Virkemiddelapparatet

Regjeringen verner Argentum - for nå

– Mandatet ligger fast inntil videre, slår statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet fast.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo.
Publisert

Investor og tidligere styreleder i Investinor Thomas Falck tok nylig til orde for å slå sammen deler av virkemiddelapparatet rettet mot selskaper i tidlig fase. Han mener ingen av miljøene i Argentum, Investinor eller Nysnø har kraft til å utvikle markedet på egen hånd.

Mens et kobbel av opposisjonspolitikere er villige til å diskutere temaet, og Venstre ønsker å selge Argentum for å styrke Nysnø, velger regjeringen å legge debatten død for nå.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen sier til Shifter at når det gjelder sammenslåing av investeringsselskaper, så har ikke regjeringen noen plan om det.

Han minner om at regjeringen vurderer virkemiddelapparatet relativt kontinuerlig og sammenslåing av statlig eide investeringsselskaper er noe som tidvis foreslås. Blant annet spilte Deloitte inn dette i sin gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet i 2019 på oppdrag fra Næringsdepartementet.

– Vi har notert oss et lignende innspill og denne gang utvidet til tre selskaper, i en nylig kronikk av tidligere styreleder i Investinor. Det er verdifullt å drøfte statlig eide selskaper og virkemidler, men både eierskap og mandatet til Argentum og andre statlige selskaper ligger fast inntil det eventuelt måtte foreligge vurderinger og beslutninger om noe annet, sier han.

SV som sikrer regjeringen flertall i Stortinget for tiden, er tilbudt å kommentar ved flere anledninger, men har aldri kommet tilbake. Det har heller ikke MDGs Rasmus Hansson eller Geir Jørgensen i Rødt som begge sitter i Stortingets næringskomité.

Eksperter anbefaler at virkemiddelapparatet dreies mot klimavennlige investeringer

Sist uke kom rapporten fra det såkalte ekspertutvalget for klimavennlige investeringer. Utvalget har sett på hva som må til for å kutte klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, tar vare på naturen og skape nye jobber og ny optimisme.

Utvalget ble ledet av oljeanalytiker Tina Saltvedt som har profilert seg som aktivist for bærekraftig finans.

Blant utvalgets 11 forslag til tiltak pekes det på at arbeidet med å fornenkle og bedre styringen av tilskudd-, låne-, egenkapital- og garantivirkemidler bør videreføres. Men utvalget presiserer at det bør bli en forutsetning for støtte at prosjektene er i tråd med klimamålene og utvikling til et lavutslippssamfunn.

I rapporten pekes det på at Innovasjon Norge, Det europeiske investeringsfondet og Investinor bare delvis dekker klimarelaterte områder i de små og mellomstore bedriftene de støtter.

I Nasjonalbudsjettet for 2022 fremkommer det at norsk næringsliv får om lag 48,3 milliarder kroner i støtte gjennom reguleringer i skattesystemet og annen næringsstøtte.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*