Corporate Venture er i vinden. Her er 14 norske selskaper som investerer i startups.
Corporate Venture er i vinden. Her er 14 norske selskaper som investerer i startups.

2019: Her er oversikten over 16 norske selskaper som investerer i startups: Hva de ser etter og hvor mye de investerer.

Publisert Sist oppdatert

Shifter har laget denne oversikten over 16 sentrale, norske selskaper, som investerer i oppstartsselskaper. Listen er på ingen måte fullstendig, så send en epost til lucas@shifter.no, dersom du mener ditt selskap bør være på denne listen. Merk eposten med Corporate Venture. 

LES OGSÅ: Disse trekkene kjennetegner "corporates" som lykkes med å investere i startups.

DNB

Egen investeringsarm? Ja. DNB Venture er skilt ut som et eget heleid datterselskap av DNB. DNB Ventures-teamet er en del av divisjonen Konserninvesteringer og M&A, som rapporterer til CFO Kjerstin Braaten.

Hvor mange arbeider med investeringer?:

3 stk heltid, men med støtte fra resten av organisasjonen. Alle er ansatt i DNB ASA, men investeringer foretas gjennom DNB Ventures AS.

Hva slags selskaper investeres i:

Ser etter tidlig venture selskap innen finans primært.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Har satt av 250 millioner norske kroner foreløpig. Om vi lykkes med disse investeringene vurderer vi om vi går inn med mer.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2017

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

5 stk: Payr, Spiir, FundingPartner, Luca Labs og Unite Living.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

DNB har også en portefølje av strategiske investeringer, hvor Vipps, IDMee, Foundry ligger. Denne porteføljen forvaltes av Konsernfinans og M&A, samme divisjon som DNB Ventures ligger i.

Hvor mange planlegger dere å investere i 2019?

Vil i all hovedsak fokusere mest på eierrollen i de selskapene vi fikk mulighetene til å bli med på eiersiden i i 2018. Kanskje 1-2 investeringer.

Kilde: Karen Elisabeth Ohm Heskja, investment manager i DNB Venture

 

STOREBRAND

Egen investeringsarm: Nei. Investeringer styres av konsernenheten "Digital Forretningsutvikling".

Hvor mange arbeider med investeringer: Integrert del av hvordan vi jobber med nye muligheter og utvikle digitale tjenester

Hva slags selskaper investeres i: Vi inngår forretningsmessig partnerskap med fintech- og insuretech-selskaper . Det må foreligge "vinn-vinn"-områder ved at vi sammen videreutvikler oppstartselskapet både kommersielt mot vår kundebase og finansielle produkter, og gjennom investering for å tilføre midler for utvikling av selskapet.

Hvor mye er satt av til investeringer? Ingen nedre eller øvre grense

Når begynte dere å investere i andre selskaper? Vi satte denne strategien i 2017

 Antall selskaper som ble investert i i 2018: 1 stk.  Dreams

 Hvor mange andre selskaper i porteføljen? Pt ingen. Vi ser etter spennende forretningsmuligheter

 Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019? Vi tar tak i de rette mulighetene med utgangspunkt i partnerskap, og har ikke satt antall som et mål

Kilde: Gustav Gorecki, Storebrand

 

Sparebank1 SR- Bank / Finstart Nordic

Egen investeringsarm: Ja. Eget selskap: Finstart Nordic.

Hvor mange arbeider med investeringer:

Hva slags selskaper investeres i:

Tidligfase fintech-selsakper

Hvor mye er satt av til investeringer?

250 millioner NOK over 3 år.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2017.

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

4 stk. Monner, Just Technologies, Lucidtech, Fronteer Solutions

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Boost.ai

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

5 stk.

Kilde: David Baum, Finstart Nordic

 

Aller

Egen investeringsarm?:

Nei. Gjennomfører enkeltinvesteringer.

Hvor mange arbeider med investeringer:

2 stk.

