Karoline Saastad og Jonas Aakenes kom til Beirut 7. november for å lansere WAIDs første storskalaprosjekt. Her foran Ground Zero i Beirut.
Karoline Saastad og Jonas Aakenes kom til Beirut 7. november for å lansere WAIDs første storskalaprosjekt. Her foran Ground Zero i Beirut.

Norsk startup testet nytt verktøy blant ruinene i Beirut: Nå satser de på milliardmarked

To frivillige studenter laget programvaren som kan revolusjonere de humanitære organisasjonene. Nå satser de på milliardbutikk i bransjen.

Publisert

Oppstartsselskapet WAID har utviklet en programvare for å effektivisere bistandsaktørenes arbeid. Produktet som ble unnfanget ved NTNUs Entreprenørskole i fjor, har raskt utviklet seg fra å være en ren kompetansedatabase med varslingsfunksjon, til å bli en operativ tjeneste for humanitære oppdrag.

Nå blir programmet for alvor testet i felt. Gründerselskapet slo nylig følge med bistandsorganisasjonen og pilotkunden Team Rubicon Norge til Beirut, hvor produktet ble benyttet under opprydningsarbeidet etter den voldsomme eksplosjonen som rammet byen og krevde over 200 menneskeliv i sommer.

– Hovedproblemet vi løser, er at bistandsorganisasjonene i dag har mange ulike og tunge, manuelle løsninger. Vi har samlet alle prosessene i ett verktøy. Der er det oversikt over de frivillige, og det kan brukes til å kommunisere, iverksette, planlegge, gjennomføre, og evaluere oppdrag, sier medgründer Karoline Saastad, og utdyper:

At selskapet fikk delta på Team Rubicon Norges oppdrag i Beirut, mener hun har vært viktig for forståelsen av gjennomføring av oppdrag, og hvilke behov organisasjoner har i slike situasjoner. I tillegg har selskapet fått et større internasjonalt nettverk av potensielle kunder.

– Hovedverdien av vårt produkt kommer ofte frem i sluttfasen og evaluering av oppdraget. Ved at hele oppdraget kjøres gjennom vår plattform, sitter organisasjonene igjen med all data nødvendig for å evaluerer og hente ut statistikk fra oppdraget. Dette er verdifullt for organisasjonene, da de trenger denne dataen for å rapportere- og som innsalg overfor donorer opp mot nye oppdrag. I dag bruker mange organisasjoner konsulenter for å gjennomføre denne oppgaven, mener Saastad.

Milliarder i bistand

Den humanitære organisasjonen Team Rubicon Norge spesialiserer seg på katastrofebistand. I september ble de WAIDs første betalende kunde, og har nå byttet ut alle sine planleggingsverktøy med den nye plattformen.

– Markedet kan ekspandere raskt, fordi de humanitære organisasjonene gjerne er internasjonale, mener Saastad.

– Går det an å tjene penger på bistandsfeltet?

– Vi har brukt mye tid i starten på å undersøke det. Staten og verden satser mer på bistand, og organisasjonene blir stadig mer profesjonalisert. Dermed har de økte midler. Det er et voksende marked. Det er ikke nødvendigvis lite penger i humanitært arbeid. Vi ser at det potensielt er en milliardbedrift, sier gründeren.

Selskapet har fått støtte på én million kroner fra Forskningsrådets Stud-ent-ordning, og jakter nå ytterligere tre millioner kroner fra finansielle investorer.

– Gitt at dere klarer å hente tre millioner nå, hvor lenge vil de vare før dere må hente mer penger?

– Med de tekniske mulighetene vi har for rask skalering, tror vi det kan bli en bærekraftig bedrift som driftes av egne midler etter det, sier gründeren.

Ti år bak

Både Saastad og hennes medgründer, Jonas Aakenes, har erfaring fra frivilligheten, blant annet fra Kreftforeningen og Røde Kors. Det var der de først opplevde tregheten i de eksisterende systemene, og hvor ideen ble født om en programvare som kunne sørge for at organisasjoner både kan forberede sine oppdrag, og forenkle gjennomføringen og delegeringer av oppgaver, på en og samme plattform – før, under og etter oppdrag.

Det unge selskapet anslår at humanitære hjelpeorganisasjoner ligger opp mot ti år bak gjennomsnittet når det kommer til digitalisering og teknologiske løsninger.

– De bruker mye penger på ansatte som bruker mye tid på dette. Med vår løsning kan de spare penger, samt at ansatte slipper å bruke 15 timer på å sette opp oppdraget.

Bærekraftig Saas

Selskapet baserer seg på en Saas-modell, der hovedmodulen er et frivilligregister, som legger til rette for kommunikasjon mellom frivillige og organisasjonen. Deretter kan kunder velge de modulene de trenger, og betaler ekstra for hver tilleggsfunksjon, samt for antall brukere. Selve løsningen er bygget på norske Appfarms no-code-plattform, noe som tillater enkel implementering av nye moduler ved behov.

– Våre undersøkelser viser at det er økt betalingsvillighet fordi de kan få tilgang til- og betale for kun det de trenger, sier Saastad.

Nå sikter selskapet å lansere produktet for fullt i januar.

– Da vil vi gå direkte internasjonalt. Det som ofte skjer, er at kundene anbefaler dette videre, sier hun.

Powered by Labrador CMS