Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet, vil ikke gi fra seg STUD-ENT til Innovasjon Norge.

Millionpott til studenter rykker stadig nærmere ny eier: «Risikabelt og svært uheldig», mener direktør

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med konsulentene som vil flytte STUD-ENT til Innovasjon Norge. Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet, tviholder på ordningen og varsler en snarlig evaluering.

Publisert

I seks år har Forskningsrådet delt ut et titalls millioner kroner til studenter med en gründerspire i magen. Tidligere i år fikk 24 prosjekter én millioner kroner hver.

For to år siden ble det foreslått å flytte støtteordningen til Innovasjon Norge i stedet. Det ble i en rapport argumentert for at det var en overlapp med øvrige ordninger, og nå har Nærings- og fiskeridepartementet konkludert rundt sitt bord:

«Ordningen for studententreprenørskap (StudENT) vil bli foreslått flyttet fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge fra 2022.»

– Regjeringen vil følge opp dette i forslag til statsbudsjett for 2022, opplyser Tore Becker, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, til Shifter.

– Svært uheldig

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, mener som sin forgjenger, John-Arne Røttingen, at dette vil være risikabelt og svært uheldig.

– Jeg mener det vil være risikabelt og svært uheldig å flytte STUD-ENT fordi dette er en ordning som treffsikkert styrker innovasjonskultur og entreprenørskap i universitets- og høyskolesektoren, fordi den både er basert på og skaper tettere samarbeid mellom studenter og forskere, skriver Sundli Tveit i en uttalelse.

Hun mener Forskningsrådets rolle i støtteordningen gjør det mulig for studentideer å springe ut av forskning og utdanning.

Sundli Tveit viser også til at de kan koble fagmiljøer opp mot studentenes ideer på tvers av fagmiljøer og dermed få til et samspill som kan skape ringvirkninger.

– Vi ser også at STUD-ENT stadig får flere søkere fra stadig nye læresteder og fagområder. Det er flere kvinner som søker og som får tilslag, skriver hun videre.

Sundli Tveit hevder i tillegg at det i dag er mye som tyder på at bedrifter som får støtte fra dem via ordningen, klarer seg bedre og lever lengre enn andre bedrifter.

Varsler evaluering

I forbindelse med den foreslåtte flyttingen, påpekte Shifter i 2019 også en manglende effektmåling av de så langt over 75 millionene som var delt ut.

Røttingen mente da at STUD-ENT ikke kunne sammenlignes med øvrige støtteordninger som typisk gir etableringstilskudd.

Heller ikke hva gjaldt målinger underveis.

Nå har Forskningsrådet ifølge Sundli Tveit planlagt å gjennomføre en evaluering av støtteordningen, «enten i sent i 2021 eller tidlig i 2022».

– Denne uavhengige evalueringen er det viktig at blir gjennomført før det blir tatt en beslutning om STUD-ENT skal administreres av Forskningsrådet eller Innovasjon Norge, understreker hun overfor Shifter.

– Mer helhetlig gründerpolitikk

Nærings- og fiskeridepartementet mener på sin side at forslaget om å flytte ordningen, vil gi et bedre samlet tilbud til gründere og bedre muligheter til å se sammenhengen mellom virkemidler rettet mot samme målgruppe.

– Dette vil videre kunne gi en mer helhetlig gründerpolitikk, sier Becker.

Han viser også til at bakgrunnen for forslaget er anbefalingene som kom i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Her pekte konsulentene blant annet på delvis uklare grenseflater mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

– Det ble anbefalt å ha en tydeligere rollefordeling mellom virkemiddelaktørene og etablerte samarbeidsmekanismer for bedre å utnytte og koble virkemidlene på en god måte, sier Becker og understreker:

– Det ligger i forslaget at STUD-ENT-ordningen skal flyttes, ikke avvikles, sier han.

Forskningsrådet vil, hvis forslaget får gjennomslag, fremdeles ha et ansvar for å fremme en helhetlig kommersialiserings- og entreprenørskapskultur ved universitetene og høyskolene.

Forskjellen er ifølge Becker at finansieringen av konkrete studentprosjekter for å videreutvikle ideer og etablere ny virksomhet, flyttes til Innovasjon Norge.

«Mer treffsikkert»

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, har tidligere uttalt i Shifter at han ønsker eneansvar for etablerings- og entreprenørskapsmidler.

Han mener det blant annet vil kunne gi Innovasjon Norge en større portefølje som igjen kan føre til en bedre og mer treffsikker effektmåling av pengene som deles ut.