Sirkulærøkonomi

Politisk nei til ombruksgründer i Bergen - nå krever mindretallet en løsning innen 2024 

Flertallspartiene i Bergen peker ut i tomt i nabokommunen Bjørnafjorden. De har så langt ikke klart å finne egnet tomt i egen kommune. 

Stiller krav: Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) og Katrine Nødtvedt (MDG) tilhører mindretallet ønsket si ja til ombruksgründer på søknad om å sette opp lagerhaller.
Publisert Sist oppdatert

– Byrådet har vært opptatt av miljøpolitikk som virker og å tilrettelegge for krav som kommer. Vi vet at sirkulærøkonomi virker, likevel sier flertallet med byrådspartiene i spissen nei her, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, bystyrepolitiker for Venstre og tidligere byutviklingsbyråd. 

– Dette er et godt eksempel på at Høyre ikke er et ja-parti, sier Katrine Nødvedt, bystyremedlem for MDG. 

De mener flertallet nå må sørge for fremdrift og finne en annen løsning for entreprenører som ønsker å ombruke. 

I januar har Shifter sett nærmere på ombrukssentraler i Norge. I Oslo er det en privat løsning, Sirkulær Ressurssentral, som samarbeider med det offentlige, men i Bergen mangler et tilbud til private aktører i byggebransjen. 

Leder i Bergen Næringsråd og tidligere næringsminister, Monica Mæland, sa til Shifter at Bergen er lite ambisiøse om de sier nei til det private initiativet til gründer Joakim Eikeland Hordvik i Bergen Ombrukssentral. 

Nei ble det likevel – begrunnet med at tomten det ble søkt om er regulert til idrett og friluftsliv. 

Tidligere byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (Venstre) ga gründerbedriften tillatelse til drift før valget høsten 2023, men dette vedtaket er blitt klaget inn av naboer. Nå får altså naboene medhold.

Krever løsning innen 2024 

– Det hviler et tungt ansvar på dem som sa nei til gründerbedriften som var godt i gang med en pilot, og hadde jobbet godt med å samle mange aktører i byggebransjen. Bergen må finne en løsning for ombrukssentral innen 2024, sier Fjeldstad. 

Hun er nå bystyrerepresentant, og sammen med Nødtvedt i mindretall i Utvalg for miljø og byutvikling. 

I samme møte som byggesøknaden fra Bergen Ombrukssentral og Hordvik ble behandlet, kom Industri- og næringspartiet med en merknad om at man skulle sjekke ut mulighetene for en ombrukssentral på et industriområde, Endelausmarka, i nabokommunen Bjørnafjorden. 

Merknaden fikk støtte fra byrådspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet og støttepartiet Bergenslisten. INP er også et av støttepartiene til byrådet. 

Søker samarbeid med nabokommune

– Et av motargumentene mot tomten til Bergen Ombrukssentral i Fana var at beliggenheten var for lite sentral, og så vil man i stedet flytte det til utenfor kommunen og enda lenger unna, spør Nødtvedt. 

Hun mener landets nest største by må ta egenansvar for grønn utvikling. 

– Poenget er at vi må tiltrettelegge for grønn næringsvirksomhet i Bergen kommune og på den måten øke den grønne verdiskapingen i kommunen, sier Nødtvedt. 

– Forutsigbarheten som er viktig for næringslivet, er ikke god nå. Bergen må bli flinkere til å tilrettelegge for bedrifter som vil være miljø- og klimavennlige, sier Fjeldstad. 

De er bekymret over at de som har makten i byen vil handle for tregt. 

Fjeldstad har stilt flere spørsmål til byråd for byutvikling Christine Kahrs om hvordan kommunen vil jobbe videre med å få på plass ombrukssentral i kommunen nå. 

Shifter får beskjed om at utvalgsleder Chris Rødland i utvalg for miljø og byutvikling svarer Shifter på spørsmål om ombrukssentral. 

I dialog med ulike aktører 

Chris Rødland understreker at det er et sterkt politisk ønske å få på plass ombrukssentral i Bergen. 

I tillegg til merknaden om mulig samarbeid med Bjørnafjorden, ber flertallet i utvalget også byrådet vurdere om private kan samarbeide med Ombruksavdelingen i kommunen som allerede har en kommunal ombrukssentral –  og om det er mulig å utvide kapasiteten her. 

Den tredje merknaden gikk ut på at utvalget stiller seg positive til å etablering av ombrukssentraler på områder som er regulert til industri- og næringsformål i Bergen eller i omegnskommunene. 

Rødland er nå i dialog med Bergen Ombrukssentral, Klimapartnere, Proptech Innovasjon og kommunens egen ombrukssentral for «å innhente kunnskap og diskutere veien videre»

– Kan man få på plass en ombrukssentral for private i Bergen i løpet av 2024? 

– Vi har styrt Bergen i tre måneder, så det er for tidlig å si om vi får etablert noe i løpet av 2024, men vi ønsker virkelig en ombruksstasjon velkommen, sier Rødland. 

Svar fra Bjørnafjorden 

Shifter tok kontakt med ordfører Terje Søviknes (Frp) i Bjørnafjorden for å høre hva han tenker om forslaget fra nabokommunen, om å etablere ombrukssentral i deres kommune i stedet. 

– Jeg kjenner bare konseptet fra medieoppslag, men på generelt grunnlag er vi i Bjørnafjorden alltid åpen for å diskutere potensielle etableringer med næringsaktører. Jeg vil derfor oppfordre Hordvik og Bergen Ombrukssentral om å ta kontakt med Bjørnafjorden Utviklingsselskap AS som står for utviklingen av Lyseparken Næringsområde, sier Søviknes.  

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.