Elise Landsem i Folkeinvest, Stine Sofie Grindheim i Dealflow og Geir Atle Bore i Fundingpartner om den krevende situasjonen.

Noen opplever full stopp. Andre kjører crowdfunding som planlagt. Disse rådene får kapitaltørste selskaper nå

Over natten ble planlagte kampanjer trukket fra Fundingpartner. Dealflow og Folkeinvest kjemper for å holde hjulene i gang: «Investeringene kan ikke stoppe opp nå», sier Stine Sofie Grindheim i Dealflow.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ekstremt rolig nå, særlig på lånesiden, men også på tvers av crowdfunding-bransjen, sier Geir Atle Bore, gründer og daglig leder i Fundingpartner, en plattform for lånebasert folkefinansiering.

Han er også styreleder i norsk Crowdfunding Forening, en raskt voksende bransje i Norge. Denne måneden sa det imidlertid stopp. Null nye lånesøknader til Fundingpartner. Også bedrifter de allerede var i dialog med, som enten var nær å gjøre et oppkjøp eller igangsette et nytt byggeprosjekt, vil nå avvente en kampanje.

– Det er jo ikke sånn at de ikke trenger penger, men de vet gjerne ikke hvor mye de trenger, eller hvor lenge beløpet eventuelt vil vare nå. De velger å sitte stille i usikkerheten, sier Bore.

– Hvilke konsekvenser får det?

– For oss som bransje er det kjipt når salget stopper opp hundre prosent, men det er ikke oss det er mest synd på. Det er synd på alle små og mellomstore bedrifter, særlig de som nå må stenge helt ned, sier Bore og legger til:

– Alt av targets og KPIer kan alle i hvert fall bare gi opp. Hvis Norge skal være nedstengt i ett år, så tror jeg heller ikke mange SMB-er vil overleve.

Geir Atle Bore, daglig leder i Fundingpartner og styreleder i norsk Crowfunding Forening.

Frykter følgefeil

Fundingpartner er foreløpig i full drift, men har endret arbeidsoppgavene fra å vurdere nye lånesøknader til å snakke med eksisterende låntakere. Informasjonen deler de løpende med alle investorer.

– Det viktigste for oss nå er å støtte opp om de som allerede har lånt via oss. Vi har snakket med samtlige låntakere som er i risikosonen og sterkt berørt av krisen, og følger dem opp best mulig slik at de skal komme seg gjennom krisen, sier Bore.

Hans generelle råd til potensielle nye lånekunder er å ha is i magen; ikke kjøpe opp en restaurant i dag, for eksempel.

– For du vet ikke om det tar to eller åtte uker - eller tre måneder før den kan åpne opp igjen, sier Bore.

Han skisserer minst to potensielle følgefeil av krisen for selskapets del, når ting går tilbake til normalen:

  • Bankene kan bli enda mer redde for å låne ut penger til små og mellomstore bedrifter.

– Hvis det er tilfelle, så blir det enda flere som ikke får lån i vanlig bank, og da kan flere gode caser komme til crowdfunding. Det er positivt for oss.

  • Folk kan bli redde og kvie seg for å investere pengene sine.

– Det kan være folk vil ha mer penger på sparekontoen sin i fremtiden, men alt dette er uansett vanskelig å spå. Vi har ikke lagt ut et eneste lån etter at krisen startet, så derfor vet vi heller ikke noe om apetitten til investorene ennå.

– Ser mørkt ut

Folkeinvest tilbyr aksjebasert folkefinansiering og har den siste uken gjort en spørreundersøkelse blant et utvalg av plattformens registrerte investorer.

Der svarer litt over halvparten at investeringsinteressen/-evnen er uendret i lys av nåværende situasjon. Litt i overkant av ti prosent svarer at det er mer aktuelt å investere i selskaper på folkeinvest.no de neste seks månedene, mens omlag 40 prosent svarer at det vil være mindre aktuelt.

– Vi ber nå alle selskapene som skal lansere en kampanje, om å skrive et notat der de redegjør for hvordan situasjonen påvirker dem. Dette sikrer at investorene får informasjon om hvorvidt situasjonen påvirker selskapet som søker investering, sier selskapets kommunikasjonssjef Elise Landsem.

Folkeinvest lanserte en ny kampanje med nettapoteket Sportsapotektet i forrige uke. Selskapet hadde ifølge Landsem behov for kapital for å skalere, og opplever at investeringstilbudet i ett nettbasert apotek med hjemlevering, blir aktualisert som følge av situasjonen.

Målet ble satt til én million kroner, men etter noen dager inn i kampanjen, erkjenner daglig leder Thomas Andersen overfor Shifter at det ser mørkt ut å komme i mål. Så langt har de hentet inn i overkant av 180.000 kroner.

– Det skyldes vel sikkert at folk føler på den usikre tiden vi er inne i, med permisjoner, børsfall og historisk lav kronekurs, sier han.

Folkeinvest-teamet.

«Treffer ikke alltid»

Landsem påpeker at det er vanskelig å spå hvilke investeringstilbud investorer fatter interesse for, og at det hele tiden har vært slik at ikke alle treffer.

