Lønn

Lønn, bonus og pensjon: Dette tjente 23 profilerte gründere og startup-ledere

Hva gründere betaler seg selv varierer med vekst og fase. Sjekk forskjellene her og test VC-profilens lønnskalkulator.

En startup-leder og to gründere: Rune Garborg, Sigrun Syverud og Thuc Tuan Hoang
En startup-leder og to gründere: Rune Garborg, Sigrun Syverud og Thuc Tuan Hoang
Publisert Sist oppdatert

Gründere flest tar ut lite lønn, men når selskapet har fått på plass solide investorer og begynt å vokse, blir lederlønnen til å leve av og mer på linje med hva ledere i næringslivet ellers tjener. 

Det viser en gjennomgang som Shifter har gjort blant 23 startups i forskjellige vekstfaser (bla i gjennom infografikk i saken nedenfor). 

Gjennomgangen viser at lønn i stor grad følger størrelse og fase. Det er naturlig nok i de største vekstselskapene at lønnen er høyest. 

I snitt tjente lederne i oversikten 2,2 millioner kroner, med en typisk lederlønn på mellom 1 og 1,5 millioner kroner. Samtidig er det store forskjeller fra gründer til gründer og fra selskap til selskap. 

Det er også klart fra gjennomgangen at de færreste startups oppgir hva sjefen tjener, særlig de minste. Av 50 utvalgte selskaper, var det kun 23 som oppga lederlønn. 

En del selskaper oppgir en samlet sum for hele ledelsen, mens noen kun oppgir en samlet sum for hele selskapet. Mens norske børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA) plikter å fortelle hva lederne har i kompensasjon, er små foretak unntatt fra kravet. Litt større selskaper dominerer derfor i denne oversikten.

Gründer som ikke er gründer, best betalt

Når man ser bort fra verdistigning på aksjer og tidligere tildelte opsjoner, er det sjefen i Vipps Mobilepay Rune Garborg som troner øverst på lønnstoppen med en total kompensasjon på 7,2 millioner kroner. 

Garborg, som ikke offisielt er gründer, men i sin tid ble ansatt av arbeidsgiver DNB for å utvikle Vipps Mobilepay til et eget selskap, fikk 4,5 millioner i lønn og 2,3 millioner i bonus. Det ble satt av 110.000 kroner til pensjon og 190.000 i annen kompensasjon.

Vipps Mobilepay er etter hvert blitt et mellomstort selskap med 270 årsverk i snitt i 2022 og en total omsetning i konsernet på 2,6 milliarder kroner. 

Remarkable-gründer Magnus Wanberg, som ble erstattet som toppsjef i selskapet av Vegard Veiteberg i 2023, fikk en total kompensasjonspakke på fem millioner, hvorav to av disse ble knyttet til Wanbergs personlige beskatning som storeier i selskapet. Det ble satt av mellom 7 og 10 prosent av lønnen opp til 12 G til pensjon.

Jonas Helmiksstøl, en annen nylig avgått gründer-leder, fikk 4,8 millioner i lønn i 2022. Gründeren har tapt mye påutvanningen i skandale-rammede Easee. Men for regnskapsåret 2022, mens salgsnekten i Sverige fortsatt ikke var innført, kunne selskapet vise til en omsetning på 1,67 milliarder kroner og et resultat på 155 millioner før skatt. 

Gelato-gründer og -sjef Henrik Müller-Hansen hadde 3,2 millioner i lønn i fjor. Selskapet hans omsatte for milliarden i fjor og hadde et konsernresultat før skatt på minus 313 millioner kroner. 

I den andre enden av skalaen finner vi en gründer som Sigrun Syverud i Vibrent som nylig skiftet navn fra Fjong. Hun står oppført med en lønn på 590.844 kroner i 2022. 

Hvor mye skal gründere betale seg selv? 

VCeren Christoph Janz var en av de første investorene i både videokonferanse-selskapet Zoom og den norske konkurrenten Whereby. I en bloggpost på Medium nylig la han frem en kalkulator for hvordan man bør betale seg selv som gründer oppdatert for 2023. 

Kalkulatoren viser at en tenkt gründer i en startup i såkornfasen med base i Oslo og to barn (!) bør starte med 60.000 euro, legge til 15.000 euro for fasen, legge til 20.000 euro til fordi man har to barn og gange med 1,13 fordi man holder til i Oslo. I sum viser kalkulatoren at lønnen bør ligge rundt 107.350 euro, som for tiden altså utgjør 1,27 millioner kroner. 

Dersom selskapet er kommet lenger i vekstløpet, for eksempel til «sen venture» hvor man har skalert lokalt og er klar for å ta markedsandeler i utlandet, bør lønnen heves til 163.850 euro, ifølge kalkulatoren. Det utgjør 1,94 millioner kroner. 

Basert på dataene som Shifter har hentet inn, er dette litt høyere enn hva lønnsnivået endte på for såkorn-startups i 2022, også hvis man justerer for 6 prosent inflasjon. Samtidig treffer det ikke helt feil heller. Patrik Berglund i Xeneta tok ut 1,9 millioner i lønn og andre godtgjørelser i 2022, et år hvor selskapet hans hentet en sen venture-runde på 780 millioner kroner for å vokse i utlandet.

Stor avstand til USA

Samtidig er det et stykke opp til nivået i USA, slik det også er for lederlønn ellers i næringslivet. 

Et datasett med lønnsstatistikk fra 184 techselskaper satt sammen av Sammy Abdullah i Blossom Street Venture, viser at noen av de «beste» lederne som regel tar ut den laveste lønnen. For eksempel har Marc Benioff i SaaS-giganten Salesforce kun tatt ut 1 dollar i lønn. Jeff Bezos hadde en lønn på 64.333 dollar, om lag 640.000 kroner, mens han ledet Amazon. Disse lederne hadde så store verdier i aksjer at enhver normal lederlønn uansett ville utgjøre en fotnote for dem personlig. Dessuten hadde de betydelige opsjonspakker. 

Abdullah viser samtidig at medianlønnen (den midterste hvis alle ledernes lønn sorteres i fallende rekkefølge) i et suksessfullt selskap ligger på 325.000 dollar, eller 3,65 millioner kroner. På toppen av dette kommer en median bonus på 139.000 dollar og nye opsjoner på 70.000 dollar. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Powered by Labrador CMS