En rekke engleinvestorer er klare for å investere i norske startups i 2021.
En rekke engleinvestorer er klare for å investere i norske startups i 2021.

På pengejakt i 2021? Disse 8 norske engleinvestorene er klare for å gå inn med hundretusener hvis de finner den rette

Gründere på jakt etter sine første investorkroner bør merke seg disse navnene.

Publisert Sist oppdatert

Engleinvestor Trond Riiber Knudsen fikk mye oppmerksomhet på tampen av fjoråret, etter at han tjente godt på exiten fra Spacemaker. Men han er ikke alene, for der under radaren i medieskyggen er det stadig flere som satser på ferske oppstartsselskaper. Shifter presenterer åtte av investorene som melder om at de har satt av penger til å investere i startups de neste månedene.

1. Sabine Ameln, Oslo

Etter nærmere 25 år innen bank, finans og IT, har hun siden 2017 jobbet 100 prosent som investor og har i dag en portefølje bestående av tradisjonelle papirer - i tillegg til tidligfase-selskaper. Hun har investert i nærmere 15 selskaper, hvor de fleste er innen sosialt entreprenørskap, helse eller miljø. Hun er blant annet inne i edtech-selskapet Learnlink og psykologistartupen SuperEgo/Overvinne.

-Er du investeringsklar i 2021?

- Jeg er alltid investeringsklar – selv om jeg er relativt konservativ og risikoavers. Hva gjelder mine startup-investeringer, så investerer jeg her med "smart kapital" i selskaper som fascinerer meg, samt møter mine krav knyttet til startup investeringer (jfr. problemet adressert, løsning med business case, teamet, timing, traction, skalerbar, exit-tanker, finansieringsstrategi og øvrige eiere samt styret).

- Hvilke type startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Hva gjelder startup-investeringer, så synes jeg det er viktig at selskapet bidrar til å løse utfordringer samfunnet eller vi mennesker måtte ha.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- Investeringene har variert mellom 50.000 og kr 600.000 kroner.

- Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- Jeg synes pitching er en flott start for å få et inntrykk av problemstillingen de adresserer, løsningsforslaget og ikke minst menneskene bak. Dette løses digital, men jeg foretrekker "in person".

2. Christian Rokseth, Stavanger

Han startet selskapet Pixavi som nyutdannet ingeniør, og bygget dette over 12 år frem til det ble solgt til det tyske selskapet Bartec i 2013. Siden exiten har han investert i selskaper både alene og gjennom investorsamarbeidet Sprettert. Det har til sammen blitt 24 selskaper, og avkastning har vært god, med tre børsnoteringer og et salg i porteføljen.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Jeg har selvsagt ståltro på alle selskapene jeg er inne i, men hvis jeg skal trekke frem noen av dem som nå er på kapitaljakt, mer kapital enn en engleinvestor kan bidra med, må det være Pickr.ai, Enin.ai, Aivero.com og Halodi.com. Ellers var vi i Sprettert tidlig inne i Nordic Unmanned som fikk en god børsnotering i desember, der vi også er representert i styret gjennom Erik Ålgård.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Ja, det er alltid aktuelt å se på nye selskaper. Og helst så tidlig som mulig. Nå har Sprettert formalisert samarbeidet gjennom Sprettert AS, og vi ser på nye investeringer i årene som kommer. Regjeringen sin kapitalfunn-ordning har gjort det enklere å investere. Jeg håper rammen på 1 million økes i årene som kommer, slik at vi kan få enda mer fart i økosystemet her i Norge.

- Hvilke type startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Vi har fokusert mye innenfor AI/Automatisering/IoT/Saas de siste årene. Vi forsøker å investere der vi kan bidra til suksess, og da er det bra å ha bransjekunnskap.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- Fra 300.000 til 1 million kroner som enkeltinvestor. Sammen med Sprettert er det mellom 1 million og fire millioner kroner.

-Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- LinkedIn er en fin plattform. Ellers funker email og telefon også!

