Haakon Brunell er managing partner i Katapult Accelerator. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Se oversikten: Disse tidligfase-investorene skal plassere 54 millioner kroner for Innovasjon Norge

Publisert Sist oppdatert

Presåkornfondet har utløst over en halv milliard i privat kapital. Katapult kommer inn i ordningen for første gang.

15 av 38 investormiljøer har fått tilslag på sine tilbud om å forvalte den rentefrie kapitalen fra Presåkornfondet til Innovasjon Norge.

Årets ramme er på 54 millioner kroner. Midlene fordeles jevnt utover, med lån på minimum 3 millioner og maksimum 4 millioner kroner. Se full oversikt nederst i saken!

– Vi rullet ut ordningen veldig raskt, har justert litt underveis, og mener nå at vi har funnet en form som fungerer godt, sier ansvarlig for Presåkornfondet i Innovasjon Norge, Rannveig Fadum til Shifter.

  • Presåkornfondet kontrolleres av Innovasjon Norge
  • Skal gjøre oppstartsbedriftene investorklare gjennom kapital og kompetanse
  • Målgruppen er innovative vekstselskaper som er yngre enn frem år
  • Maksimal investering er tre millioner kroner per bedrift
  • Skal koinvesteres med minimum 50% ekstern kapital
  • Ny ramme hvert år tildeles mellomledd via offentlig anbud
  • Fondet er nå på 290 millioner kroner fordelt på 30 forvaltere

Nærmer seg én milliard

Etter ordningens første tre år er det investert 153 millioner kroner. Årets konkurranse vipper dermed summen over 200 millioner.

Før årets tildeling har midlene ifølge Innovasjon Norges oversikt utløst 579 millioner kroner i private investeringer, til totalt 732 millioner investert i norske oppstartsbedrifter. Forutsatt at midlene utløser like mye privat kapital som i fjor, passerer totalen 850 millioner kroner i år.

De 15 miljøene som får penger i år, representerer alle kanter av landet og investerer i en rekke ulike bransjer.

Dette er imidlertid ikke forutsetninger som legges til grunn når tilbudene vurderes, forteller Fadum. I stedet vektlegges blant annet miljøets evne til å investere selv, samt deres evne til å hente ekstern privat kapital.

– Med de kriteriene vi legger til grunn, ser vi at det automatisk blir en god fordeling, både på bransjer og geografisk, sier hun.

– Ikke bare finansiering

Av årets anbudsvinnere er Katapult Accelerator den eneste som ikke har vært med i ordningen før.

– Det har gått så fort at vi ikke har fått stokket beina og benyttet oss av de gode ordningene som finnes her til lands ennå, sier akseleratorsjef Haakon Brunell i Katapult Accelerator.

Selskapet har eksistert i snaut to år, men har på den tiden rukket mye. Fire runder med akselrator-programmer er unnagjort, spin off-akselratoren Katapult Ocean er etablert, og det er inngått samarbeid med flere tunge aktører, deriblant Danske Bank og en rekke private investorer.

I perioden har de jobbet med 77 selskaper, og investert i 57 av dem. Omtrent én av tre er nordiske.

– Samtidig er det mye spennende i "pipeline", sier Brunell, og viser til stadig økende søkermasse med nå 1800 kandidater til siste program, nylig gjennomført partner-program i København på "sustainable food & fashion", og nye programmer og vertikaler på tegnebrettet fremover.

– Vi har støtte av privat kapital fra 37 investorer som backer våre fond, og lever godt med det. Men fremover vil vi også nyttiggjøre oss av de gode ordningene Norge har å tilby, sier Brunell.

Han beskriver presåkornkapitalen fra Innovasjon Norge som en "spesielt god ordning".

– Jeg har troa på dette. Det er en fornuftig måte å booste innovasjon på her til lands. Det er ikke bare finansiering, men oppkapitalisering gjennom co-investeringer.

Nye ordninger

Samtidig påpeker han at Katapult skiller seg fra de fleste av de andre miljøene som skal forvalte presåkornmidler det kommende året, fordi de investerer globalt og henter selskaper til Norge - i alle fall for en periode. Presåkornmidlene kan imidlertid kun brukes på norske bedrifter.

– Mens utenlandske selskaper er her, snakker de med norske mentorer, kunder og investorer. Slik legger de igjen utrolig mye kompetansekapital og innovasjonskapital. "The best of abroad", sier han, og legger til at han gjerne skulle sett liknende ordninger som kan støtte utenlandske bedrifter som kommer til Norge.

– Hvis du skal vinne Champions League, kan du ikke bare sette norske spillere på banen.

Kompetanse og erfaring

Hensikten med presåkornordningen er ifølge Innovasjon Norge å utløse privat kapital, tilføre bedriftene kapital og kompetans ei tidlig fase, og gjøre selsakpene bedre i stand til å reise mer kapital selv i neste runde.

Det har de lykkes med, mener Fadum.

– I tillegg til utvikling i porteføljeselskapene, ser vi at Presåkonfondet også utvikler økosystemet. Miljøene som forvalter kapitalen melder tilbake til oss at det bidrar til økt kompetanse og erfaring knyttet til tidligfaseinvesteringer, sier hun.