Gründer Tom Roger Sokki ringte i bjella da Lavo ble tatt opp til handel på Merkur Market 20. juni 2018. Da hadde børsen krevd hans avgang fra alle lederposisjoner i selskapet.

SHIFTER AVSLØRER

Gründer Tom Roger Sokki ringte i bjella da Lavo ble tatt opp til handel på Merkur Market 20. juni 2018. Da hadde børsen krevd hans avgang fra alle lederposisjoner i selskapet.

Oslo Børs krevde gründerens avgang: Investerte 1,5 millioner i egen crowdfunding

Tom Roger Sokki fortalte om kjempeinteresse for Lavo i folkefinansieringen før børsnoteringen - nå viser dokumenter at han selv sto bak mye av investeringen.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det kjent at Lavo.tv ble dømt til å betale gründer Tom Roger Sokki 635.000 kroner etter et søksmål om ubetalt lønn, ferielønn og etterlønn.

Men i kulissene har det utspilt seg nok et drama. Da Sokki i funksjon som styreleder i selskapet skulle gjennomføre en storemisjon våren 2018, investerte han selv et millionbeløp i egen folkefinansieringskampanje, og ga deretter offentlig uttrykk for at det var stor interesse for selskapet.

Da Oslo Børs ble gjort oppmerksom på manøveren, like før selskapet skulle tas opp til handel på Merkur Market, grep de inn og tvang gründeren ut av alle lederstillinger- og verv, viser dokumenter Shifter har fått tilgang til.

Tips oss!

Vet du noe vi bør vite?

Send oss dine innspill!

Fra gründer til exit

Fra øyeblikket Lavo.tv ble etablert på en kjøkkenbenk i Bergen i 2013, holdt gründer Tom Roger Sokki grepet om ledelsen i selskapet.

Lenge var han både styreleder i et enestyre og daglig leder. I slutten av 2016 ble det dannet et mer profesjonelt styre, men Sokki beholdt sjefstolen helt fram til april 2018. Da gikk han ned i stilling, og ble salgsansvarlig. Etter at en rekke personer trakk seg ut fra selskapet samme år, ble han imidlertid igjen styreleder for en kort periode, fra mars 2018 til 19. juni.

Så var det brått slutt. Til tross for at Sokki frontet selskapet og ringte i bjella da det 20. juni 2018 ble tatt opp til handel på Oslo Børs' Merkur Marked, markedsplassen for små og mellomstore selskaper, var han formelt ute av selskapets ledelse og styre. For godt, skulle det vise seg.

Inntil nå har forklaringen for den plutselige nedtrappingen og senere exiten etterfulgt av et søksmål, vært uenigheter internt i selskapet.

Kravet fra Oslo Børs

Nå viser det seg altså at det var Oslo Børs som krevde gründerens avgang da de reagerte på flere manøvrer i sammenheng med den første kampanjen til folkefinansieringsplattformen Dealflow. Det kommer frem i eposter, rettsdokumenter og opptaksdokumenter som Shifter har fått tilgang til.

I korrespondanse som gikk mellom Lavo.tvs fasilitator for børsnoteringen, Norne Securities, og rådgivere på Oslo Børs i månedene før noteringen, går det frem at børsen var i sterk tvil om Sokki var egnet til å sitte i en ledende posisjon i et Merkur-selskap. I en av epostene skrives det at de ikke ville gi en positiv innstilling om opptak til handel overfor Noteringskomiteen dersom det ikke ble gjort endringer i styret, ettersom Sokki var styreleder.

Ambisiøse planer

Årsaken til den dype skepsisen skyldtes flere av grepene Sokki hadde gjort noen måneder før. Våren 2018 gikk tv-app-gründeren høyt ut i Finansavisen, gjengitt av Shifter, og annonserte at de, som første norske aktør, skulle gjøre en storemisjon via folkefinansieringsplattformen Dealflow. Det skulle hentes 15 millioner kroner. Dette ble kjent rett etter at Lavo hadde inngått en finansieringsavtale med fondet Alpha Blue Ocean (ABO) på opptil 60 millioner kroner over tre år - avhengig av selskapets resultater.

Begge deler var med et klart mål for øye; å bli tatt opp til handel på Merkur.

På bare ett minutt fikk selskapet inn den første millionen, fortalte en entusiastisk Sokki til Shifter kort tid etter lanseringen av kampanjen.

Fortalte om suksess

Et døgn senere var investeringene oppe i 1,5 millioner kroner. Pressemeldingen «Pangstart for LAVO-crowdfunding» ble sendt ut.

– Det er både småsparere og mer tradisjonelle investorer, men vi går ikke ut med hvem det er ennå. Men det som er viktig for oss, er få stor spredning og så mange aksjonærer som mulig, sa Sokki i et intervju med Shifter kort tid etter det som tilsynelatende var i ferd med å bli en kjempesuksess. Han delte også villig erfaringer om hvordan han fikk tillit hos investorer han aldri hadde møtt.

Til slutt maktet selskapet imidlertid ikke å få inn mer enn knapt 2,5 millioner kroner fra til sammen 22 ulike investorer, ifølge den offentlige oversikten til Dealflow. Siden har et hundretalls småsparere plassert penger i selskapet.

Både rettsdokumenter og eposter Shifter har fått tilgang til, viser at det var Sokki selv som sto bak brorparten av investeringene - 1,55 millioner kroner - gjennom selskapet NSA AS.

Oslo Børs reagerte kraftig, blant annet på at denne investeringen ble gjort uten at det ble opplyst om hvem som sto bak. Det ble også stilt en rekke spørsmål ved opplysningene knyttet til transaksjonen, deriblant at Sokki skal ha hatt en muntlig avtale om å overdra aksjene til storinvestor Alpha Blue Ocean uten tilhørende dokumentasjon, og at styret i selskapet først kansellerte bestillingen for deretter å opprettholde den. Det ble heller aldri gjort en habilitetsvurdering av Sokki, som deltok på alle styremøter om saken, selv om han var styreleder og part i saken.

Ingen kommentar

Shifter har snakket med Tom Roger Sokki om saken, men han har foreløpig ikke ønsket å uttale seg.

Heller ikke representanter for Oslo Børs vil kommentere den spesifikke kontakten de har hatt med selskapet i opptaksprosessen, men børsens kommunikasjonsjef Geir Harald Aase skriver i en epost til Shifter at de generelt alltid gjør en vurdering av styre og ledelse, som beskrevet i opptaksreglene:

«De personer som sitter i selskapets ledelse må ikke ha opptrådt på en slik måte at det gjør dem uskikket til å delta i ledelsen av et selskap tatt opp til handel på Merkur Market.»

Han opplyser at det kommer innspill om selskapsledelsens egnethet «en gang i blant».

« Vær oppmerksom på at det er tilsvarende krav til styret, og at vi ser på en rekke andre krav knyttet til styre og administrasjon, som for eksempel styremedlemmenes uavhengighet,» skriver Aase.

Heller ikke COO Ole B. Larsen i Dealflow vil kommentere saken, men sier på generelt grunnlag at deres undersøkelsesplikt er omfattende.

Ny rettssak

Rettssaken mellom Sokki og Lavo om ubetalt lønn, etterlønn og feriepenger, som nylig ble avsluttet i Oslo tingrett, ankes av selskapet. Dermed må Sokki forberede seg på nye runder i Oslo tingrett.

Samtidig er en ny rettsak på trappene på andre siden av fjellet. Nok en gang handler det om rundt halvannen million kroner. I samme tidsrom som folkefinansieringen og prosessen med børsnoteringen til Lavo pågikk, skal Sokki ha tatt opp et privat lån på 1,55 millioner kroner av daværende styreleder Dag Skansen, på betingelsen at summen skulle bli tilbakebetalt innen 14 dager.

Skansen skal imidlertid ikke ha fått pengene tilbake ennå, og en rettssak om saken ventes å komme opp for Bergen tingrett i løpet av året, etter det Shifter får opplyst.

Powered by Labrador CMS