3. Murshid Ali, Stavanger/Oslo

Ali har vært gründer siden 2010, og har vært med å starte selskaper som Enlight, Huddlestock og Norsk Solar. Nylig leverte han inn en doktorgrad i økonomi, men sier selv at han investerer i startups «fordi det er det han kan». Han har en miks av forskjellige selskaper i porteføljen, og selv om flere av dem er i Stavanger, har han en god geografisk spredning.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Beyonder, som utvikler en ny innovativ batteriteknologi. Et annet er Factiverse, som er noe av de mest spennende jeg har vært borti de siste 10 årene. Globus.ai, Vipicash, Monetor, Atelier, Tribeshare, Foodback og Waved er noen andre.

- Er du investeringsklar i 2021?

- 2021 blir nok et bra år for investeringer, og jeg ser etter skalerbare startups med et bra team, helst innenfor et fagfelt som jeg har kompetanse innenfor, som fintech eller fornybart. Men jeg er fleksibel så lenge det er skalerbar teknologi med et globalt nedslagsfelt.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- Jeg investerer typisk 100.000 – 500.000 kroner i de ulike selskapene.

- Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- Gründere må bare ta kontakt via Linkedin eller mail.

4. Stine Rolstad Brenna, Oslo

Etter mange år som toppleder i norsk næringsliv, innen kraft, media og industri, ble hun investor og styreprofesjonell i 2018. Brenna sitter i styret i flere store selskaper, som Arendals Fossekompani, Sporveien og Boligbygg. Hun er utdannet innenfor finans, og er spesielt interessert i bransjer hun selv har erfaring med. Samtidig som investerer kapital, bruker hun erfaringen fra det etablerte næringslivet til å tilføre oppstartsselskapene relevant kompetanse og nettverk.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Unloc, Fjong og Ignite Procurement gir et inntrykk av mangfoldet i investeringerne.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Jeg er alltid klar for gode diskusjoner med flinke og robuste selskapsbyggere!

- Hvilke typer startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Jeg leter ikke aktivt etter spesielle faktorer eller områder, men siden dette er investeringer med høy risiko, så er jeg spesielt opptatt av at andre kompetente folk kan gå god for team og forretningsmodell før jeg selv dukker ordentlig ned i materien. Hvis jeg skal trekke frem én ting, så blir jeg mest inspirert av team som ønsker å bygge noe meningsfullt og med et stort potensial. Jeg er ingen spekulant - utgangspunktet må være noe jeg tenker har en reell sjanse enten alene eller på sikt i et større system, og jeg har god tid.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

-Jeg har ingen fast mal, men kan typisk følge på i tidlige runder, dersom selskapet viser god fremdrift.

5. Trygve Skibeli, Kolbotn

Han jobber i dag som rådgiver i Miles, og er styreleder i stiftelsen NorStella. Hans spesialfelt er åpen innovasjon innen finans, og han har de siste fem årene jobbet med datadeling mellom offentlig sektor og finansnæringen (DSOP-programmet). Skibeli var blant annet medgründer i Intility, og satt igjen med en god slump penger etter exiten i 2010. En del av dette har funnet veien tilbake til oppstartsselskaper.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Culture Intelligence, BizBot, Wiral Technologies, Cubit og Picterus.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Ja, men i en vanskelig tid for mange selskaper er det viktig å ha noe i reserve. Det hender jeg reinvesterer i selskaper jeg allerede er inne i.

- Hvilke type startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- At det er datadrevet, godt drevet (teamet), spennenende og nytenkende.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- 50.000 kroner til 500.000 kroner.

- Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- På e-post på trygve@skibeli.com.

6. Andreas Nilsen, Tromsø

Ildsjelen bak coworking-spacet Flow i Tromsø er også en entusiastisk engleinvestor. Han investerer stort sett i nordnorske selskaper, både fordi det er nært og fordi han han ønsker å være med på vise at man ikke alltid må være i "sør" for å kunne lykkes.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- ASK undervisning. Som B-menneske har skolen aldri begynt på et optimalt tidspunkt for min del. Jeg liker ideen om å gjennomføre skole når du er opplagt. Ask er det nye klasserommet og den eneste skolen i Norge som gir deg samme undervisning og oppfølging digitalt som du får på en privatistskole. Ask har hatt en eventyrlig vekst den siste tiden (også pre korona), men har virkelig fått mange brukere nå, og skaper muligheter til mange som ellers ville droppet ut/slitt med å fullføre skolegangen.

