Teamet i Kvist Solutions. De seks foran fra venstre: Emil Ommundsen, Eirik Tømmervik, Mathias Engevik, Jenni Skaara, Henrik Udnes og Fabian Utigard. De to bak fra venstre: Mathias Picker og Ralf Leistad.

Studentgründeren fikk ideen da han druknet i papirarbeid på sommerjobb: Nå tester gigantene løsningen

Fabian Utigard i Kvist Solutions hjelper byggebransjen å bli mer miljøvennlig.

Publisert

– Løsningen vår skal spare aktørene i bransjen for tid og penger, og med det også hjelpe dem med å sette høyere miljøambisjoner i byggeprosjekter, forteller daglig leder Fabian Utigard, som gründet Kvist Solutions sammen med Mathias Berntzen Engevik da de to gikk på Entreprenørskolen på NTNU.

Gründerne har utviklet en løsning som forenkler og automatiserer store deler av arbeidet med miljøsertifiseringer i byggeprosjekter (såkalte BREEAM-prosjekter, langt fortalt Building Research Establishment Environment Assessment Method). Applikasjonen setter all data i system, slik at aktørene kan bruke mindre tid på dokumentasjonsarbeid og mer tid på selve byggeprosjektet.

- I dag er dokumentasjonsbehandlingen en veldig analog prosess, og vi vet at personene som jobber med sertifiseringer bruker store deler av tiden sin på å innhente dokumentasjon som allerede ligger i prosjektet. Målet vårt er at entreprenører skal kunne utøve mer effektiv og oversiktlig miljøledelse, sier han.

Demotivert

Utigard fikk gründerideen etter det han omtaler som en litt seig sommerjobb i byggebransjen som ingeniørstudent.

– Jeg fikk i oppgave å hjelpe til med å miljøsertifisere et bygg, og syntes det var demotiverende at jeg etter en hel sommer bare hadde kommet meg gjennom en brøkdel av dokumentasjonen. Det var en stor jobb som jeg så at burde blitt løst på en annen måte, forklarer han. og legger til:

– Det er dumt at byggeprosjekter med høye miljøambisjoner skal drukne i papirarbeid.

Snudde problem til mulighet

Året etter luftet han utfordringen for et par medstudenter, og ikke lenge etter var NTNU-startupen en realitet. Siden den gang har selskapet brukt tid på å besøke entreprenører og prosjekter, og hentet inn erfaringer.

Nå er verktøyet snart klart. Det henter dokumentasjonen automatisk rett fra kildene, har støtte for andre sertifiseringsordninger i bransjen, og bidrar på den måten til at alle kan gjøre sertifiseringsarbeidet raskere og rimeligere. Ikke minst kan det hjelpe aktørene å bygge grønnere og mer miljøvennlig helt fra start – være seg i form av materialvalg, byggemetoder, energiløsninger eller nærheten til kollektivtrafikk.

Gründerne Mathias Engevik og Fabian Utigard viser frem verktøyet ute på byggeplass.

Piloter med de store

Studentstartupen får allerede inntekter fra piloter ute hos fem av de største byggentreprenørene her til lands – OBOS, Skanska, NCC, Veidekke og AF. I sommer har selskapet flyttet inn i AFs hovedkontor og jobbet tett på fagressurser for å teste programvaren.

– AF har som ambisjon å satse på og samarbeide med oppstartsselskaper som kan bidra til å gjøre bransjen bedre. I Kvist har vi sett et stort potensial. Da er det en selvfølge for oss å stille fagpersoner og prosjekter til rådighet for å hjelpe dem med å utvikle løsningen, sier AFs Miljøsjef Anastasia Wraa, som tidligere har vært BREEAM-ansvarlig i AF Bygg Oslo.

Jakter investorer

Nå er Kvist Solutions klar for neste steg, og forlater i disse dager for alvor tilværelsen som bare en studentstartup. Bemanningen på dagens fire fulltidsstillinger og fire deltidsstillinger, skal styrkes.

Den første finansieringen er allerede på plass. Tidligere i år var de blant studentselskapene som fikk en million kroner fra Forskningsrådets entreprenørprogram for studenter (Forny StudEnt). I tillegg har de mottatt markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge på 150.000 kroner, samt 219.000 kroner i form av Designdrevet innovasjonsprogram fra Doga.

– Vi har lyst til å satse stort, og for å gjøre det trenger vi folk. Vi rigger nå til en emisjon der vi skal hente mellom 3 og 3,5 millioner kroner, forteller Utigard.

I tillegg til dette skal Kvist kombinere dette med ytterligere midler fra Innovasjon Norge. Utover dette kommer inntektene fra kundene.

Uerfarne?

– Dere kommer rett fra studiene uten særlig bransjeerfaring. Hvordan blir dere møtt av investorene?

– Jeg har selv jobbet med problemet vi nå prøver å løse, gjennom to sommerjobber. Det at vi mangler mer bransjeerfaring enn det, ser jeg egentlig på som et fortrinn. Vi tør å stille spørsmål ved måten ting alltid er blitt gjort på. Samtidig er strategien vår å få med oss de store aktørene, og få den tyngden de kan bringe inn i det, sier Utigard.

Og selv om de ikke har lang bransjerfaring, har både han og gründerkollega Mathias Berntzen Engevik utdanningen som passer til oppdraget. Utigard er sivilingeniør innen konstruksjon og IKT, mens Engevik er byggingeniør - i tillegg til Entreprenørskolen.

Konkurrentene

– Hvem er de største konkurrentene?

– De største konkurrentene er rutinene og de interne verktøyene som aktørene i bransjen har utviklet over flere år. De er riktignok utdaterte og gammeldagse, men de er innarbeidet.

Utigard understreker at det finnes andre verktøy der ute, men at disse gjerne er mer generiske enn det Kvist nå har utviklet.

– Vi ser at konkurransebildet gjør at vi har en plass i markedet. Samtidig er bransjen veldig moden for nye digitale løsninger, så noen andre kommer sannsynligvis til å ta den plassen før eller siden hvis vi ikke gjør det. Derfor må vi holde høyt tempo.

Det stopper heller ikke med dokumentasjonsverktøyet. Allerede nå er Kvist i gang med neste produkt, det som skal bli et analyse- og rådgivingsverktøy, der de i forkant av prosjektene foreslår hvilke miljøvalg en utbygger bør gjøre, for å gjøre minst mulig skade på natur og klima. Også her har de fått potensielle kunder med seg på laget, i form av at Norconsult har betalt for gjennomføringen av et forprosjekt.