Geir Atle Bore i FundingPartner og Jan Digranes i Finans Norge deler bekymringer for arbeidet med den varslede regulatoriske sandkassen for fintech. Foto: Presse og Terje Pedersen / NTB scanpix

Seks måneder før den planlagte lanseringen av en regulatorisk sandkasse for fintech, beskrives prosessen i Finanstilsynet som «lukket»

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen åpner nå for flere midler til gjennomføring.

Senest innen utgangen av året må Finansdepartementet levere en ny løsning som skal gi norske fintech-selskaper muligheten til å teste nye tjenester som ikke er regulert i- eller faller utenfor dagens regelverk, på ordentlige kunder.

Med seks måneder til fristen går ut, frykter flere aktører at hovedpoenget med prosjektet koker bort i kålen.

– Jeg blir bekymret. Det virker på meg som at det er uklart hva dette skal bli, og hvem det lages for, sier daglig leder i folkelån-selskapet FundingPartner, Geir Atle Bore.

Les også: Fintech-gründerne som aldri ga opp - nå investerer DNB og Schibsted 19,5 millioner

Urealistisk

Det er Finanstilsynet som jobber med den såkalte "regulatoriske sandkassen" for fintech, etter britisk modell.

Bransjen har i lengre tid jobbet for å få dette på plass. Politisk var det bredt flertall for løsningen allerede i 2016. Det var imidlertid først mot slutten av fjoråret at regjeringen ba Finanstilsynet finne ut hvordan dette kunne la seg gjennomføre, til stor jubel.

I oppdragsbrevet heter det at det skal åpnes for søknader om deltakelse i sandkassen senest 31. desember 2019, men "gjerne før den tid". I den seneste orienteringen fra tilsynet, gjengitt i finansmarkedsmeldingen som ble behandlet og godkjent av Stortinget i juni, skrives det imidlertid at det er urealistisk "å anta at sandkassen vil kunne åpnes for søknader på et tidligere tidspunkt enn innen utangen av året".

I samme orientering skriver tilsynet at informasjon og veiledning trolig vil være tilstrekkelig for å sette de fleste nye fintech-bedrifter i stand til å innrette sine produkter etter gjeldende krav. Samtidig understrekes det at det i den varslede sandkassen kun vil være anledning til å "lempe på enkelte krav" og at prosjektene som vil delta "må oppfylle relevante konsesjonskrav". Tilsynet legger heller ikke opp til at sandkassen skal tilby egen infrastruktur for uttesting av fintech.

Hvem skal innovere?

Bore i FundingPartner frykter at Finanstilsynet nå er i ferd med å rigge til en ordning som begrenser nyskapende finansteknologi i stedet for å drive frem regelendringer i takt med teknologiske fremskritt.

– De legger vekt på teknologisk innovasjon, men skriver lite om regulatorisk innovasjon. Nå er vi seks måneder unna at det skal være mulig å søke, men vi vet fortsatt ikke hvem som kan søke eller hva de skal søke på. Det hadde vært nyttig å få en tydelig definisjon av hva dette skal være, sier Bore, og legger til:

– Hvis dette blir en ordning kun for bedrifter med bankkonsesjon eller samarbeid med slike, blir det ikke det Norge trenger. Det vil medføre at små startups ikke kan bli med, og da er poenget borte.

Lukket prosess

Finans Norge er blant aktørene som har ivret etter en regulatorisk sandkasse. Nå beskriver organisasjonens direktør for betalingsformidling og digitalisering, Jan Digranes, prosessen i Finanstilsynet som "litt vel lukket".

– Du ser hvordan denne prosessen har gått i Norge. Finans Norge og IKT Norge tok et initiativ. Politisk er det god oppslutning. Det har det også blitt på regjeringsnivå. Men når det kommer til fagmyndigheten, har dette ikke vært i fremste rekke, sier han, og legger til at han opplever langt mer villighet til å utvikle arbeidet med veiledning enn å legge til rette for testing.

Finans Norge-direktør Jan Digranes håper den norske utgaven av en regulatorisk sandkasse for fintech legger seg tett opp mot den britiske. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er kanskje greit for de fleste, fordi de er i dialog med en eller flere løsninger for testing som banker eller finanskonsern har laget. Men det er nok en del som gjerne skulle hatt bedre testmuligheter, sier Digranes.

Finans Norge-direktøren har derfor forståelse for bekymringen etter tilsynets seneste løypemelding, men understreker at forbrukersikkerheten og forholdet til finansiell stabilitet må veie tyngst, også når nye løsninger utvikles. Derfor bør startups som vil bli en del av sandkassen oppfylle noen grunnleggende prinsipper i finansmarkedene, mener han.

– Men det betyr ikke at alle må ha bankkonsesjon før de kommer inn i ordningen. Gjennom sandkassen skal du ende opp med en tillatelse fra myndighetene som passer til den virksomheten de ønsker å drive, sier Digranes.

Vurderer økte midler

Finanstilsynet hadde ikke anledning til å kommentere denne saken, men statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet er ikke i tvil om at arbeidet er på rett kurs seks måneder før leveringsfristen.

– De er på rett spor. Vi har ikke registrert noen faresignaler, sier han til Shifter.

Han er tydelig på at sluttproduktet skal ligne på sandkassene som finnes i Europa, og særlig den britiske modellen.

Det innebærer at testing utenfor eksisterende regelverk skal bli mulig, forsikrer han, til tross for tilsynets formuleringer om at det kan bli "nødvendig å ha på plass regulatoriske endringer" først.

– Det skal ikke leses helt bokstavelig. Det må tolkes som at det kan dukke opp problemstillinger og at vi kan gjøre justeringer, sier han.

I Finanstilsynets løypemelding ble det også understreket at arbeidet med sandkassen vil gå ut over deres øvrige arbeid dersom ekstra midler ikke blir bevilget.

– Det kan godt være at vi skal vurdere om de har nok midler, og om de skal få mer. Det må vi gjøre i ordniære budsjettprosesser. Vi har en dialog om det, forteller Olsen.

Det du trenger å vite

  • Regjeringen skal levere en sandkasse for testing av nye fintech-løsninger innen utgangen av året
  • Flere aktører etterlyser fortgang i- og åpenhet om arbeidet i Finanstilsynet
  • Regjeringen åpner for mer penger til gjennomføring