verdsettelse

Tibber utgjør halvparten av Schibsted Ventures norske portefølje

Schibsted runder ett år som investor i strømstyrings-selskapet som tidligere i år ble verdsatt til minst 5,1 milliarder kroner - og kanskje betydelig mer.

Edgeir Vårdal Aksnes (t.h.) i Tibber fra en Oslo-tur med investeringsteamet i Schibsted Ventures høsten 2021, med Mats Staugaard (t.v.) og Rune Røsten.
Edgeir Vårdal Aksnes (t.h.) i Tibber fra en Oslo-tur med investeringsteamet i Schibsted Ventures høsten 2021, med Mats Staugaard (t.v.) og Rune Røsten.
Publisert Sist oppdatert

Det har stormet rundt Schibsted Ventures` portefølje i det siste. Selskaper som kryptobørsen Firi og bruktboktjenesten Bookis har stått frem og varslet nedbemanninger og kutt for å få investorene med på nye og nødvendige kapitalrunder.

Et selskap som ikke har slitt med å få investorene med videre, er Tibber som tilbyr smart strømstyring og som hentet 900 millioner kroner tidligere i år.

På ett år gikk selskapet fra 120.000 kunder til 410.000 kunder ved utgangen av 2021. Tibber går ikke ut med kundetallene sine for første halvår 2022, men ifølge gründer Edgeir Vårdal Aksnes øker de dag for dag og ligger betydelig høyere nå enn ved inngangen til året. I mai ventet Aksnes en omsetning på syv til ti milliarder kroner i løpet av 2022.

Kjøpte aksjene av Stordalen

Schibsted har vært blant investorene i Tibber siden juli 2021. De kom inn ved å kjøpe aksjeposten til Petter Stordalen, og har totalt gått inn med 600 millioner kroner til sammen siden. Totalt sitter Schibsted nå på 14 prosent av aksjene i selskapet.

Selv om energi ikke har vært et tradisjonelt område for Schibsted, har Tibber funnet sin plass i porteføljen som en digital markedsplass for strøm og smart strømstyring. Tibber selger også utstyr for styring av strøm.

Mange preferanseaksjer og aksjeklasser

Shifter har gjennomgått emisjonsdokumentene fra den siste kapitalrunden i Tibber, som er omfattende på grunn av flere gjennomførte funding-runder og flere utenlandske eiere.

Et resultat av alle rundene er at Tibber står igjen med flere forskjellige aksjeklasser. Selskapet har også foretatt noen mindre rokkeringer mellom klassene i den siste runden.

Mens det fortsatt er rundt 24 prosent A-aksjer og 25 prosent B-aksjer, finnes det 18 prosent preferanse C-aksjer, 15 prosent preferanse D1-aksjer, 1 prosent preferanse D2-aksjer og 17 prosent preferanse E-aksjer.

Det er denne siste klassen som ble opprettet ved den siste emisjonen hvor Tibber ble verdsatt til 5,14 milliarder kroner etter penger (gitt lik verdi på alle aksjeklassene).

Selskapet har i ettertid også gjennomført noen mindre emisjoner. Og Aksnes indikerer at verdien på selskapet er enda høyere enn dette uten å avsløre nøyaktig hvor mye høyere.

Gründeren sier til Shifter at inndelingen i forskjellige aksjeklasser har skjedd naturlig og i takt med kapitalrundene. Forskjellen mellom de forskjellige klassene skal være minimal selv om preferanseaksjer har noe høyere prioritet ved konkurser og andre «uvanlige» selskapshendelser. Alle som eier preferanseaksjene skal også kunne konvertere disse til ordinære A-aksjer.

Gründerne beholder kontrollen

Grunnleggerne har fortsatt et jerngrep på kontrollen i selskapet. B-aksjene har ti ganger så mange stemmer som de andre klassene, og de to eneste innehaverne av B-aksjer er Aksnes eget Spacetime Ventures og grunnlegger Daniel Lindén i Sunhill Capital AB.

Til sammen kontrollerer de to over 75 prosent av stemmene, og Aksnes kontrollerer 38 prosent av stemmene alene.

Shifter har ikke innsyn i aksjonæravtalen i Tibber, men det er ikke uvanlig at aksjer med flere stemmer har en høyere verdi enn ordinære aksjer. Selv om B-aksjene i Tibber gir likt krav på utbytte og kan konverteres til A-aksjer under vilkår spesifisert i avtalen mellom aksjonærene, gir de kontroll i selskapet med ti stemmer per aksje.

Antar man for eksempel dobbel kontrollpremium på B-aksjene, blir Tibbers verdsettelse løftet til 6,4 milliarder kroner. Da er Schibsteds andel verdt 900 millioner kroner.

Fikk vederlagsfrie tegningsretter

I tillegg har den siste gruppen med investorer fått vederlagsfrie tegningsretter som kan innløses i ordinære A-aksjer til det samme pris som i den siste runden.

Schibsted har tegnet seg for rundt 11 prosent av disse tegningsrettene.

Dersom alle tegningsrettene løses inn i aksjer, er verdsettelsen av Tibber 5,6 milliarder kroner (med antatt lik verdi for B-aksjene), og Schibsteds noe utvannede andel blir da verdt 770 millioner kroner.

I vår var Schibsted Ventures norske portefølje verdsatt til rundt rundt 1,5 milliarder kroner. Tibber stod i så fall for over halvparten.

Tatt del i kunnskapsutveksling om markedsplasser

Schibsted Ventures er opptatt av å fortelle om verdien de bidrar med som eier i porteføljeselskapene. Også Tibber har nytt godt av tilbudet, ifølge Aksnes, selv om han ikke har deltatt på samlinger med de andre gründerne.

– Vi har brukt det som har vært relevant for oss, slik som skalering på tvers av landegrenser og alt som har med utvikling av markedsplasser å gjøre. Selv om de eier en god del andre bransjer, så er det ekstremt my å lære på tvers om digitale brukere og kunder og hvordan man kan få kundene til å oppleve maksimal verdi på en markedsplass. Dette er kunnskap som ofte kan generaliseres på tvers av bransjene, sier han.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*

Powered by Labrador CMS