Stortinget ber regjeringen endre opsjonsordningen

«Et virkemiddel for å spare utgifter, unngå permitteringer og sikre langsiktig verdiskaping».

Publisert Sist oppdatert

Mange oppstarts- og vekstbedrifter har i lang tid, og lenge før koronakrisen inntraff, pekt på ordningen for opsjonsbeskatning som et viktig virkemiddel for å styrke økosystemet. Og det var tilsvarende store forventninger til endringer i ordningen da Venstre gikk inn i regjering.

Men det skulle en krise til før partiene på Stortinget bestemte seg for å gjøre noe med saken. Tirsdag ble en utvidelse av denne ordningen nemlig løftet frem i et bredt forlik på Stortinget, som en god løsning som kan hjelpe både i- og etter krisesituasjonen.

– Vi har gjennom god dialog med både regjering og opposisjonen diskutert mulige måter å løse dette på, og er derfor svært glade for å se at det nå vil komme et forslag til endret ordning i revidert nasjonalbudsjett, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide, til Shifter.

I dagens innstilling skriver partiene på Stortinget at de er kjent med at mange oppstarts- og vekstselskaper på grunn av virusutbruddet «har utfordringer med å beholde kompetent arbeidskraft. Flertallet registrerer videre at det for mange av disse selskapene kan være aktuelt å kombinere ordinær lønn med aksjeopsjoner, for å sikre aktivitet og unngå permitteringer.»

Det understrekes i innstillingen at en slik forbedring også vil være viktig for det langsiktige arbeidet med skape flere vekstbedrifter og styrke norsk konkurransekraft, og ber derfor regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2020.

En utvidelse av ordningen skal sørge for at «den kan benyttes av flere virksomheter og ansatte», heter det i innstillingen fra Stortinget.

– Vi har tatt til orde for at grep i opsjonsordningen er krisegrep. Abelia har sammen med aktører som Forskningsparken og StartupLab vært opptatt av å fortelle at en endret opsjonsordning er et virkemiddel for å spare utgifter, unngå permitteringer og sikre langsiktig verdiskaping. Det er vi selvsagt glade for å ha nådd frem med, sier Søreide.

Flere gründer-grep

Tirsdag vedtok Stortinget en rekke andre tiltak som også påvirker norske gründere og startups, deriblant å øke rammene til Investinor.

– Dette er viktig grep for å hindre stopp i innovasjonstakten, sier Søreide, og legger til:

– Regjeringen gjorde et godt grep med å øke investeringen til Investinor. Nå ber Stortinget om en vurdering om det er hensiktsmessig å justere øke mandatet, noe vi har tatt til orde for. En økning i Investinors mandat vil bidra til å løse utfordringene med kapitaltilgang for oppstarts- og vekstselskapene.

Det er Investinor-sjef Terje Eidesmo enig i, og sier i et intervju med Shifter at de er forberedt på å ta «en del av støyten» etter koronakrisen.