- Aurora Spirits. Tenk å være så tullete å skulle lage verdens nordligste whiskydestilleri! Det har de altså gjort i Lyngen, og att på til laget produkter i verdensklasse og fått utmerkelser for dette. Sprøtt nok til at jeg, om ikke annet, bare hadde lyst til å være med og heie.

- Literate. Trude Nergård Nilssen og selskapet Literate har, basert på mange års forskning, utviklet en screeningtest for å avdekke dysleksi tidlig. Testen er enkel å gjennomføre og kan gi indikasjon på hvem som er i risikosonen allerede før lese- og skrivevansker oppstår. Her er det mange fremtidsdrømmer som kan oppfylles dersom man hadde testet alle barn og unge. Det ville gitt en enorm samfunnsverdi, for ikke å snakke om personlig verdi, for det er mange som ender opp med å gå et halvt (om ikke et helt) liv uten å vite hvorfor ting er som det er og heller ikke får den hjelpen de kunne trengt som ville gjort mye langt enklere. Literate har hatt en jevn og god vekst og har en ekstremt spennende tid i møte.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Jeg er absolutt investeringsklar i 2021, og gjennomfører første investering allerede i disse dager.

- Hvilke type startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Jeg kan lett la meg rive med av ideer, og trenger heller ikke å være innen noen spesielle bransjer, men må samtidig vise at den har livets rett og muligheter til å lykkes. Det som dog er det viktigste for min del er at jeg trigges av flinke folk og team som jeg har troen på.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- Jeg er oftest med tidlig og sammen med andre og er med opp til 300.000 kroner.

- Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- Jeg er del av et nettverk som heter Fyrin (www.fyrin.no).,og de fleste investeringer jeg gjør, skjer sammen med en eller flere i det nettverket. For å få pitche til nettverket må selskapet enten ha overbevist en av investorene, eller at man tar kontakt med en av forvalterne.

7. Bjarne Melbye, Oslo

Gjennom investeringsselskapet 2M2D har han gått inn i en rekke kjente startups i hovedstaden (Disclaimer: Blant annet i Shifter). Han har også investert indirekte gjennom Tharald Nustads impact-prosjekt Katapult.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Selskaper som jeg har ekstra stor tro på er Safety Wing, VEV, Chooose og Imerso.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Ja, vi investerer jevnt og trutt.

- Hvilke startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Som alltid er det ingen rød tråd i våre investeringer, men vi er opptatt gründeren, og at vi ser vi kan bidra med noe. Vi møter veldig mange selskaper og kan gi god feedback selv om vi ikke investerer. Vi ser spesielt på muligheten for skaleringen og internasjonalisering.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

- Når vi går inn er det en i størrelsesorden 500.000 kroner til 1 millioner kroner, men dette varier også fra case til case. Vi har gjort alt fra 50.000 til 2 millioner.

8. Morten Kroslid, Oslo

Entreprenørskap har vært en del av livet hans siden han var liten, og Kroslid har de siste 20 årene etablert og investert i en rekke selskaper. Han investerer med mål om å radikalt kunne forbedre en næring eller virksomheter som bidrar til FNs bærekraftsmål.

- Hvilke selskaper vil du trekke frem fra porteføljen din?

- Shineup, en Saas-platform for å optimalisere oppussing av utleieleiligheter. Induct Software, en innovasjonsplattform for å forbedre virksomheter. Simbi, software som forbedrer leseferdigheter spesielt rettet mot dyslektikere. Sharebox, SaaS-plattform for nøkkeloverleveringer. Lofotteina,produksjon av krabbeteine av resirkulert plast som muliggjør industrialisering av krabbefiske. Arctic Seaweed, Kultivering av tare.

- Er du investeringsklar i 2021?

- Ja, er åpen for investeringer i tidligfase.

- Hvilke type startups ser du etter nå? Hva er viktig for deg?

- Jeg ser etter selskaper innen PropTech og OceanTech. Viktig at teamet bak er dyktige på implementering, at konseptet er skalerbart og at kundeverdien er enkel å forstå.

- Hvilken range har du i investeringene dine?

-100.000-1.000.000 kroner.

- Hvordan foretrekker du at selskaper som ønsker et møte med deg, tar kontakt?

- På LinkedIn og email

Kjære investor: Hvis du er investeringsklar, og mener du bør være på lista, send gjerne en e-post der du svarer på spørsmålene: perivar@shifter.no.

Powered by Labrador CMS