Elektriske sparkesykler fra Voi parkert utenfor Oslo S.

Regjeringen: Nytt regelverk for el-sparkesykler før neste sommer

Skal se på parkering, håndheving av regelverk og reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Forrige ukes inntog med 2000 nye el-sparkesykler fra selskapet Wind i hovedstaden har fått det til å koke i sosiale medier. I den raskt voksende Facebook-gruppen «La oss ta fortauene tilbake!» deles en rekke ulike aksjonsformer som har til hensikt å rydde plass for gående: fra å flytte kjøretøyene ut i veibanen, til stripsing av bremser og tusjing over QR-koder. Gruppen har på kort tid fått over 5000 medlemmer.

Der hersker også forvirring om hvordan el-sparkesykkelselskapene kan reguleres, og hvem som har myndighet til å gjøre det.

Disse spørsmålene har vært prøvd i retten i Trondheim, hvor det norske selskapet Ryde gikk seirende ut i saken kommunen førte mot dem. Saken er imidlertid ikke avsluttet, og er nå til hovedforhandlinger. Samtidig går en rettssak av stabelen i Bergen i disse dager, også da mot Ryde. Retten skal bestemme om kommunen kan nekte selskapet utleie.

I en epost til Shifter skriver regjeringen ved statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) at bruken av el-sparkesykler er underlagt vegtrafikkloven og trafikkreglenes regler for sykler.

«Dette gjelder blant annet hvor og hvordan de kan brukes og parkeres. Det gir også mulighet til fjerning av feilparkerte sykler,» skriver hun og legger til at rekkevidden av kommunenes mulighet til å regulere el-sparkesykkelselskapene, for eksempel gjennom anbudskonkurranser, for tiden er til behandling i domstolene.

Samtidig opplyser hun at regjeringen nå setter i gang et arbeid for å foreslå innstramminger i regelverket.

«Det gjør vi for å bidra til at el-sparkesykler faktisk gir folk i byene bedre mobilitet. Vi ser dessverre mange eksempler på uvettig bruk som gir dårligere fremkommelighet, og som setter både brukeren selv og andre i fare,» heter det i eposten.

I arbeidet skal de vurdere bestemmelsene om parkering, hvem som skal håndheve reglene og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse.

Arbeidet er helt i startfasen, og regjeringen tar sikte på at et nytt regelverk kan være på plass før sommeren 2021.

«Selskapene har utvilsomt et stort ansvar for å opptre ryddig og ivareta god sikkerhet. Det er ikke et mål i seg selv å begrense antallet kommersielle aktører i markedet – det er bruken av sparkesyklene vi skal se på,» skriver Noresjø.