SØKSMÅL

Oljefondet skal lede gruppesøksmål mot Silicon Valley Bank

Oljefondet er utnevnt av en amerikansk domstol til å lede et gruppesøksmål mot konkursrammede Silicon Valley Bank. Fondet tapte store summer på kollapsen.

– Jeg ser det som vår plikt å ta rettslige skritt for både å maksimere hvor mye vi kan få igjen etter Silicon Valley Banks kollaps og for å reagere på uakseptabel markedsatferd, sier Oljefondets sjef Nicolai Tangen.
Publisert

– Vi forvalter penger på vegne av det norske folk. Jeg ser det som vår plikt å ta rettslige skritt for både å maksimere hvor mye vi kan få igjen etter Silicon Valley Banks kollaps og for å reagere på uakseptabel markedsatferd, sier Oljefondets sjef Nicolai Tangen.

Norges Bank er utnevnt av en amerikansk domstol til å være hovedsakssøker sammen med det svenske pensjonsfondet Sjunde AP-fonden (AP7), i det pågående amerikanske gruppesøksmålet relatert til konkursrammede Silicon Valley Bank (SVB), opplyser oljefondet i en pressemelding.

Det er første gang Norges Bank vil lede et gruppesøksmål på vegne av en gruppe investorer.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Bankkollapsen i USA (2023)

  • Torsdag 9. mars la kryptobanken Silvergate ned driften, og skyldte blant annet på FTX-kollapsen.
  • Fredag 10. mars kollapset den 16. største banken i USA, Silicon Valley Bank (SVB), som var kjent for å bistå teknologidrevne oppstartsbedrifter.
  • Det var den største banken som har veltet siden finanskrisen i 2008.
  • Årsaken var, enkelt forklart, at SVB hadde plassert kundenes innskutte kapital i obligasjoner, som med høyere renter hadde sunket i verdi. Frykten for å tape penger spredte seg blant kunder, og et såkalt «bank run» oppsto. SVB måtte selge obligasjoner med tap, og hadde ikke nok kontanter til å betale ut pengene til sine kunder.
  • Søndag 12. mars kom amerikanske myndigheter frem til en løsning som innebar en låneordning som garanterte for innskuddene til de berørte kundene.
  • Mandag 13. mars tok myndighetene også over driften i Signature Bank.

Led betydelige tap

I mars valgte finansmyndighetene i California å stenge SVB fordi banken hadde store problemer. Bankkollapsen ble beskrevet som den største siden finanskrisen.

Oljefondet opplyste i mars til E24 at de hadde 1,7 milliarder kroner investert i aksjer og 1,1 milliarder kroner investert i obligasjoner i Silicon Valley Banks morselskap SVB Financial Group.

Oljefondet skriver i pressemeldingen fredag at de og andre investorer led betydelige tap på sine investeringer i SVB på grunn av feilaktig informasjon og rapportering av finansielle forhold og risikostyring fra SVBs tidligere ledere, styremedlemmer, finansielle rådgivere og ekstern revisor.

– Gitt vår rolle som hovedsakssøker er vårt mål å få mest mulig igjen av det vi og andre investorer har tapt, sier Tangen.

Integritet

Fondet sier at denne saken også handler om integriteten til finansmarkedene, styringen av store finansinstitusjoner og interessene til investorene.

– Det er viktig for oss å ta rettslige skritt der det har vært betydelige brudd på integritet og markedsatferd. Vi har klare forventninger til selskapene vi er investert i og ser dette som en del av å være en ansvarlig investor, sier direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho.