oppkjøp

Så mye tjener Kahoot-styret  på eventuell børs-exit

Flertallet av medlemmene i Kahoot-styret som går inn for salg, er de siste årene tildelt aksje-rettigheter for flere millioner kroner, utover ordinært styrehonorar.

Fra venstre: Styreleder Andreas Hansson, styremedlem Lori Wright, CEO og budgiver Eilert Hanoa (sitter ikke i styret), styremedlem Stefan Blom og styremedlem Joanne Bradford.
Fra venstre: Styreleder Andreas Hansson, styremedlem Lori Wright, CEO og budgiver Eilert Hanoa (sitter ikke i styret), styremedlem Stefan Blom og styremedlem Joanne Bradford.
Publisert Sist oppdatert

Da Kahoot-sjef Eilert Hanoa, flere i ledelsen og et knippe internasjonale investorer samlet i Kangaroo Bidco la frem et bud på 17 milliarder på Kahoot i juli, ga et enstemmig styre (etter at inhabile styremedlemmer avsto fra å stemme) tommelen opp for salg.

I ettertid har en rekke småaksjonærer, blant annet Kistefos, Folketrygdfondet og Motimate-gründerne  Lars-Petter Windelstad Kjos og Rolf Risnes uttrykt misnøye med både pris og prosess. 

En rekke småaksjonærer i selskapet risikere å tape ettersom de har betalt en høyere pris enn budet. Men det gjelder i mye mindre grad for styremedlemmene som anbefaler salg. 

For de styremedlemmene som anses som uavhengige større aksjonærer og som ikke er ansatt i selskapet, har siden våren 2021 og siste gang 31. mai 2023 mottatt såkalte RSUer (Retricted Share Units) for millioner av kroner. 

RSUene er ikke-omsettelige verdipapirer som gir rett på å kjøpe Kahoot-aksjer til ti øre per stykk. Dersom selskapet blir solgt for 35 kroner per aksje, sikrer det styremedlemmene gevinst uansett.

Dette er styret i Kahoot

Andreas Hansson, styreleder

 • Hansson kom inn i Softbank fra stillingen som teknisk assistent til CTO i Arm (også et Softbank-selskap) ved utgangen av 2018. Ble løftet opp som partner i Softbank Investment Advisors i London fra april 2019 til august 2020. Og etter hvert daglig leder i Softbank Management september 2020 til mars 2022.
 • Sitter også i styret til Autostore. Kom inn i styret via Northstar som investerer på vegne av Softbank.Kom inn i styret til Kahoot ved generalforsamlingen 9. juni 2021.
  • Master fra Lunds tekniske högskolaz og doktorgrad i elektroteknikk fra Eindhoven University of Technology.

Lori Varner Wright - styremedlem siden februar 2020

 • Corporate Vice President, gaming and commercial Microsoft (Xbox). 8 år i Symantec.
  • Bachelor i business University of Central Florida
 • Bor i Redmond, Washington

Joanne Bradford - styremedlem siden februar 2021

 • Lang erfaring innen salg og markedsføring, blant annet fra Microsoft, Yahoo og Pinterest.
 • Bachelor i journalistikk med hovedvekt på reklame fra San Diego State University
 • Bosatt i San Francisco

Stefan Blom - styremedlem siden februar 2020, leder godtgjørelseskomiteen

 • 9 år i Spotify blant annet som Chief strategy officer og chief content officer med ansvar for markedsføring.
 • Investor i en rekke nordiske startups som Voi, Podimo, Soundtrack your brand, Livi, Kry tog Storytel.
 • Utdannet ved Kungliga Tekniska högskolan

Chris Caulkin - styremedlem siden september 2022

 • Managing director General Atlantic Technology EMEA.
 • Bakgrunn fra Warburg Pincus.
 • Utdannelse: MIT, London Business School og University of Cambridge
 • Caulkin anses ikke for å være uavhengig av selskapets største aksjonær, General Atlantic Service Co. LP.

Ansatterepresentanter - Charlotte Kristiansen (fra april 2023) og Alexander Remen (juni 2021).

Nytt insentivprogram siktet mot Nasdaq-notering

En valgkomité har blant annet ansvaret for å foreslå agenda og styremedlemmer som kan bli stemt frem under den årlige generalforsamlingen. 

Det var først i 2021 at Kahoot innførte valgkomité i selskapet. Den ble ledet av Datum-eier Jan Haudemann-Andersen. Datum har solgt unna en stor del av Kahoot-aksjene sine, men har også bidratt med 2,5 millioner aksjer i budet. 

RSUene dukker første gang opp i en ekstraordinær generalforsamling i februar 2021. Her tildeles styremedlemmene Lori Varner Wright og Joanne Bradford, som begge kom inn med attraktiv kompetanse fra IT-miljøet i USA, RSUer for 150.000 dollar hver, tilsvarende 11.556 stykk med den tids rådende aksjekurs. 

