ved Sintef.

I fjor publiserte han en studie som viste at stadig flere norske selskaper valgte å flytte fabrikk-virksomheten fra Kina og Øst-Europa, til Norge, eller ikke flytte ut i første omgang. Hovedårsaken var klar; økt automatisering og tilgjengelig kompetanse minimerte prisforskjellene på produksjon i Norge og tradisjonelle lavkostland.

Men det er en rekke andre hensyn som også bør vurderes når disse avgjørelsene skal fattes, ifølge et gründerne i Huddly, Tibber og Liftroller - som alle har produksjon på hjemmebane.

Volum er viktig

Blant selskapene som ble intervjuet i studien til Brynthe Lund, var det norske videokonferanseselskapet Huddly. De kunne nylig presentere overskudd - for første gang. Selskapet kombinerer software, kunstig intelligens og hardware for folk som ønsker å bruke videoløsninger for å samarbeide. Ved forrige resultatpresentasjon sa daglig leder Stein Ove Eriksen at de fremover vil være «nesten like mye et software-selskap som et hardware-selskap.»

Maskinvaren deres, kameraer for konferanserom, produseres nå av Hapro Electronics på Hadeland. Men nylig inngikk de også et samarbeid med polske Flextronics Industrial som andre produksjonspartner. Hvor stort omfanget ved anlegget i Polen blir, er fortsatt uvisst.

– Produksjon i Norge gir høy kvalitet og rask time-to-market for nye produkter. Det er enklere å samarbeide med en produksjonspartner som er tett på og har samme kultur, særlig når nye produkter skal ut i markedet. Ved produksjon av store volumer kan det være en fordel å gå til utlandet, men det krever høy intern kompetanse å fjernstyre produksjonen, sier Eriksen.

Han tror populariteten til utenlandsproduksjon blant norske startups varierer «i takt med oppfattet risiko».

– Naturkatastrofer, virusutbrudd eller andre alvorlige hendelser påvirker selvfølgelig negativt.

– Hva er dine beste råd til startups som vurderer hvor de skal produsere hardware?

– Husk å designe produktene slik at de blir enklest mulig å produsere. I begynnelsen vil det være en fordel å produsere i Norge, så kan man heller vurdere utenlandsproduksjon når volumene blir store, mener han.

Corona-forsinkelser

Strømselskapet Tibber er en annen norsk startup med voldsomme, internasjonale vekstambisjoner. I tillegg til software-plattformen, produserer de en rekke smarte dingser, selv og i samarbeid med andre. Likevel valgte de å hente produksjonen hjem i fjor.

– Vi har produksjon av både elektronikk, plastikk og assembly i Norge, forteller gründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes .

Han presiserer at de er avhengig av komponenter fra en rekke underleverandører, selv om selve produksjonen av produktet er i norske hender.

– Dette er noe man kanskje ikke tenker på i starten, men som man spesielt merker i disse dager hvor komponenter fra Kina er forhindret på grunn av Coronaviruset, sier han.

Pris og bærekraft

Vårdal Aksnes ser flere strømninger i markedene som han tror på sikt vil føre til at flere gjør som dem, og flytter produksjonen hjem. Én viktig faktor er kostnadsnivåene i asiatiske land, som stiger og gradvis vil nærme seg europeiske nivåer.

– Dette vil endre en del av det store spillet om produksjon, mener han, og legger til:

– I tillegg vektlegges det stadig større grad hvor bærekraftig hele verdikjeden er, og sender man ferdige produkter og komponenter flere ganger frem og tilbake over hele verden, så har slike ting også en høy kostnad på avtrykket på planeten. Sistnevnte er nok et område som vektlegges stadig mer, hvordan produkter produseres og fraktes hele veien frem til kundene på. Slike ting kan tale for at det kan bli aktuelt for stadig flere å vurdere å flytte produksjon nærmere hjemme.

Produkt og design

Gründeren påpeker at det fordelene og ulempene knyttet til produksjon ute og hjemme, er avhengig av typen produkt som skal lages.

– Det mest åpenbare er ulempen i forhold til dyrere arbeidskraft enn eksempelvis Asia. I de tilfellene vil produkter som krever store eller mange manuelle operasjoner være mer kostbart, sier han.

– Men om man designer produktene fra et perspektiv om mest mulig automatisert produksjon, så demper man disse ulempene, sier han.

