OPPKJØP

Mesh kjøper Startupmatcher

Gründerhuben kjøper ut Dagens Næringsliv av rekrutterings- og finansieringsplattformen, og utvider sitt virkeområde.

Anders Mjåset i Mesh og Thomas Sveum i Startupmatcher forener krefter.
Publisert

Siden 2016 har gründer Thomas Sveum bygget tjenesten Startupmatcher, som kobler unge oppstartsselskaper med relevant kompetanse og mulige investorer.

Selskapet er i dag Norges største rekrutteringsplattform for startups, med over 5000 registrerte selskaper, 50.000 profiler og over 125 nye jobber annonsert i måneden. Tjenesten har også fått fotfeste i Sverige og Danmark.

Startupmatcher ble startet sammen med gründerne bak Superside, Fredrik Næss Thomassen og Jing Kjeldsen, samt Dagens Næringsliv. Kvartetten har delt eierskapet likt mellom seg, foruten noen småinvestorer.

Nå tar gründerhuben Mesh over hele selskapet. Startupmatcher blir et heleid datterselskap under hjertebarnet til gründer Anders Mjåset. Dagens Næringsliv kjøpes ut, mens de øvrige eierne i stedet får aksjer i Mesh. Partene vil ikke kommentere økonomien i avtalen, men det skal ikke være snakk om noen stor sum.

Den nye strategien

– Selv om Mesh er noe helt annet, har vi mer eller mindre samme visjon. Vi skal hjelpe startups med å lykkes. Vi har hatt mange samtaler før, men fordi coworking er veldig ulikt rekruttering, har vi latt det gå med enkelte lavthengende samarbeid, sier Sveum.

Da han møtte Anders Mjåset en vinterdag i fjor, ble det åpenbart for ham at Mesh hadde endret seg mye siden sist.

– De kom ut av korona med ny strategi, der de skulle gå mye dypere inn i det digitale, og presiserte at rekruttering var en av deres viktigste satsingsområder fremover, sier Sveum.

Vanskelig oppgave

Siden oppstarten har Startupmatcher økt inntektene år for år, før stillingsmarkedet mer eller mindre kollapset i koronaåret 2020 og et samarbeid med DNB NXT forduftet. Kun 355.000 kroner fant veien til selskapet. I fjor tok det seg derimot opp igjen. Selskapet mer enn doblet omsetningen, og nærmer seg nå millionen.

Med nytt eierskap på plass, skjerper selskapet nå både de kortsiktige målsetningene og de på lengre sikt.

– Rekruttering er sannsynligvis den største og mest universale utfordringen startups står overfor akkurat nå. For å lage gode tjeneste i dette segmentet er det viktig at det er her fokuset vårt ligger - at vi ikke gjør for mange ting samtidig.

– Akkurat nå ønsker vi å lage en sinnssykt bra rekrutteringstjeneste som kan sikre ansettelser for startups i idéfasen, scaleups og de nye enhjørningene, sier Sveum.

Det er en svært krevende oppgave, vedgår han.

– Men vi har fartstid, utallige mengder feedback og data, og nå har vi samlet 10.000 medlemmer på tvers av Startupmatcher og Mesh som vi kan bygge plattformen i tett samarbeid med, sier Sveum.

DN fornøyd

Sveum påpeker også at han er forespeilet en «skikkelig satsing» under vingene til Mesh. Han vil ikke si noe om hvordan han opplevde det aspektet da selskapet var deleid av DN.

Konserndirektør i DN-eier NHST, Trond Sundnes, forklarer salget slik:

– Vi fikk en henvendelse fra Mesh, som var interessert i å videreutvikle det videre. Sammen med gründerne ble vi enige.

Han vil ikke si noe om økonomien i avtalen.

– Vi er fornøyd med at Startupmatcher har fått seg et godt nytt hjem. Jeg tror Mesh vil være en veldig god partner for å videreutvikle tjenesten.

– Har dere lykkes med satsingen?

– Startupmatcher har lykkes med å bli en portal for stillingsmarkedet for startups, sier en knapp Sundnes.

Han svarer ikke på om det var har vært aktuelt å satse tyngre på Startupmatcher underveis, men påpeker at NHST har investert i flere oppstartsbedrifter.

Nye tjenesteområder

– Vi har hele tiden prioritert nettverk og fysisk ekspansjon, men har alltid tenkt at finansiering og rekruttering er de to viktigste tjenesteområdene vi kunne gå inn i etter det, sier Anders Mjåset, som er daglig leder og gründer av Mesh.

Det har vært harde kår for gründerselskapet under pandemien, som tidvis har kjempet mot kollaps. Etter flere utsettelser åpnet de derimot en ny storstue ved Youngstorget i Oslo i fjor, og med en ny strategi på plass beskrev Mjåset Mesh som «nesten et nytt selskap».

– Nå ville vi legge til et nytt lag. Med eksplosjonen på startupscenen de siste årene, er timingen riktig for å ekspandere tjenesteområdene våre, sier han nå.

– Vi skal gå dypere inn i rekruttering, og bli startup-scenenes «go-to» på området. Man har giganter som Finn, og en rekke nisjeaktører, men få satser på startups alene. Målet vårt er å være plattformen som har alle jobbene og den dypeste ekspertisen på feltet, sier han.

I den sammenheng ser han for seg flere samarbeid med ulike aktører i miljøet. På sikt er planen å utvide med matching mellom startups og investorer, og styrke satsingen i utlandet.

Uforløst potensiale

Mjåset forteller at Mesh og Startupmatcher har holdt kontakten og snakket om ulike samarbeid i fire år.

– Vi konkluderte med at det måtte gjøres skikkelig, eller ikke i det hele tatt. De hadde kommet til et punkt med en bredde av jobber, men med et stort uforløst potensiale. Med oss kan de få maks ut av plattformen. Det er en naturlig kobling.

Forhandlingene om avtalen skal ha gått smertefritt, forteller Mjåset.

Vil bryte med staten

Sammenslåingen er en av flere som vil komme i oppstartsmiljøet, tror Mjåset.

– Jeg tror aktører som oss må «step it up». Vi har tatt konsekvensen av det, ved å fokusere og spisse det vi gjør: rekruttering, «space», nettverk, og etter hvert finansiering.

Flere «halvstore» initiativer er nødt til å følge etter, tror han, for å få miljøet til å stå på egne ben etter årevis med tung statlig støtte. Mjåset peker for eksempel på de ulike næringsklyngene og inkubatorene, som ofte er prisgitt statsbudsjettet.

– Det har vært mange små initiativer som har levd på statens nåde, og dermed blir de kortsiktige. Vi føler at vi har vært en av de få som har vært uavhengig av offentlige midler. Til nå har de vært i klart undertall.

Riktignok mottok Mesh og morselskapet The Creators Community flere millioner kroner i koronastøtte i 2020

– Nå har noen klart å vokse seg store og uavhengig av det offentlige miljøet. Når startup-scenen får kraft og kvalitet, som nå, gir det mulighet til å satse videre. Jeg tror at de gründerdrevne initiativene vil ta over mer og mer av infrastrukturen. At den mest kreative og progressive delen av næringslivet er så statsstyrt som den har vært, er ikke heldig.