Hva slags selskaper investeres i?:

Stadium:
1) Modne selskap: lønnsomme og over 25 MNOK årlig inntekt.
2) Scale-ups: dedikert team, lansert produkt og kommersialisert (allerede salg på bok), klar for å skalere opp og som trenger sterk markedsføring
Industri:
1) B2C tjenester, i marked store nok for å bli lønnsomt i Norge. prioriterte områder: Helse, Bil/motor, personlig økonomi, Learning
2) Marketing Services

Hvor mye er satt av til investeringer?

Vi har et beløp, men vil ikke at det kommuniseres.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

N/A

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

3 stk. Retail House, Nettbil og Motimate.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

N/A

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

2-3 stk.

Kilde: Antoine Thebault, Aller

Agder Energi

Egen investeringsarm?:

Ja. Agder Energy Ventures

Hvor mange arbeider med investeringer:

3-5

Hva slags selskaper investeres i:

Fra tidlig til sen fase. Normalt etter at selskapet har fått sine første kommersielle inntekter. Fokusområdene er leverandører, produkter og tjenester innen fornybarsektoren og IT/Software. Dette inkluderer smart grid, energi effektivitet, demand respons, batterier, IT sikkerhet, desentral produksjon, digitalisering av kraftsektoren mm

Hvor mye er satt av til investeringer?

Fleksibelt mandat. Vil variere fra prosjekt til

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2007

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

1 stk. Vi gjorde ingen nye plattforminvesteringer i 2018. Normalt gjør vi 1-3 nye plattforminvesteringer per år

Hvor mange andre selskaper i porteføljen:

11 stk.

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

1-3 stk.

Kilde: Eivind Tønnessen, Agder Energi

 

Sbanken

Egen investeringsarm?:

Nei, kun enkeltinvesteringer.

Hvor mange arbeider med investeringer:

N/A

Hva slags selskaper investeres i:

Selskaper som kan komplettere våre eksisterende mål og strategi. Både innenfor eksisterende områder og potensielt nye vekstområder for banken.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Har ikke satt av beløp

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2017

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

Ingen

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Quantfolio (2017)

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Ingen

Kilde: Christoffer Hernæs, Sbanken

 

Sparebanken Vest

Egen investeringsarm?:

Nei, kun enkeltinvesteringer.

Hvor mange arbeider med investeringer?:

Ingen.

Hva slags selskaper investeres i?:

Foretar i utgangspunktet ikke nye investeringer. Skulle noe bli aktuelt, må det være knyttet til utvikling av Vestlandet.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Har ikke satt av beløp

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

N/A

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

1 stk. Folio

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Noen venturefond som nærmer seg exit og noen enkeltinvesteringer. Arbeider i utgangspunktet med å redusere porteføljen, og terskelen er høy for nye investeringer.

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Ingen.

Kilde: Bjarte Fauske, Sparebanken Vest

Yara

Egen investeringsarm?:

Ja, Yara Germinate

Hvor mange arbeider med investeringer:

3-5 stk

Hva slags selskaper investeres i:

Stadium: Hovedsaklig Serie A og B

Industri: AgTech, BioTech, FoodTech, sirkulærøkonomi, produksjon og løsninger knyttet til vår kjernevirksomhet.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Konfidensielt.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

Vi begynte vår CVC-satsning i 2018

Antall selskaper som ble investert i i 2018?

1 stk. PlantResponse.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Ingen.

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

4-6 stk.

Kilde: Sjur Ringøen, Yara Germinate

 

BKK

Egen investeringsarm? Ja. BKK Spring AS, et heleid datterselskap i BKK konsernet

Hvor mange arbeider med investeringer: 2-3 årsverk, i tillegg til dedikert kompetansebidrag fra linjeorganisasjonen for å sikre industriell verdi

Hva slags selskaper investeres i: Vi ser etter oppstartsselskap som kan gjøre en forskjell innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vi leter både i egen bransje og i randsonen av den. Noen av våre fokusområder er nye forretningsmodeller og ny teknologi innen elektrifisering, lokal energiproduksjon, energihandel, batteri, smart nett, energieffektivitet, lastfleksibilitet og digitalisering av kraftsektoren mm. Vår investeringsfase er typisk fra såkorn til serie B

