Investorene og teamet i Cimon Medical.
Investorene og teamet i Cimon Medical.

Slik hentet gründerne 60 millioner ved å overlate investorjakten til investoren

- Hvis vi tar lead, så tar vi lead, sier Geir Ove Kjesbu i Proventure om prosessen frem mot at Cimon Medical hanket inn en av de største investeringene på tampen av fjoråret.

Publisert

Trondheim har gjennom årenes løp fått et verdensledende ultralydmiljø. Cimon Medical startet med oppfinner og professor Hans Torp, som sammen medgründer og barnekardiolog Siri Ann Nyrnes utviklet en teknologi som kunne måle blodgjennomstrømningen i hjernen til nyfødte, og slik forebygge skader. Prosjektet ble forvaltet av TTO-kontoret på NTNU frem til selskapet ble etablert i 2019, med Tormod Thomsen som daglig leder og medgründer.

Før jul landet medtech-startupen en fundingrunde på 60 millioner kroner, i en prosess der en av investorene hadde en uvanlig sentral rolle.

Investoren ledet an

Proventure tok lead i runden, ikke bare i form av å investere den største summen, men også å koordinere og hente inn andre investorer. Målet var å få inn tilstrekkelig kapital til å kunne ta gode, langsiktige beslutninger, men også sette sammen en gruppe investorer som utfylte hverandre i kompetanse og erfaring.

– Vi liker en blanding mellom institusjonelle investorer og engler – sterke individer som har jobbet med tilsvarende prosjekter tidligere, sier Geir Ove Kjesbu.

Det var ikke en «hvem som helst» som Cimon-gründer Tormod Thomsen overlot jobben med investeringsrunden. Geir Ove Kjesbu var toppsjef i det statlige investeringsselskapet Investinor fra 2008 til 2016. Før det var han administrerende direktør i Qfree. De siste tre årene har han vært partner i Proventure.

Sikret kjente navn

Etter at Cimon Medical sikret seg Proventure som investor har Kjesbu og teamet drevet investeringsprosessen fremover.

– Selskapet hadde en del navn på blokka. Men hvis vi tar lead, så tar vi lead. Da bruker vi mye ressurser på å sy sammen et godt konsortium, sier Kjesbu i Proventure.

Han erkjenner at det ressursmessig ville vært lettest å gjøre investeringen alene, men at det alltid er uaktuelt, og at det gjelder å komplementere kunnskapen de selv har.

– Vi er sterke på mye, som blant annet finansiering, programvare og forretningsutvikling, men i dette tilfellet ønsket vi å styrke oss innen det medisintekniske som er relevant for Cimon. Da bragte vi inn kompetansen og nettverket som trengtes.

Blant de tunge navnene som ble hentet inn, var Helge Lund. Han er blant folk flest mest kjent for sin tid i Equinor og Aker-systemet, men før dette hadde han flere lederstillinger i farmasiselskapet Nycomed.

En annen på lista var sveitsamerikaneren Peer Schatz, kjent for å ha tatt biotekselskapet Qiagen fra en startup til en internasjonal gigant med over 5100 ansatte.

Vil bruke tiden på å bygge

Selskapet og Tormod Thomsen måtte selvfølgelig bidra i jobben med å presentere selskapet overfor investorene, men Proventure tok seg av term sheet, kontakt og due diligence overfor de andre investorene. Emisjonen ble overtegnet, og flere av investorene måtte begrense summen de kunne gå inn med.

– Er det ikke skummelt å overlate alt dette til en investor og la de bestemme så mye i en så viktig prosess?

– Jeg ser ikke slik på det. Vi kontaktet Proventure fordi vi så på dem som en interessant investor. Da vi presenterte Cimon, opplevde vi at det var både kvalitet i spørsmål og at vi tenkte likt på viktige områder, sier Thomsen og legger til:

- Jeg vil bruke mesteparten av tiden på å bygge selskap fremfor å lete etter investorer, og gir ikke fra meg kontrollen.