Bakgrunnen var et ønske om å rekruttere internasjonalt som ledd i en plan om å børsnoterte Kahoot på Nasdaq.

Så, i forslaget fra valgkomiteen 27. mai 2022 som ble ledet av Datum-direktør Harald Arnet, foreslås det at styreleder Andreas Hansson og medlemmene Christer Stefan Blom, samt Wright og Bradford skulle motta RSUer tilsvarende 100.000 dollar hver, dette tilsvarte denne gangen 37.563 RSUer. 

Forslaget ble vedtatt på den etterfølgende generalforsamlingen. Kun 38 prosent av stemmeberettiget kapital avla sin stemme, og 14 prosent av disse stemte mot.

Når disse nå kan selges, er verdien i overkant av 1,3 millioner kroner per styremedlem. Samtidig vil verdien av dem øke med en enda høyere salgspris.

Ny tildeling i år

Under innstillingen til generalforsamling for 2023, ble det også foreslått å tildele de samme fire styremedlemmene RSUer for 100.000 dollar. Denne gangen innebar det 46.681 RSUer. 

Chris Caulkin, som også er aksjonærvalgt styremedlem, fikk ikke RSUer ettersom han ble ansett for å ikke være uavhengig selskapets største aksjonær, General Atlantic, på det tidspunktet. Caulkins arbeidsgiver er et av selskapene som står bak oppkjøpsbudet.

Denne gangen stemte 50,15 prosent av stemmeberettigede aksjonærer, og 13 prosent av disse stemte mot tildelingen.

I den siste tildelingsrunden er det presisert fra valgkomiteen at RSUene opptjenes på ett år fra tildeling og frem til dagen før neste generalforsamling, som altså er ventet å bli avholdt i mai 2024. 

Shifter har ikke fått klarhet i om også disse RSUene, som ved salg er verdt 1,6 millioner kroner per hode, vil kunne selges nå før opptjeningstiden er over. 

Finansdirektør Ken Østreng viser til vedtaket på generalforsamlingen. Der betinges det at styremedlemmene blir sittende (uten å si opp før) i hele opptjeningstiden. 

Samtidig heter det i vedtaket at valgkomitéen skal kunne godkjenne tidligere opptjening.

I tilbudsdokumentet fra Kangaroo Bidco er det presisert at selskapet (Kahoot) skal gjøre opp alle opsjoner og RSUer umiddelbart etter oppkjøpet er gjennomført. 

Da budet ble presentert, hadde Kahoot utstedt 24.349.202 opsjoner, hvorav 2.640.500 har en opptjeningspris over tilbudsprisen (og dermed blir verdiløse), og 9.051.976 RSUer. 

God kompensasjon til Norge å være

RSUene kommer i tillegg til ordinær kompensasjon som for tiden er på 70.000 dollar i året for styreleder og 50.000 for andre aksjonærvalgte styremedlemmer. 

Snittet for styrehonorar i store norske selskaper lå i 2022 på 600.000 kroner, ifølge Kapital. Styreleder Hanssons årlige kompensasjon på rundt 1,75 millioner kroner (før verdistigningen på RSUene) ville dermed gitt ham tredjeplassen på listen over best betalte styremedlemmer i Norge.

Samtidig skal man ikke lenger enn til Sverige før dette er lave summer for en styreleder i et stort børsnotert selskap med globale ambisjoner.

Styret selger egne aksjer

Styreleder Hansson og styremedlemmene Varner Wrigt, Bradford, Blom og ansattrepresentant Charlotte Kristiansen har alle forpliktet seg til å selge sine aksjer til Kangaroo Bidco. 

Styres aksjesalg

 • Styreleder Hansson: 100.000, verdi 3,5 mill kr
 • Stefan Blom: 50.000, verdi 1,75 mill kr
 • Lori Wright: 11.556, verdi: 404.460 kr
 • Joanne Bradford: 11.556, verdi: 404.460 kr
 • Charlotte Kristiansen (ansattrepresentant): 1210, verdi: 42.300 kr

I tilbudsdokumentet heter det at: «Forhåndsgodkjenning forbyr forhåndsgodkjent-aksjonæren fra, direkte eller indirekte, å oppfordre til, oppmuntre, invitere eller søke alternative forslag til ethvert konkurransedyktig tilbud og fra å stemme for enhver beslutning om å godkjenne enhver transaksjon eller annen selskapshandling i konkurranse med eller som på annen måte kan frustrere, hindre eller forsinke tilbudet».

Men det skal fortsatt være mulig for styret å vurdere konkurrerende tilbud dersom de kommer inn.

Shifter har spurt styrets kontaktperson hvilke forsøk styret har gjort på å hente inn konkurrerende bud før de ga sin forhåndsgodkjenning til budet fra Kangaroo Bidco.

Finansdirektør Ken Østreng svarer på vegne av styret.