Hvor mye er satt av til investeringer? Varierer fra prosjekt til prosjekt. Investeringsrammen ble i begynnelsen av 2019 økt til 80 millioner kroner, med en framtidig ambisjon om å øke denne til 130 millioner kroner

Når begynte dere å investere i andre selskaper? 2017

Antall selskaper som ble investert i i 2018: 1 selskap. Sevendof AS utvikler autonome, langtrekkende droner til industrielle oppgaver, forretningsmodellen er droner som en tjeneste.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen: 2 selskap. Bergen Carbon Solutions AS utvikler ny og banebrytende teknologi som bruker CO2 til å produsere karbon-nanofiber.
Tibber AS: Digitalt energiselskap, sørger for å redusere energiforbruk og strømkostnader i privatkundemarkedet, blant annet gjennom smarte løsninger for lading av elbiler

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019? 1-3 selskap

Kilde: Monika Inde Zsak, BKK

 

 

Møller Mobility Group

Egen investeringsarm:

Nei. Gjennomfører enkeltinvesteringer utifra et strategisk-industrielt perspektiv. Investeringene forvaltes under avd. Strategi & Forretningsutvikling.

Hvor mange arbeider med investeringer: N/A

Hva slags selskaper investeres i:

Mobilitet / smart transport. Helst serie A til B. Hyre (seed) var et unntak fra regelen da vi ikke fant det vi var på jakt etter.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Vi har skissert en ramme for styret og eiere neste 3 år. Primært knyttet til enkeltinvesteringer så det er avhengig av selskapenes utvikling

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2017

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

2 stk. Hyre og UIP.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Ingen

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

N/A

Kilde: Håvard Andersen, Møller Mobility Group

Bertel O. Steen

Egen investeringsarm:

Bertel O. Steen Kapital

Hvor mange arbeider med investeringer:

3-5

Hva slags selskaper investeres i:

  • Selskaper i sen venture/tidlig vekstfase
  • Selskaper med EK >50 mnok
  • Selskaper som er relativt kapitallette
  • Selskaper som av en eller annen grunn trenger omstilling
  • Familieeide selskaper

Hvor mye er satt av til investeringer?

Har p.t. 1 milliard under forvaltning, hvorav 300 MNOK skal investeres over de neste 2-3 årene.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

N/A

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

1 stk. InPower, ca 15 MNOK:

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

5 stk. Et landbruksselskap, en skoprodusent og tre selskaper knyttet til industri, sikkerhet og forsvar

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

2-3 stk

Kilde: Stian Skrefsrud, Bertel O. Steen.

OBOS/AF-Gruppen

Egen investeringsarm:

Ja. Construct Venture

Hvor mange arbeider med investeringer:

1-2 stk

Hva slags selskaper investeres i:

Vekstselskaper i fasen mellom såkorn og Serie A innenfor bygg og anlegg

Hvor mye er satt av til investeringer?

80 MNOK, 3-5 år.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2018

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

1 stk. Spacemaker

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Ingen

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Avhenger av muligheter

Kilde: Jan Fossgård, Construct Venture.

Orkla

Egen investeringsarm:

Ja. Orkla Venture

Hvor mange arbeider med investeringer:

1-2 stk

Hva slags selskaper investeres i:

Vi vurderer selskaper på en case-by-case basis, men ser spesielt etter selskaper i en tidlig fase, hvor vi mener Orkla kan bidra som investor og samarbeidspartner. Vårt fokus er på selskaper med nye teknologier eller nye forretningsmodeller som kan påvirke Orkla sin kjernevirksomhet, og bidra til innovasjon og vekst.

Hvor mye er satt av til investeringer?

