Schibsted ventures: del 1 av 4

Investeringsdirektør Christian Horn Hanssen, leder for investering og forrretningsområder Dan Ouchterlony og Hanne Hollstedt leder for markedsføring i Schibsted Venture.

Schibsted Ventures investerte for en milliard i 2021 - Derfor investerer de stadig mer i startups

Investeringsteamet til Schibsted investerte om lag en milliard i 2021 og holder et skarpt øye på avkastningen. Det har gitt noen store suksesser og noen skikkelige feilskjær.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 investerte Schibsted Ventures for rundt en milliard kroner. Og de har ingen planer om å bremse ned. Årets første investering ble en post i kryptobørsen Firi til 60 millioner.

Men det er ikke nødvendigvis kryptovaluta som er den gamle mediekjempens fremtiden.

– Målet er å akselerere Schibsteds innovasjonstakt, svarer Dan Ouchterlony om hvorfor Schibsted har holdt seg med en egen avdeling for venture i over 20 år.

– Vi lærer oss mye nytt, holder konsernet oppdatert, og dessuten får vi bra avkastning.

Når Schibsted Ventures bestemmer seg for å satse, går de typisk inn tidlig, gjerne på såkornstadiet eller første runden etter det. De vil typisk starte med 10-15-20 prosent eierandel som kjøpes i steg. Ambisjonen er å i hvert fall eie i fem til syv år til selskapet har modnet, kanskje også lengre.

– Vi vil lede investeringsrundene, ha styreplasser og ta en aktiv rolle, sier Ouchterlony.

Men 100 prosent eierskap er ikke aktuelt. Da tar heller Schibsted Ventures exit og sender stafettpinnen over til morselskapet. Det var det de gjorde med den svenske podcast-selskapet Podme som Schibsted nå eier 100 prosent.

Venture-modellen som de har styrt etter siden starten, har vist seg å fungere.

– Da jeg begynte med dette i 2006 var corporate venture ganske lite, også globalt sett. Siden har venture modnet og etter hvert blitt en egen industri, men for oss handler det fortsatt om hvordan vi hjelper selskapene med en systematisk fremgangsmåte, sier Ouchterlony.

Måles på dette

Selv om myke mål som å holde Schibsted med i loopen på hva som er siste nytt og bidra til læring, står sentralt, har Ouchterlony egne personlige mål om høy avkastning også.

Schibsted Ventures er sparsomme med å oppgi tall som gir innsyn i resultatene.

I konsernregnskapet blir investeringene som regel tatt inn til kost og justert for resultater og eventuelle utbytter. Ved inngangen til 2020 var den samlede verdien i fellesforetak (joint venture) og tilknyttede selskaper på 4,5 milliarder kroner.

Det var om lag det samme som i 2018. Men i 2020 ble 3,6 milliarder av disse verdiene klassifisert til "holdt for salg" det året. Det innebærer at Schibsted regnskapsmessig anså at disse verdiene var aktuelle for salg.

I 2020 og 2021 gikk Schibsted Ventures ut av seks selskaper.

Shifter får opplyst at den interne avkastningen er «veldig bra og godt innenfor forventningene».

Anklaget for "for tidlig" børsnotering

Nylig dukket det opp en sak i Sverige som kaster lys på de potensielle gevinstene som ligger der. Det svenske selskapet Rocker har utviklet et app som man kan koble opp til egen bankkonto. Rockers grensesnitt gir bedre oversikt over alle kjøp og hvordan man bruker penger enn løsningene som de fleste nettbanker operer med.

Appen er blitt populær siden Schibsted Ventures første gang investerte i 2016. I fjor var selskapet klart til å gå på Stocholms-børsen med en verdsettelse på 1,5 milliarder svenske kroner. Schibsted Ventures eierandel i 2020 på 32 prosent var dermed verdt en halv milliard, mens eierposten var oppført i 2020-regnskapet til 157 millioner.

Men noteringen ble lagt på is inntil videre da Affärsvärlden anklaget Rocker for å gå på børs lenge før selskapet egentlig var tørt bak ørene.

Skjær i sjøen for Schibsted

Ifølge Ouchterlony er det minst like viktig at det skapes verdi gjennom å få selskapene til å samarbeide. For eksempel ser han synergier mellom Podme og bruktbokhandelen Bookis og mellom betalingsløsninger hos markedsplassen Blocket og Rocker.

I 2021 gikk også mattelæringsappen Albert på børs etter mange år i Schibsted Ventures deleierskap. Etter å ha blitt verdsatt til rundt en milliard svenske kroner i oktober, er markedsverdien nå rundt 700 millioner.

Det gikk enda verre med investeringen i Fronteer Solutions. Selskapet hadde utviklet en aksjerobot som skulle forvalte et fond billigere og med lavere risiko enn en menneskelig forvalter, og var et av de første som flyttet inn i StartupLab i 2012. Schibsted kjøpte 16 prosent av Fronteer i 2017, men gikk helt ut i desember 2020.

Det spørs om det ble noen særlig gevinst. De fem årene frem til og med 2019 ga et samlet tap på 80 millioner kroner, og bare tre måneder etter at Schibsted var ute, var det kroken på døren for selskapet.

Dette var første del i en serie om Schibsted Ventures. Neste del kommer onsdag 19. januar: "Stor oversikt: Alle Schibsted Ventures investeringer de siste fem årene."