Han er heller ikke opptatt av å tviholde på aksjeandeler.

– Mange oppstartsselskaper lever hånd til munn. Jeg har selv vært med i et selskap der vi hele tiden hentet penger litt for sent, noe som tok mye energi og fokus.

Sjekkpunktene

– Men hva bør du som gründer tenke på når en investor skal ta lead på denne måten?

– Du bør kvalitetssikre at dere tenker likt rundt utviklingen av selskapet. Dere bør ha de samme perspektivene, både når det gjelder tid og ambisjoner om hvor dere skal.

Han vurderte det som at Proventure hadde både en lang horisont for fondet, og at de ville være med å bygge en industri over tid. De var også enige om at de ønsket å ha kjernevirksomheten i Trondheim.

Slik sjekker de teamet

Shifter har tidligere omtalt den ganske inngående due dilligence-prosessen som Proventure kjører før de bestemmer seg for å ta lead i en storinvestering som dette. Særlig handler det om å finne ut om selskapet har det rette teamet.

– Min erfaring er at det er enklere å si enn å gjøre. Vi bruker mye tid på teamet for å vurdere om gjennomføringsevne og kompetanse, sier Kjesbu i Proventure.

Det er sjelden de er uenige om milepæler og hvor de skal, men gjennom prosessen forsøker Proventure å avdekke om gründerne har utholdenheten og kunnskapen for å komme dit. Foruten referansesjekker bruker investorene en egen ekstern rådgiver som i to til tre dager kjører personlighetstester og samtaler med hvert enkelt teammedlem.

– I en investering som dette er det mye penger som skal inn i et selskap med et forholdsvis lite team. Vi får flere øyne som ser på teamet. Det handler om hvordan man er satt sammen som et team. Er man alle like eller utfyller man hverandre, sier Kjesbu.

Spørsmålene handler også om ambisjonsnivået til teamet, som hvordan de ser seg selv og selskapet om ti år – ikke minst også hva som motiverer dem.

Mellomtittel

Prosessen skal ikke bare være en ekstra sikkerhet for investorene, men handler mye om å hente inspirasjon og få ideer om hva selskapet kan gjøre fremover for å lykkes, hvilke profiler som mangler i teamet.

– Det er en omfattende prosess som tar ressurser i en periode, men det er god læring i å ha noen som evaluerer selskapet 360 grader. Det er ikke slik at det hakkes på alt som er galt, men noe som hjelper å forbedre oss, sier Cimon-sjef Thomsen.

Resultatet for Cimon er også en oppdatert forretningsplan og organisasjonsplan videre. Hele prosessen tar til sammen rundt to og en halv måned til pengene er på bok.

Kjesbu understreker at Proventure også gjøre en rekke småinvesteringer.

– En investering på en million kroner kjører vi veldig raskt, da går det mye på gutfeeling. Men med 60 millioner kroner i spill er det en annen metodikk.

Fornøyd med eierandelen

Selv om det er investoren som har en sterk hånd på både vilkår og eierfordeling, mener Thomsen at de har kommet frem til fornuftige eierposter for både gründerne, oppfinneren og de andre investorene.

– Vi har en god sits, og er godt rigget, mener Thomsen som selv sitter på 8,6 prosent, mens Proventure og de andre eksterne investorene sitter på et solid flertall.

Proventure har en ambisjon om å ligge på 20 prosent av eierskapet i investeringene sine. I nye runder fyller de derfor på, for ikke å bli utvannet frem mot exit. De krever også styreplass, men ser helst at de ikke har styrelederen.

– Det er ofte nyttig med en mer uavhengig styreleder, mener Kjesbu.

Han understreker også at han er opptatt av at de ansatte utenom gründerne også får tilbud om eierandeler.

