Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide etter møte om elsparkesykler: Vurderer parkeringsbøter og omfattende promillekontroll

Men det kommer til å ta lang tid å få nye regler på plass, advarer han.

Publisert

Det hersker stor forvirring om hvordan selskapene bak el-sparkesyklene kan reguleres, og hvem som har myndighet til å gjøre det. Både politikere, Blindeforbundet og elsparkesykkel-aktørene selv har bedt Samferdselsdepartementet ta grep.

Denne uken er det heftig møtevirksomhet både i det politiske miljøet, og med aktørene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har invitert representanter for byene og elsparkesykkel-aktørene til møter, i tillegg til at aktørene selv avholder møter for å bli enige om strategi.

I dag møtte Hareide representanter fra Bergen, Drammen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo for å diskutere hva de ønsker seg av reguleringer.

– Vi har hatt et bra møte i dag, med mange gode innspill. Kommunen ga skryt til bransjen, og føler at de fleste aktørene oppfører seg skikkelig, men at det samtidig er noen aktører som ikke følger kommunens ønsker, og dette er en stor utfordring, sier han til Shifter etter møtet.

Krevende klasse

I den hurtigvoksende Facebook-gruppen «La oss ta fortauene tilbake» er et av hovedkravene at sparkesyklene skal klassifiseres som motorvogner, som vil gjøre det ulovlig å kjøre med slike på fortau. I dag gjelder samme regler for elsparkesykler som for vanlige sykler.

– Det å ikke klassifisere elsparkesyklene som sykler vil være krevende, sier Hareide, som påpeker at det var Statens vegvesen som anbefalte klassifiseringen som gjelder i dag.

– Men vi ser at vi trenger en ny regulering for å få bedre trafikksikkerhet.

Ettersom elsparkesykler er sidestilt med sykler, er det ingen nasjonal aldersgrense for å benytte seg av dem - til tross for at samtlige utleieaktører opererer med 18-års aldersgrense.

Hareide forteller at aldersgrense nå er blant grepene som er til vurdering.

– Da må sparkesykler bli en egen klasse?

– Det er den type spørsmål vi vurderer nå. Men vi er ikke i nærheten av å konkludere. Men alder må vurderes.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Ser på promille-problemene

Et av problemene som har vært debattert i sommer, er fyllekjøring og skader grunnet kjøring i påvirket tilstand.

Oslo FrP ønsker at det skal settes promillegrense på både sykler og elsparkesykler. I Danmark tok politiet grep om problematikken i fjor, og kjørte store promillekontroller og bøtela brukere.

Samferdselsministeren avviser ikke den type aksjoner i Oslo.

– Jeg avviser ikke at det kan bli en løsning, men først vil jeg lytte til bransjen, og håper at de er med på å ta ansvar. Det viktigste delen i første omgang er trafikksikkerheten, der det må tas grep, sier Hareide.

Lokal regulering

Allerede i fjor sommer ytret flere kommuner og politikere ønske om tydeligere regulering av markedet. Under Arendalsuka ble tematikken heftig debattert. Da var FrP var klar i sitt syn: elsparkesykler skulle ikke reguleres. Samtidig mente lokalpolitikere i Oslo at situasjonen var kaotisk.

Da daværende samferdselsminister Jon Georg Dale møtte aktørene i fjor høst, var han klar på at han ikke ville legge føringer for elsparkesyklene, men at aktørene måtte jobbe med kommunene.

Hareide er klar på at det trengs lokale reguleringer.

– Vi ser på en regulering som gir kommunene større muligheter. Men det vil ta tid, og det vil nok ikke bli noe før neste år, sier han.

Aktørene har også i lang tid ønsket seg både kjøreregler og retningslinjer fra kommuner og politikere. Den siste tiden har flere aktører gått ut og sagt at de ønsker anbudsrunder og strengere reguleringer.

Da den amerikanske giganten Lime, som var den aller første aktøren i verden som tilbød delingsbaserte elektriske sparkesykler, kom til Oslo i fjor sommer, var gründer Toby Sun klar på at han ønsket bøter for dårlige parkeringer.

– Når man parkerer feil med bilen, får man en bot. Over tid kan det være en løsning for sparkesykler, men vi håper at ved hjelp av smart teknologi og opplæring av brukerne vil vi kunne løse problemet med feilparkering, sa han til Shifter.

Utfordring med søksmål

Likevel ønsker aktørene ikke at antallet elsparkesykler og åpningstiden skal bestemmes av politikerne, til tross for at det er noe flere kommuner både ønsker seg og har som krav til lokale aktører.

Hareide sier dette er blant temaene de nå ser på.

– En regulering av sparkesyklene vil gi kommunene mer handlingsfrihet enn det de har. De har også muligheter i dag, som blir brukt. De kan hente inn ulovlig parkerte sparkesykler, og ta betalt av selskapene for at de skal hentes ut igjen, sier han.

Han påpeker at problematikken med Ryde og søksmålene i Bergen og Trondheim er en utfordring.

– Den problematikken med eiendomsrett er en utfordring. Nå har vi to tingrettsdommer som gir ulike signal, og det trengs en avklaring på i hvilken grad kommunene kan bestemme over kommunal grunn, mener Hareide.

Samferdselsministeren understreker at et forbud mot elsparkesykler ikke er tema.

– Det er en positiv mobilitet, de er miljøvennlige, og vi tror at det å si nei til sparkesykler er feil.