100 MNOK. Ingen tidshorisont.

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2016

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

4 investeringer. Vi investerte i Vibbio og i Tise. I tillegg investerte vi i Katapult Accelerator Fund 2 og Sintef Venture V.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

2 stk. Your.md og Listen

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Vi er ikke låst til et bestemt antall, men vi har som mål å identifisere flere investeringsmuligheter innen relevante områder i 2019

Kilde: Elisabeth Myhre, Orkla Venture

Schibsted

Egen investeringsarm:

Ja. Schibsted Growth/ Schibsted Vekst

Hvor mange arbeider med investeringer:

15-20

Hva slags selskaper investeres det i:

We look for disruptive, scalable and innovative business models that create unique value for consumers or businesses. A proven business model and traction is an advantage.

Hvor mye er satt av til investeringer?

N/A

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2003

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

10 stk. Vi har investert i 10 selskaper primært innenfor Fintech og Edtech i 2018. Fintech er et satningsområde for Schibsted og i 2018 investerte vi blant annet i selskapene Hypoteket, Bynk, Tillit, Harvest og Funding Partner. Innenfor Edtech deltok vi i emisjoner i selskapene POIO og Albert.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Lendo (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Østerrike) Prisjakt (Norge, Sverige, Italia, Frankrike, Irland, New Zealand, Finland og UK) Kickback (Norge, Sverige, Danmark, Østerrike, Polen) LetsDeal (Norge, Sverige) Møteplassen (Norge, Sverige) MittAnbud.no Styletime.no Yepstr.se GoodOnes.se Compricer.se Vinguiden.no Kundkraft.se Klart.se Tv.nu (Norge, Sverige) Servicefinder.se, Hypoteket.se, Poio (Norge, Sverige) Tillit.no Albert.se Harvest.no (Norge, Sverige) Fundingpartner.no Ahum.se Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Vi har gjort flere investeringer under 2018, og har som ambisjon å øke takten ytterligere i 2019

Kilde: Christian Horn-Hanssen, Schibsted

Equinor

Egen investeringsarm:

Ja, to stk. Equinor Energy Ventures og Equinor Technology Ventures

Hvor mange arbeider med investeringer:

15-20 stk

Hva slags selskaper investeres i:

Vekstselskaper i venture fasen innen energibransjen som gir en god ROI og en god business value til Equinor i form av f.eks. læring eller ny teknologi tilgjengelig.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Equinor Energy Ventures har et fond på 200m Euro over 5 år til fornybarinvesteringer. Equinor Technology Ventures har de siste årene investert 100-150 millioner NOK per år (nyinvesteringer og oppfølging av eksisterende portefølje).

 Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2001

 Antall selskaper som ble investert i i 2018:

 ETV investerte i Seekops, Upwing og Medfield.

Hvor mange planlegger dere å investere i i 2019?

Vi investerer typisk i mellom 3-5 selskaper i året i ETV.

 Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

24 stk.

Kilde: Kristin Aamodt, Equinor

NSB

Egen investeringsarm:

Nei. Enkeltinvesteringer.

Hvor mange arbeider med investeringer:

3-5

Hva slags selskaper investeres i:

Industri: Nordisk mobilitet
Stadium: Tidligst når det ligger Proof of Concept, helst skal vi gjerne se konseptet 'in action' - men avhenger helt av konsept og forretningsmodell.

Hvor mye er satt av til investeringer?

Vi har ikke en formalisert ramme for investeringer, men det er sannsynlig at vi lager 1-2 investeringer i nye selskap pr. år

Når begynte dere å investere i andre selskaper?

2017

Antall selskaper som ble investert i i 2018:

2 stk. Applied Autonomy (des. 2017)- 2 MNOK, Gomobile (jun. 2018) og NSB Bybil (jun 2018), ikke venture-investering.

Hvor mange andre selskaper i porteføljen?

Ingen i denne kategorien.

Hvor mange planlegger dere å investere i 2019?

1-2 stk.

Kilde: Kristian Kolind, NSB

 

LES OGSÅ: Disse trekkene kjennetegner "corporates" som lykkes med å investere i startups.

Powered by Labrador CMS