Ulike exit-muligheter

Nå går satsingen videre. Målet i årene fremover er å utvide produktporteføljen til Cimon, til også andre områder enn nyfødte. Proventure har 12 års horisont på fondet som ble startet i fjor, og har tid og fleksibilitet til å vente på det rette tidspunktet for en eventuell exit.

– Noen ganger går vi ut etter tre år, andre ganger syv år. Det er helt avhengig av caset. Vi skal være langsiktige nok til å skape de verdiene som trengs, sier Kjesbu.

– Er det aktuelt med børs?

– Det er ett av mange alternativer, men det er for tidlig å svare på det. Alt fokus ligger nå på å få første produkt ut i markedet og den videre produktutviklingen, sier Tormod Thomsen.

Investorene bak Cimons storrunde

ProVenture

Et av de ledende såkorninvestorene i Norge som i februar i 2020 lanserte sitt tredje såkornfond med gründerne Tom Arnøy og Borgar Ljosland som nye partnere. ProVenture var lead-investor i runden i Cimon med det statlige investeringsselskapet Investinor som co-lead/matchingpartner. De to har 18,2 prosent hver av selskapet.

PS Capital/Peer Schatz

Peer Schatz har vært CEO i QIAGEN fra 1993 til 2019, og er i dag eier og investor i PS Capital Managment GmbH som investerer innenfor Life Science. Han er i tillegg påtroppende styremedlem i Siemens Healthcare og styremedlem i

Centogene. Han eier 4,4 prosent av Cimon.

Inkerman Holding/Helge Lund

Helge Lund er tidligere viseadministrerende direktør i Nycomed Pharma og nåværende Styreleder i Novo Nordisk. Han har betydelig erfaring som næringslivsleder og investor både gjennom sitt eget investeringsselskap og Private Equity. Han er rådgiver for private equity selskapet Clayton, Dubilier & Rice som har en rekke healthcare og med tech-investeringer. Lund eier 2,6 prosent av Cimon.

Runar Bjørklund

Runar Bjørklund var en del av management teamet som kjøpte og utviklet legemiddel delen av Nycomed fra Amersham i forbindelse med oppkjøpet. Denne ble senere solgt til Takeda Pharmaceutical for 76 milliarder kroner. Bjørklund er i dag partner i Tellacq Partners som investerer innenfor helsesektoren.

CoFounder

CoFounder satser spesifikt innenfor medisinsk ultralyd med investeringer i (foreløpig) 3 ultralydselskaper: Nisonic, Sonoclear og Cimon Medical. CoFounder har også tatt initiativ til og etablert det Innovasjon Norge finansierte bedriftsnettverket Ultramed, der fem selskaper innenfor ultralyd deltar. Selskapet eier 6,2 prosent av Cimon.

Planet9

Planet 9 er investeringsselskapet til Kristin og Johan Odvar Odfjell. De investerer innenfor Life Science og havbaserte næringer og er en betydelig fondsinvestor i tillegg til enkelte direkte investeringer.

Barracuda Invest/Mårten Wigstøl

Mårten har 30 års erfaring innen life science, diagnostikk og med tech. i form av stillinger som CFO, CEO, styremedlem og styreleder. Arbeider som investor og konsulent gjennom sitt eget selskap. Har gjort en rekke transaksjoner fra børsnotering, rettede emisjoner, samt kjøp og salg av selskaper. Eier nå 3,1 prosent

Symje/Tormod Thomsen

Daglig leder og medgründer Tormod Thomsen har vært aktiv innenfor medisinsk teknologi og kommersialisering av forskning siden 2001. Først som gründer og CEO i NordicNeuroLab, og siden gjennom flere oppstartsselskap i ulike roller. Har også bred erfaring fra styrearbeid med finansiering og restrukturering og er per i dag styreleder i Picterus AS og Møreforsking AS. Han eier i dag 6,2 prosent av Cimon. Forøvrig eier oppfinner Hans Torp 5,5 prosent og NTNU TTO 5,5 prosent.

Powered by Labrador CMS