Gründer og psykolog Gudmundur Ebenezer i Lifekeys.

Psykologen om faresignalene: Gründere søker hjelp for sent

– Endring av rutiner eller å gå til yoga og drikke te blir aldri nok, mener Gudmundur Ebenezer.

Publisert Sist oppdatert

Gründer og psykolog i Lifekeys er ikke overrasket over historiene som Shifter har fortalt om gründere som sliter, og viser til en dyster statistikk. Forskningen sier at mellom 30 og 70 prosent av gründerne har ett eller flere psykiske helseproblemer. Forekomsten av angst er dobbel så høy enn for den vanlige populasjonen, ifølge Ebenezer, etter å ha lest historien til Martin Lang i My Food Office, der den fremgangsrike gründeren slet med angstanfall.

Det samme mønsteret går igjen når det gjelder depresjon. Gründeren av online-psykologtjenesten Lifekeys har sett både det ene og andre blant startups han har møtt.

– Jeg personlig kjenner til flere mennesker som jobber med eller i disse selskapene som har lignende problemstillinger. Vi har jevnlige kurs om nettopp denne tematikken og det renner inn daglige henvendelser fra gründere og fra folk i arbeidslivet, sier Ebenezer.

Faresignalene

Han peker på en rekke faresignaler som både gründere og andre bør være klare over.

– Vi mennesker opplever daglig stress, og mye av dette kan ses som positiv stress. Dette får oss mer skjerpet og gjør oss bedre til å fokusere og prestere. Det er dog begrenset hvor lenge kroppen vår holder ut i en slik forhøyet modus, sier Ebenezer.

Dersom stresset pågår for lenge, kan noen av symptomene gå over til irritabilitet, angst, nedstemthet, søvnløshet, økt eller redusert matlyst, nedsatt sexlyst, vansker knyttet til konsentrasjon og hukommelse. Mange vil også føle på manglende mestringsfølelse både knyttet til arbeid og sosialt.

– Dette vil etter hvert kunne gå utover ens eget selvbilde. Det er dessverre ikke alltid slik at vi selv evner å oppdage disse negative endringene. Derfor er det fint å ha en trygg støttespiller som for eksempel partner, venn eller nær kollega som kan forsøke å bevisstgjøre oss på endringene i både atferd og humør.

Uheldig heltedyrking

På spørsmål om hvorfor akkurat gründere og startupansatte skulle være mer utsatt, er det flere faktorer som betyr noe, ifølge psykologen som selv har lang erfaring fra entreprenørskap:

– I den vestlige kulturen får vellykkede entreprenører en slags helte-status. Vi forguder sterke og anerkjente personer som Mark Zuckerburg, Elon Musk eller Petter Stordalen. Men det vi sjeldent får høre om, er baksiden ved det å være gründer. Rett og slett den harde og mørke veien til suksess.

Han viser til at det frem til nyere tid har vært lite oppmerksomhet rundt de vanskelige følelsene man kan oppleve på veien, eller for den saks skyld når man endelig har etablert seg godt.

– I stedet for å vise sårbarhet, har ledere og gründere hatt et større fokus på «impression-management» eller en «fake it til you make it». Ingen har sagt at startup-livet er enkelt, men det er viktig at vi er ærlige om hvor brutalt det kan være med tanke på hvor høy risiko man tar og hva man faktisk er nødt til å ofre.

Mangler egenomsorg

Den mye omtalte sannheten om at ni av ti nystartede bedrifter mislykkes i løpet av det første året, viser at entreprenørskap kan være et tøft veivalg. For de få som klarer seg, er det fremdeles et stort forventningspress, ifølge Ebenezer.

– Det betyr derfor at angsten og andre negative følelser kan vedvare selv etter oppnådd suksess.

Mangelen på egenomsorg er utbredt blant gründere, og skaper på sikt ikke bare psykiske problemer, men også fysiske.

– Lange perioder med lange dager, isolasjon, dårlige søvnvaner og generell krevende livsstil er for mange synonymt med gründerlivet, men man må også huske at disse faktorene i stor grad også bidrar til psykiske uhelse, sier Ebenezer.

Det er ikke lett å starte en bedrift, men psykiske vansker trenger ikke nødvendigvis være en del av det, mener Lifekeys-gründeren. Det eksisterer flere hjelpetiltak for å minimere denne type vansker, påpeker han.

– Stigmaet rundt psykisk helse forsvinner så smått, og vi har fått belyst problemstillingen i næringslivet generelt. Ærligheten til rollemodeller som Lars Erik Lund fra Veidekke, som nylig fikk psykisk helse pris, hjelper å normalisere og belyse denne tematikken, mener han.

Gå i dybden

– Er det noen personligheter der ute som absolutt ikke bør bli gründere?

– Heldigvis er personligheten vår såpass nyansert at det er vanskelig å utelukke en bestemt personlighet når det kommer til gründervirksomhet. Her har både kultur og miljø påvirkning på hvordan det vil gå. En kan imidlertid tenke at personer som skårer høyt på nevrotisime, det vil si personer med en del engstelse og andre negative følelser, sannsynligvis vil oppleve gründerhverdagen som noe mer krevende.

Ebenezer mener det uansett vil lønne seg å gå i dybden på hvorfor man opplever det man gjør, dersom man først har fått vanskeligheter. Generelt venter folk for lenge med å gå til psykolog, mener han.

– Det er viktig å gå til roten, finne ut hvor tanker og følelser kommer fra. Det kan være mange ulike grunner, og mesteparten av dette ligger dypere. Man må jobbe med endring av egne oppfatninger, ting som ligger langt inni deg, og siden endringer av adferdsmønster. Men endring av rutiner eller å gå til yoga og drikke te blir aldri nok, fastslår psykologen.