Mangfold

«Mange kvinner vegrer seg for å søke fordi de tenker det blir utfordrende å sjonglere familie og arbeidsliv»

Det står verken på vilje eller tiltak for å sikre en god kjønnsbalanse når vi bygger opp teamet. Men selv om kvinner har en fantastisk mulighet til å bli med på et nytt fintech-eventyr, er responsen mye høyere fra menn, skriver Eilin Schjetne i Lunar Bank.

Både kjønnsbalanse og mangfold er definitivt et konkurransefortrinn, og de fleste internasjonale studier viser at en god kjønnsbalanse gir bedre resultater. Men når jeg rekrutterer til Lunar her i Norge, er det svært utfordrende å finne kvalifiserte kvinnelige kandidater, spesielt for ledende roller innen produkt- og forretningsutvikling. Det er også generelt mindre respons fra kvinner enn fra menn alle typer roller.

Det meste er derfor prøvd. Direkte rekruttering, tips, headhuntere og bred utlysning av stillinger. Allikevel er resultatet et lederteam som ikke har den kjønnsbalansen som forventes. Det har vært enklere å sikre en arbeidsstyrke med ulik kulturell bakgrunn.

Fintech domineres av menn

I Norge er kjønnsbalansen i bank og finans relativt jevn, men i fintech synes den å være skjev. Noe av forklaringen kan ligge i at mange fintech-selskaper befinner seg i oppstartsfasen. Ifølge en rapport fra 2019 om likestilling i fintech fra Deloitte, var kun sju prosent av fintech-etablererne verdensbasis kvinner. Norge er intet unntak. Statistikk fra SSB viser at kun 15 prosent av aksjeselskaper innen finansiering og forsikring er etablert av kvinner.

Louise Brett fra Deloitte argumenterer i et innlegg at fintech har et større kjønnsproblem enn man er klar over, og refererer til en studie fra England som viser at 30 prosent av de ansatte i fintech er kvinner, og at fintech-selskapene hun er i dialog med ikke får like mange søkere fra kvinner som fra menn.

Den internasjonale studien Diversity Report fra Fintech Diversity Radar, slår samtidig fast at kvinner er underrepresentert i seniorstillinger innen forretningsutvikling, strategi og teknologi. De fleste, nesten halvparten, har roller innen markedsføring og HR.

Overraskende

Både erfaringene fra Louise Brett og funnene i den internasjonale studien bekrefter mine egne erfaringer. Samtidig er den manglende responsen fra kvinner overraskende fordi fintech er en voksende, spennende og dynamisk industri, hvor det stadig vekk oppstår nyvinninger som utgjør en positiv forskjell for folks hverdagsliv og hverdagsøkonomi. For å utvikle morgendagens løsninger fornuftige måter som gagner alle, trenger vi flere kvinner.

Jeg tror mange kvinner vegrer seg for å søke fordi de tenker det blir utfordrende å sjonglere familie og arbeidsliv i en oppstartskultur som preger mange av fintech-virksomhetene. Vi som bransje må forstå dette og derfor tilby fleksibilitet der vi kan, både for kvinner og menn.

Når vi vet at en god balanse gir bedre resultater og bedre løsninger, må vi også gjøre et ekstra samlet krafttak for å få kvinnene om bord på fintech-skuta. Hvis ikke ender vi opp med en industri som er grunnlagt av menn, drevet av menn, med produkter som er bygget for menn. Og det vil vi ikke ha.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*