Dessuten har selskapet opplevd både tettere kommunikasjon og høyere kvalitet i flere ledd etter at de flyttet produksjon hjem.

– Er det eksempelvis feil i et eksemplar som til slutt havner hos en kunde, så kan kostnaden gjennom hele livssyklusen av produktet bli svært høy. Ergo vil en lavere feilrate og høyere kvalitet fort veie opp for lavere enhetskostnader i utlandet, sier han.

Helhetlig opplevelse

– Hva er dine beste råd til startups som vurderer hvor de skal produsere hardware?

– Tenk gjennom hele kundereisen. Det er et kjent sitat som sier at «if you are serious about software, make your own hardware». Det er mye sant i dette. Samspillet i eksempelvis vår egen Tibber Pulse mellom software i app, skytjenesten og selve hardwaren er et resultat av sikkert et hundretalls iterasjoner. Skulle vi ha outsourcet og laget software eller hardware, så ville det tatt flere år å ta frem dette produktet. I tillegg ville kostnaden vært høyere. Så å ta grep om hele opplevelsen av produktet er essensielt. Både ut fra kvalitet, men også kostnad og innovasjonstakt, sier strøm-gründeren.

Effektiv arbeidskraft

I fjor høst bestemte også gründeren bak Liftroller, Ivar Ole Wik, å flytte produksjonen fra fabrikker i Polen, til Norge. Startupen lager produkter som skal bedre logistikken på byggeplasser, og hentet i fjor frisk kapital fra Dalseide & Fløysand i Bergen. Bare i år planlegger de fire nye produktlanseringer.

Hovedgrunne til returen hjem var, som påpekt i studien til Brynthe Lund ved Sintef, at mer automatisering senker kostnadene på hjemmebane, mens økt etterspørsel i byggebransjen i Øst-Europa, bidrar til å presse prisene der opp.

– Vi får også større nøyaktighet på produktene ved bruk av maskiner, noe som er svært viktig for oss.

– Når det er sagt så er det likevel mange mennesker som skal til i Norge også for å operere disse maskinene, så vi sysselsetter derfor flere mennesker, i lokaler som ellers hadde stått tomme, så det er svært gledelig. Forskjellen er at 10 mennesker som opererer effektive maskiner her i Norge, klarer å produsere langt flere produkter for oss på samme tid som den manuelle produksjonen i Polen klarte med samme bemanning, sier Wik.

Transport og miljø

I likhet med de andre trekker også Liftroller-gründeren frem nærhet til design og produksjon som en stor fordel.

– Med fabrikken i Polen så ble det altfor ofte til at «things got lost in translation» og vi brukte masse unødig tid på å rette feil og rydde opp i misforståelser, forteller han.

– Hva er dine beste råd til startups som vurderer hvor de skal produsere?

– Kommunikasjon og kulturforståelse er i alle fall viktige elementer jeg vil dra frem. I Polen opplevde vi at om vi hadde gjort en feil på en tegning vi har sendt over for produksjon, så fikk vi ikke vite om dette. De bare utbedret feilen slik de mente det fungerte best, og sendte produktet av gårde. Resultatet var at vi fikk følgefeil som ble dyre å rette opp.

Samtidig er han overbevist om at bærekraft og kostnadseffektivitet i stadig større grad går hånd i hånd.

– Mitt beste råd er å være bevisst på om produsenten du velger har kapasitet til å skalere opp produksjonen når det tar av, og at de har de rette maskinene tilgjengelig for akkurat din produksjon. For mye ut av huset for bearbeiding, enten det er lakkering eller maskinering, medfører mye ekstra transportkostnader og miljøbelastning, sier Wik.

God butikk

Han høster støtte hos forskeren fra Sintef.

– Et annet aspekt er frakt, særlig hvis man skal produsere for det europeiske markedet. Det tar lang tid å transportere produkter fra Kina til Norge for pakking, og så ut i Europa. Kostnadene er høye, og man binder mye kapital på den måten. Da blir ting straks vanskeligere hvis det skjer noe uforutsett, sier han.

– Er det noe utpreget som tilsier at norske startups bør holde produksjonen hjemme?

– Jeg vil tro at det samme kan gjelde for dem som for de mer etablerte og store bedrifter. Hovedargumentet for å produsere i Norge bør jo være at det er god butikk.