Ole-Christian Kreyberg Normann er Dignios nye strategisjef.

McKinsey-lege skal legge strategien for Dignio

– Skal vi utvikle og selge den beste løsningen for digital hjemmeoppfølging, er det helt avgjørende sterk klinisk kompetanse internt, sier daglig leder i Dignio Lars Christian Dahle.

Publisert

Det norske helseteknologiselskapet som arbeider med å flytte helsetjenester hjem til pasientene doblet antall ansatte i fjor.

Selskapet rapporterer nå om svært hyggelige tall; de ligger over 80 prosent foran omsetningen sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og på kundelista står flere sykehus og nesten 200 norske kommuner.

Nå ansetter Dignio en ny strategisjef og to nye kundeutviklere, og håper at dette vil bidra til at kundene kan øke antallet pasienter med digital hjemmeoppfølging.

– Alle har formell og operativ klinisk kompetanse og kjenner det norske helsesystemet godt, sier daglig leder Lars Christian Dahle om nyansettelsene.

Daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle.

– Å selge helseteknologi handler ikke bare om selve produktet, men i stor grad også om endringsprosesser. Da er det avgjørende at vi forstår hvor skoen trykker hos kundene – at vi snakker deres språk og forstår deres verden. Ansatte med operativ erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten gir oss viktig innsikt og kompetanse både i møte med kunder – men også i utviklingen av produktet vårt. Vi blir rett og slett bedre samarbeidspartnere, utdyper han.

Legen skal legge strategien

Ole-Christian Kreyberg Normann er selskapets nye strategisjef. Han er selv utdannet lege, har arbeidet ved Ahus og de seneste årene i McKinsey som rådgiver, blant annet innenfor helse. Han har klinisk erfaring fra å være distriktslege i Finnmark, og var i tillegg sentral i å bygge opp en av Oslos første feberpoliklinikker da koronaviruset brøt ut i Norge.

Nå ser han frem til å arbeide målrettet med helseteknologi.

– Helsevesenet er i endring og bruk av teknologi er avgjørende for omstillingen. Dignio har et produkt som treffer tiden svært godt, som er utviklet i samarbeid med helsepersonell og som gir store gevinster for både pasienter og helsevesenet – og dermed også for samfunnet. Med min bakgrunn som lege håper jeg å kunne være en god sparringspartner for både kundene og våre egne utviklere, sier Normann.

Rekrutterer flere fra helse

I tillegg til Normann ansetter selskapet to sykepleiere - begge fra Oslo kommune. Paal Kevin Donovan er utdannet sykepleier, og har flere års operativ erfaring fra Forsvaret i både inn- og utland og fra helsevesenet i Norge. Like før han startet i Dignio bygde han opp Bydel Nordstrands Covid-19 klinikk hvor Dignios løsning har blitt tatt i bruk.

Tonje Teigene Heyn er utdannet sykepleier og har lang fartstid fra Oslo kommune, blant annet på oppfølgingssenter hvor Dignios løsning brukes for å følge opp pasienter med Digital Hjemmeoppfølging.

Dignio har også nylig gjort det kjent at de har fått ny medisinsk sjef i Meetali Kakad – utdannet lege fra England, som blant annet har ledet e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

– Tonje og Paal kjenner godt til vår løsning fra kundesiden og sitter på erfaringer som er verdifulle for både oss i Dignio og for kundene våre. Jeg er helt sikker på at de sammen med Ole-Christian og Meetali vil bli viktige for kommuner og sykehus som ønsker å ta i bruk eller skalere opp bruken av digital hjemmeoppfølging, sier Dahle.