– Styret har hatt en grundig prosess for å behandle det varslede budet på selskapets aksjer, og har i den forbindelse innhentet verdivurderinger som konkluderer med at dette er en fair verdi og løsning for selskapets aksjonærer, sier han. – De nødvendige hensyn til uavhengighet for alle involverte, inkludert styremedlemmer, er ivaretatt. 

Fra Kahoots hold pekes det på at styret er av den oppfatning at et kontantbud på alle aksjene i Kahoot på 35 kroner per aksje, som tilsvarer mer enn 10x selskapets nåværende årlige gjentagende inntekter (ARR), er godt og sikrer en god løsning for både aksjonærer og for selskapets videre fremtid. 

Ledelsen blir med videre i Manco

Oppkjøperne har også sikret seg samarbeid med ledelsen. I et nyopprettet selskap, Manco, har flere i ledergruppen bidratt inn med deler av sine egne aksjer, totalt 3,97 prosent. Av disse vil rundt 60 prosent av aksjene være en del av budet og dermed fortsette som aksjonærer, mens resten skal gjøres opp i cash.

Mennene i Manco

 • CEO Eilert Hanoa - 2,3 millioner aksjer deltakende i budet
 • CPO Åsmund Furuseth - 3,35 millioner aksjer i budet og 4,25 millioner aksjer mot kontanter
 • Medgründer Alf Inge Wang - 2,3 millioner aksjer i budet og 2,53 millioner aksjer mot kontanter
 • Medgründer Morten Versvik - 3,35 millioner aksjer i budet og -252.766 aksjer mot kontanter
 • COO Lars Erik Grønntun - 200.000 aksjer i budet og 919.000 aksjer mot kontanter
 • CTO Jostein Håvaldsrud - 350.000 aksjer i budet og 110.000 aksjer mot kontanter
 • CRO Mads Rebsdorf - 100.000 aksjer i budet
 • CFO Ken Østreng - 45.000 aksjer i budet

Viktig med gode rådgivere

Leder i Aksjonærforeningen, Bernt Bangstad, mener aksjonærer som kommer i en oppkjøpssituasjon aller først bør se på hva styret og ledelsen uttaler om budet. 

– I dette tilfellet er de udelt positive, og det er jo ofte en god ledetråd, sier han og minner om at styre og ledelse er pålagt å innhente råd fra eksterne rådgivere. 

– I en normalsituasjon skal man slik ha et godt grunnlag for å vurdere hva man vil gjøre med egne aksjer. Samtidig er situasjonen i Kahoot noe unormal ved at ledelsen deltar i oppkjøpet. I et slikt tilfelle kan jo enkelte aksjonærer mistenke at budet er kunstig lavt fordi ledelsen og en storaksjonær har egeninteresse i det. Da er det ekstra viktig at det er råd fra eksterne rådgivere og habile styremedlemmer som teller, sier Bangstad.

Bånd til ABG Sundal Collier

Da Kistefos-sjef Bengt Rem uttalte seg kritisk til budet til Dagens Næringsliv, stilte han spørsmål ved styrets rådgivere, ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og Thommessen, uten å presisere ytterligere. Rem har ikke svart på Shifters henvendelser om å utdype dette. 

Fra tidligere er det kjent at ABG Sundal Collier var rådgiver for Kahoot-ledelsen i forbindelse med noteringen på hovedlisten i 2021 (sammen med Goldman Sachs og Arctic Securities). Kahoots egen finansrådgiver siden juni 2022, Carl Gustav Lenngren, har også bakgrunn fra Datum, AGB Sundal Collier og Goldman Sachs.

Punktvis plan for oppkjøp

Hovedregelen i aksje- og verdipapirlovgivningen er at styret skal ta avgjørelser på vegne av selskapet som er til aksjonærenes beste.

Siden markedsverdien på Kahoot falt fra toppnivået på rundt 60 milliarder i 2021 til en bunn på under åtte milliarder kroner i vinter, er det et stort sprik i de forskjellige aksjonærenes inngangsverdi. Det som er et bra utfall for en aksjonær, kan være dårlig for en annen.

En løsning har vært å ha klar en instruks på forhånd.

I Kahoots årsrapporter for 2021 og 2022 heter det at dersom det skulle komme et bud på selskapet, har både styret og ledelsen et individuelt ansvar for å sikre at selskapets aksjonærer blir behandlet likt.

 • Styret skal ikke forsøke å hindre eller stoppe et eventuelt oppkjøpsforsøk, med mindre de har god grunn til det, eller dersom slike tiltak er godkjent av generalforsamlingen.

 • Styret skal ikke foreta seg noe som gir enkelte aksjonærer eller andre urettferdige fordeler på bekostning av andre aksjonærer eller selskapet.

 • Styret skal ikke inngå avtaler med oppkjøpere som legger begrensninger på selskapets mulighet til å arrangere for andre bud, med mindre det er helt opplagt at det er i selskapets og aksjonærfellesskapets interesse.

 • Styret og ledelsen skal ikke innføre grep som har til hensikt å beskytte personlige interesser på bekostning av interessene til aksjonærene.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS