Nord-Europa sjef i Bolt Nils Wijkmark

Taxi-utfordrer klar til å stupe inn i det norske markedet, og de kommer allerede til å være på mange telefoner

– Drosjemarkedet har blitt styrt av et knippe selskaper lenge nok, mener Bolt-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kom nok en sparkesykkelaktør på gaten i Oslo. Men det estiske selskapet Bolt kommer ikke bare for å mikromobilitetsmarkedet. Regionssjefen for Bolt i Nord-Europa, Nils Wijkmark, forteller at lanseringen markerer starten på et skifte i det norske transportmarkedet.

– Vi er det første selskapet i Norge som tilbyr både sparkesykler og drosjetjeneste, selv om sistnevnte ikke er lansert i Norge ennå. Planen er å lansere det så fort den nye drosjeloven trer i kraft, men vi avventer selvsagt til norske myndigheter har funnet en tilfredsstillende løsning for dette, sier Wijkmark.

Motsatt lansering

Bolt ble startet under navnet Taxify av brødrene Martin og Markus Villig i Estland i 2013, og opererer nå i over 150 byer med både elsparkesykler, drosjer og hjemlevering av mat.

Med sparkesyklene nå på gaten, lanserer Bolt i motsatt rekkefølge fra hva de vanligvis gjør.

– Vanligvis kommer vi med drosjetjenesten først, så går vi inn med sparkesykler, og den tredje tjenesten vår, BoltFood.

Han viser til at i Sverige startet selskapet i fjor med drosjetjeneste, og utvidet i år til sparkesykler og matlevering.

Drosje-debatten har rast i flere år i Norge, etter at Uber etablerte seg i Norge i 2016, og brøt med den norske drosjelovgivningen og tilbød turer uten taxiløyve. I 2017 la selskapet ned hovevirksomheten, og godtok et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven. I fjor la regjeringen frem den nye drosjeloven, som i utgangspunktet skulle tre i kraft 1.juli, men har blitt utsatt på grunn av corona-krisen.

Det vedtatte lovforslaget opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner. Samtidig fjernes kravet om faglig kompetanse for løyvehavere, selv om kravet om drosjeløyve videreføres.

På tide å åpne opp

– Blir Bolt-taxi lovlig i Norge i november?

– Det åpner i alle fall dørene. Men alt vil ikke skje over natten, selv om det kommer en regulering i november. Men de tingene som har begrenset markedet tidligere, blant annet taket på lisenser, og kravet om sentral forsvinner, så det skaper forutsetninger for et selskap som oss.

– I Sverige endret de til lignende reglene som nå innføres i Norge allerede i 1990. Det tok riktig nok tid før det endret markedet, men det har gjort at Sverige har en helt annen prissetting i dag.

Hovedkonkurrenten Uber har også varslet av de vil komme tilbake når den nye reformen trer i kraft, mens den eksisterende taxi-næringen har bedt om omkamp og flere utsettelser.

Wijkmark mener det er på tide at taxi-næringen i Norge åpnes opp.

– Den har blitt styrt av et knippe selskaper ganske lenge. Og det gir et prisnivå som ikke ligner noe annet. Vi mener det er mye bedre å kunne tilby sjåførene flere turer, slik at de tjener mer, selv om hver tur er billigere.

Fylte kassen midt i corona

Og selskapet står klare til å kapre de reisende når den nye reguleringen trer i kraft.

– Da vil mange allerede bruke sparkesyklene våre, og det ligger på samme app.

Og mens konkurrentene både på elsparkesykler og taxi-tjenester har permittert og sagt opp ansatte, har heller Bolt fylt opp kassen. For under en måned siden hentet de en milliard kroner. Til sammen har selskapet hentet over fire milliarder kroner.

Og Wiljmark forteller at selskapet i tillegg mottok finansiering i januar fra Euroean Investment Bank (EIB).

– Det er det første mobilitetsselskapet som får finansiering fra EIB. Og det viser at de begynner å få øynene opp for europeiske tech-selskaper.