Liv Freihow i IKT Norge og Geir Atle Bore i FundingPartner er begge positive til rammeverket for regjeringens nye regulatoriske fintech-sandkasse.
Liv Freihow i IKT Norge og Geir Atle Bore i FundingPartner er begge positive til rammeverket for regjeringens nye regulatoriske fintech-sandkasse.

Nå kommer fintech-lekegrinden: – En fot inn i fremtiden

Etter mye om og men åpner regjeringen i desember for søknader til en ny "regulatorisk sandkasse" for fintech-bedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Det er tre år siden bransjeorganisasjonen IKT Norge la det første initiativet til ordningenFinanstilsynets bord. Tanken var å la banebrytende fintech-startups teste sine løsninger på ekte kunder i kontrollerte former.

Så sent som i sommer måtte myndighetene tåle skarp kritikk for å holde arbeidet med løsningen lukket. Tirsdag åpnet tilsynet imidlertid portene.

– Jeg ser en genuin forpliktelse fra tilsynet til å faktisk legge rette for testing, sier direktør for næringspolitikk i IKT Norge, Liv Freihow.

Direktør for næringspolitikk i IKT Norge, Liv Freihow.
Direktør for næringspolitikk i IKT Norge, Liv Freihow.

Tre mål

I dokumentasjon som ble gjort tilgjengelig tirsdag presenterer tilsynet et rammeverk for sandkassen, men er vag om innholdet.

Formålet med ordningen deler de i tre:

  • bidra til at innovative virksomheter får økt kunnskap om regelverket
  • bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet
  • bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører

Samtidig inviterer myndighetene nå bransjene til samtaler for å spesifisere innholdet i sandkassen. Flere møter om dette er planlagt til den første uka i desember.

– På forhånd fryktet vi at de ville legge seg på et rent rådgivningsnivå, men nå er de tydelige på at de vil legge til rette for testing, sier Freihow, og legger til:

– Det danner grunnlag for en veldig god samtale, og utelukker på ingen måte at sandkassen kan bli svært god. Med dette setter tilsynet en fot inn i fremtiden.

Uklart

En av de viktigste problemstillingene knyttet til utformingen av sandkassen har vært hvorvidt selskaper uten finanskonsesjoner skulle få delta. Eksempelvis slet aktører som FundingPartner og Folkeinvest lenge med å få betalingsforetakskonsesjon, samtidig som de var ansett som viktige bidrag i utviklingen av fintech-Norge.

Nå skriver tilsynet at de ikke kan gi generell dispensasjon fra lover og forskrifter som gjelder konsesjonspliktig virksomhet, og at foretakene selv må oppfylle konsesjonskravene eller levere tjenesten til andre foretak som har konsesjon.

"Det er bare mulig å lempe på enkelte krav hvis regelverket åpner for det," skriver de.

– Jeg tror det vil senke terskelen for å lansere tjenester som er regulert av tilsynet. Det er et voldsomt arbeid å gå gjennom en konsesjonssøknad, forstå regelverket og oppfylle alle kriteriene for å levere en regulert tjeneste. Å gjøre det under vingene til tilsynet, og teste sammen med dem, vil oppleves som en forenkling og som veldig trygt, sier Freihow, med forbehold om at hun ikke ennå vet hva tilsynet mener de kan lempe på.

Læring for myndighetene

– Dette er ingen ulempe, i alle fall, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge om signalene fra Finanstilsynet.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.
Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Han legger særlig vekt på punktet om at sandkassen skal bidra til å "øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger" i finansmarkedet.

– Hvis regulerende myndighet ikke skjønner teknologien eller utviklingen, eller ikke ser nytten av den, så tar det veldig lang tid å få de nødvendige tillatelsene. Der er det et essensielt samspill som må på plass, sier Staavi.

Han tror samtidig at nåløyet for å komme inn i ordningen blir veldig trangt. Tilsynet legger følgende kriterier til grunn:

  • Er tjenesten knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde?
  • Vil tjenesten gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet?
  • Representerer tjenesten en teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt?
  • Er deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres?
  • Er foretaket og tjenesten klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen?

– Tilsynet har en veldig ryddig oppspilling for hva det skal bidra med. Nå er det opp til aktørene å bruke instituttet klokt, sier Staavi.

Etterlyser fortgang

Også Geir Atle Bore i FundingPartner er positiv til signalene som nå kommer fra myndighetene.

Han etterlyser imidlertid flere presiseringer, deriblant av hva tilsynet legger i at slike sandkasser er mest egnet for "et begrenset antall foretak". Han advarer mot å være for streng i opptaket.

Gründer og daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartner.
Gründer og daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartner.

– Men det jeg tror er det absolutt viktigste er å få offentlige institusjoner til å bevege seg raskere. Det er mange eksempler på lover som er utdaterte. Vi må få til en større holdningsendring, mener han.

Dermed bør den regulatoriske sandkassa ikke ses på som et sluttprodukt, mener han, men et steg på veien.

– Det kan ikke bli en "standalone" løsning. Steg to er å få fortgang i endring av lover og regler. Det hjelper ikke å bruke tre år på å lage en sandkasse, og så bruke tre nye på å endre lovene. Da blir vi fraløpt, advarer han.

Finanstilsynet åpner for søknader før årsskiftet.

Powered by Labrador CMS