David Baum er daglig leder i Finstart Nordic.
David Baum er daglig leder i Finstart Nordic.

Sparebank1 SR Bank: Selskapene de har investert i, investeringsstrategien og hvordan de utvikler egne selskaper internt.

Fra feilslått innnovasjonsstrategi til eierskap i 10 startups. Finstart Nordic har brukt halvparten av 300 millioner kroner. Dette har de lært.

Publisert Sist oppdatert

– Vi begynte i feil ende. Vi etablerte noe vi følte måtte etablere uten at vi visste hva vi skulle ha: Vi lagde en innovasjonslab, sa kommunikasjonsdirektør Tor-Kristian Haugland i Sparebank1 SR Bank til Shifter i mars 2018.

Samme dag som han formidlet at det var en feilslått strategi, annonserte han bankens nye "Corporate Innovation"-initiativ: De skulle opprette innovasjonsarmen Finstart Nordic og sette av 300 millioner kroner som skulle brukes til å investere i nordiske startups samt utvikle egne nye selskaper, utenfor banken.

I desember 2019 har Finstart investert om lag halvparten av pengene, de har en portefølje på ni selskaper, hvor ett er utviklet internt.

(Hele oversikten nederst i saken)

Fra store enkeltrunder til flere små

– Vi har gjennomført to investeringer i Danmark og resten i Norge. Vi har foreløpig ikke landet noe i Sverige, sier David Baum, adminstrerende direktør i Finstart Nordic.

– Hva har dere lært av deres investeringer?

– I begynnelsen gjennomførte vi større investeringsrunder. I Just Technologies investerte vi 20 millioner kroner og i Harvest 30 millioner kroner. Nå gjør vi flere mindre investeringer. I de siste selskapene har vi investert mellom fem og ti millioner kroner i flere transjer. Det gir dem en rullebane på 12 til 18 måneder, sier Baum.

Bidrar med mer enn gjennomsnittsinvestoren

– Hvorfor denne strategien?

– Det tar litt tid å etablere en god Nordisk dealflow. Men når dette er på plass kommer vi i kontakt med flere yngre selskaper med tilsvarende lavere verdsettelser. Vi har også mer å bidra med enn gjennomsnittsinvestoren. Vi kan hjelpe til med strategi, markedsføring, salg, produkt og kunder. Men hvis vi skal levere den verdien, så forutsetter det at selskapet har behov for det, sier han.

Han forteller at de har brukt om lag halvparten av de 300 millionene de fikk fra moderselskapet Sparebank1 SR Bank.

– Av disse forholder vi oss til 250 millioner kroner som skal investeres, og når vi gjør investeringer så settes omlag halvparten av investeringen av til oppfølgingsinvesteringer, sier Baum.

David Baum i Finstart Nordic.
David Baum i Finstart Nordic.

Tar veddemål om fremtiden

Han forteller at de fremover vil fortsette å fokusere på finansielle tjenester i vid forstand.

– Mye av det vi gjør, handler om å ta veddemål om fremtiden. Vi jobber strategisk og ser etter fremtidens vekstområder i et fem til syvårsperspektiv. En stor andel av det handler om plattformøkonomien, hvor finansielle tjenester er verdiøkende. Vi kan forvente å se flere investeringer innen den type forretningsmodeller, sier han og legger til at de vil gjennomføre mellom 4-6 nye investeringer i 2020.

Spinner ut selskaper

I tillegg til eksterne investeringer, utvikler Finstart selskaper internt som spinnes ut. Foreløpig har de utviklet selskapet Beaufort, som er en digital plattform for «Anti-hvitvasking».

– Vår strategi innebærer at vi stiller samme krav til egne ideer som til eksterne investeringscaser. Møter vi et eksternt selskap som har kommet lenger enn oss i å løse samme problem, så kan vi kaste oss rundt å investere i selskapet i stedet for å utvikle det internt, sier Baum.

Vi regner med opp mot 20 prosents eierandel til de ansatte i selskaper vi utvikler internt.

David Baum

– Hvorfor utvikle egne selskaper i det hele tatt og ikke bare investere?

– Fra vår posisjon ser vi mange muligheter som ingen andre ser. Vi har også et godt team som kan utvikle konsepter, validere ideen i et marked, utvikle en klikkbar prototype og avdekke interesse. Deretter kan vi rekruttere personer som kan lansere forretningsideen som et nytt selskap, sier han.