Folkeinvest ruller også ut en ny kampanje med Tipio denne uken.

– Undersøkelsen blant plattformens investorer viser at investeringsevnen de neste seks månedene er mye høyere enn beløpene som søkes fra selskaper hittil, selv med de mest nøkterne estimatene. Investeringsviljen derimot vil alltid avhenge av tilbudene som legges frem, presiserer Landsem.

Folkeinvest har den siste uken både erfart at kunder ønsker å fremskynde kampanjer - og utsette. De fleste opprettholder imidlertid den opprinnelige planen.

– Vi møter alle kundene våre med fleksibilitet, og vi er kjappe på ballen med for eksempel å utvide avtaler og varighet. Vi finner den beste løsningen for selskapene uten at det går på bekostning av investorene. Den løsningen er som regel best for oss også, sier Landsem.

Hun håper likevel den store dugnadsånden som pågår, også kan gjøre seg gjeldende hva gjelder folkefinansiering av bedrifter.

– Mange bedrifter har behov for egenkapital i disse dager. Å ta på seg et lån med usikre framtidsutsikter, kan være vanskelig i disse tider, blant annet fordi du påføres kostnader i form av renter og avdrag, sier Landsem og fortsetter:

– Jeg tror også store investorer som sitter med betydelige verdier i børsnoterte selskaper eller i styrer i større selskaper, har mer enn nok med sitt nå. Det kan kanskje tale for at det blir enda mer aktuelt å invitere inn flere typer.

– Fortsatt aktuelt

Dealflow tilbyr på lik linje med Folkeinvest, en plattform for aksjebasert folkefinansiering. De lukket en kampanje på fem millioner kroner forrige helg og kjører nå tre pågående kampanjer; med BoldBooks, videoredigeringsverktøyet VOED og Lokalmatportalen.

– Det er fortsatt aktivitet, og det er gøy å se, men det hadde nok gått raskere hvis det ikke var for situasjonen vi står i, sier daglig leder Stine Sofie Grindheim.

Hun har også snakket med flere selskaper som nå ønsker å avvente en planlagt kampanje.

– Hvilke vurderinger har dere gjort i forkant av en lansering?

– Det er viktig for oss at alle selskapene som skal ut på plattformen adresserer hvordan corona påvirker deres selskap og deres forretningsmodell. Hvordan de tenker at de skal klare seg gjennom denne krisen og hvorfor dette fortsatt er et attraktivt case, sier Grindheim.

Hun viser blant annet til BoldBooks, et plattform-selskap som lar forfattere gi ut bøker, uten gå gjennom et forlag.

– Det er klart at bøker fortsatt er veldig aktuelt i disse tider, og kanskje det for noen vil være aktuelt å ta seg tid til å skrive en bok nå, hvis det er noe de har tenkt på lenge, sier Grindheim.

– Hvor risikabelt er det å investere i crowdfunding-kampanjer nå?

– Det er alltid veldig høy risiko knyttet til aksjebasert folkefinansiering, og det må være den delen av porteføljen din som er tildelt høy risiko. Skal du gå inn i et oppstartsselskap, bør du også gå inn i mer enn ett og passe på å diversifisere porteføljen din, sier hun og fortsetter:

– Du må se nøye på selskapets forretningsmodell og vurdere den på samme måte som når det ikke er corona-tider; tror du at de vil klare inntjeningen?

Dealflow-teamet.

Disse casene kan gjøre det bra

Dealflow råder øvrige selskaper som avventer en kampanje, til å ta i bruk virkemiddel-pakkene og gå i direkte dialog med investorer som allerede har meldt litt interesse.

– De forretningsmodellene som blir hardt truffet av corona, anbefaler vi ikke å gå ut nå. Caser som derimot vil appellere til folk i den tiden vi er inne i, mener vi kan gjøre det bra tross situasjonen, sier Grindheim og legger til:

– Det er så viktig at vi ikke mister helt troen, men holder hjulene i gang. Dette er selskapene som skal drive verdiskapningen i Norge fremover. Da kan ikke investeringene stoppe helt opp. Da risikerer vi et stort tilbakesteg, sier hun og siterer Alexander Woxen i StartupLab, som i forrige uke uttalte at det handler om å unngå å miste en hel generasjon av gründere.

– Folkefinansieringsplattformene og andre digitale måter å hente penger på, vil være kjempeviktige i den tiden vi nå går inn i. Du kan treffe investorer på en litt annen måte, og det er ingenting i veien for at et VC-fond eller større investor kan gå inn via folkefinansieringsplattformene, sier hun og legger til:

– Det hadde vært så utrolig gøy hvis vi gikk sammen om de selskapene vi har tro på, for å gi de en mulighet til å skape verdi og arbeidsplasser, også i en krevende tid.

Selv er Dealflow i full drift, men vurderer daglig om de skal kutte kostnader, primært knyttet til utvikling.

– Men det kan endre seg fra dag til dag i den tiden vi er inne i nå, sier Grindheim.

Shifter har i denne saken kun snakket med et utvalg av flere folkefinansieringsaktører på tvers av de ulike kategoriene; aksjer, lån, belønning og donasjon.