Ansetter gründere

Han forteller at med Beaufort så forelå det en investeringsbeslutning før de hadde rekruttert teamet.

– Det vi har lært, er at vi må begynne rekrutteringen mye tidligere, så vi har nå opprettet en ny stilling som vi kaller «Venture Partner». Vedkommende skal lede et mindre team hos oss og være sponsoren til en idé. Hun skal lede initiativet til det foreligger en investeringsbeslutning og deretter være med å bygge selskapet når det skilles ut, sier Baum.

Vil gi eierandel til ansatte

Baum poengterer at vedkommende vil få tilbud om både aksjer og lønn. Eierandelen vil avhenge av selskapets verdi og hvor mye vedkommende har råd til å kjøpe.

– Men vi regner med opp mot 20 prosents eierandel til de ansatte i selskaper vi utvikler internt. Det er viktig at de i teamet har et godt incentiv. I vår løsning kan de unngå å måtte ha deltidsjobber ved siden av for at det skal gå rundt. Modellen vil få produktet raskere ut i markedet, og den enkelte vil få en mindre eierandel, men av en større kake, sier han.

Skal spinne ut selskaper tidligere

Beaufort var prøvekaninen. Neste gang vil de spinne ut selskapet tidligere gjennom å investere litt mindre litt tidligere, for å få det opp å stå, deretter få inn flere folk på tidlig med «skin in the game».

– PMed Beaufort kom vi ganske langt før vi rekrutterte. Halve teamet i Finstart bemannet Beaufort i begynnelsen og det tar ganske mye kapasitet fra andre oppgaver, noe som er utfordrende. Venture partner-rollen er et svar på denne utfordringen.

Her er oversikten over porteføljeselskapene til Finstart Nordic:

Boost.ai

Hva gjør selskapet?

Virtuell assistent (chatbot). Ledende aktør i Norge med flere banker på kundelisten.

Investeringsårstall: 2017

Investeringssum: 8,3 millioner

Eierandel: 13,6 prosent

Monner

Hva gjør selskapet?

Lånebasert crowdfunding til bedriftsmarkedet. Bygger plattform for å koble vekstselskaper til kapital.

Investeringsårstall: 2017

Investeringssum: 38 millioner (Exit 2019)

Eierandel: 100 prosent

Just

Hva gjør selskapet?

Infrastruktur for "treasury" som inkluderer risikoanalyse- og styring. Beslutningsstøtte, automatisering og gjennomføring. Alt i skyen.

Investeringsårstall: 2018

Investeringssum: 20 millioner

Eierandel: 21,39 prosent

Lucidtech

Hva gjør selskapet?

Maskinlæring som automatiserer dataekstraksjon fra dokumenter.

Investeringsårstall: 2018

Investeringssum: 5 millioner

Eierandel: 14,29 rposent

Kapp Securities

Hva gjør selskapet?

Digital investeringstjeneste. Tilbyr eierskapsbasert crowdfunding gjennom Monner-plattformen.

Investeringsårstall: 2018

Investeringssum: 1,8 millioner

Eierandel: 42 prosent

Harvest

Hva gjør selskapet?

Fond som plasserer seg mellom aktive og passive fond. Algoritmebasert aksjevalg.

Investeringsårstall:2018

Investeringssum:30 millioner

Eierandel: 16,9 prosent

Justify

Hva gjør selskapet?

Juridiske tjenester til lav pris, levert gjennom digitale kanaler.

Investeringsårstall: 2019

Investeringssum: 3 millioner (+ 2 millioner i oppfølging)

Eierandel: 14,24 prosent

NORD

Hva gjør selskapet?

Enkel, selvbetjent plattform hvor kundekapital er investert i utvalgte ETF-er som har spredd risiko.

Investeringsårstall: 2019

Investeringssum: 6,5 millioner

Eierandel: 10,9 prosent

Beaufort

Hva gjør selskapet?

Automatisert anti-hvitvasknings-tjeneste.

Investeringsårstall: 2019

Investeringssum: 6 millioner (+6 millioner oppfølging)

Eierandel: 100 prosent* (*ansatte skal få eierskap i løpet av 2020)

Swiipe

Hva gjør selskapet?

Chekcout-løsning for netthandel som skal øke konverteringsgrad og retention.

Investeringsårstall: 2019

Investeringssum: 6,5 millioner (+6 millioner oppfølging)

Eierandel: 11,06 prosent

Powered by Labrador CMS