Marie Moxnes Harfjeld , Jarle Holm og i Marius Dybdahl i Monner.

Lanserer hybrid crowdfunding-tjeneste: Bank og folk går sammen om å gi lån til bedrifter i vekst.

– Kjernen i crowdfunding er ikke eiendomsinvesteringer, men å hjelpe lokale bedrifter med kapital, sier Jarle Holm i Monner.

Publisert Sist oppdatert

Crowdlending-plattformen Monner gir bedriftslån til gründerbedrifter gjennom at vanlig folk kan investere i lånet. Selskapet lanserte crowdlending-tjenesten i 2018 med Sparebank 1 SR-bank på eiersiden.

To år frem i tid har selskapet blitt kjøpt opp av sparebanken, og de har til sammen lånt ut over 180 millioner kroner.

Nå lanserer de imidlertid et nytt produkt: Samlån.

Det er en hybridløsning der Monner gjennom Sparebank 1 SR bank innvilger hele lånet umiddelbart, men hvor de i tillegg lar vanlige folk investere på samme betingelser, og på den måten kan ta over låneandelen til sparebanken.

Men andre ord: Banken viker plassen sin til fordel for Monners investorer for inntil 80 prosent av lånesummen.

Mener 50 prosent av lånevolumet forsvinner til plattformene

– Jeg har vært en del i England og har møtt flere store banker. Der er crowdlending så stort at opptil 50 prosent av lånevolumet forsvinner til disse plattformene, sier Jarle Holm, gründer og daglig leder i Monner, og mener at dette bør være en motivasjon for bankene til å være med på en slik løsning.

Han forteller at ideen om en hybridløsning er win-win for banken og selskapet som søker finansiering.

– Bankene får diversifisert utlånskapitalen sin og selskapet som mottar finansieringen får både markedsføring en slik kampanje bidrar med, de får aktivert lokale sparere som ønsker å bidra til den lokale bedriften, og de får tilgang til hele lånesummen umiddelbart og uavhengig av hvor mange som tegner seg på «investor-listen», sier Holm.

En kulere måte å gjøre det på

– Hvem er de typiske bedriftene dere retter dere mot?

– Det vil typisk være lokale b2c-bedrifter, sier han.

– Fikk dere ikke nok private investorer slik at dere måtte hente inn hjelp fra moderbanken?

– Nei, vi har absolutt mer enn nok investorer, men dette er en kulere måte å gjøre det på.

– Hvorfor er det kulere?

– For de private investorene er det godt å vite at en profesjonell aktør har gjort en vurdering av bedriften, men faren kan bli å lene seg for mye på bankens vurdering. Alle private investorer må ta en selvstendig vurdering, understreker Holm.

Han forteller at banken kun er en investor på plattformen, på lik linje med de andre investorene, og at det fortsatt er Monner som er plattfomen dette skjer gjennom og som sørger for alt det administrative.

Tilbake til den opprinnelige sparebank-ideen

Holm mener dette produktet egentlig bare er bygget på den opprinnelige sparebank-ideen om å tilføre kapital til lokalt næringsliv.

– Kjernen i crowdfunding er ikke eiendomsinvesteringer, men å hjelpe lokale bedrifter med kapital. De små sparebankene rundt om i landet har imidlertid noen utfordringer. For det første så er det veldig mange av dem som går tomme for penger å låne ut, spesielt de minste. For det andre så har de en høy kostnad på små lån, noe som fører til at de vil prioritere de større lånene. Å tilrettelegge for et lån på ti millioner koster det samme som å gjøre det for et lån på én million, men inntekten er ti-gangern, sier Holm.

– Tror du konkurrentere kommer etter?

– Det virker som de andre er veldig fokusert på eiendom. Vi har en litt annen strategi. Jeg ser ikke på Fundingpartner og Kameo som konkurrenter. Konkurrentene er alle som tilbyr finansiering i SMB-markedet.

Fulltegnet på tre minutter

Fredag 7. februar ble den første samlånkampanjen lansert på Monner, hvor teknologibedriften TCM AS (Tele Cost Management), fikk innvilget et lån på én million kroner.

Lånet ble fulltegnet på tre minutter, med over 60 ulike investorer. Mer enn 70 prosent hadde investert kr 10.000 eller mindre.

– Tre minutter er ny rekord, og viser at dette traff markedet. Samtidig er det gledelig at det er mange som investerer små beløp. Dette er viktig fordi det sprer risiko og skaper engasjement, det er hele poenget med crowdfunding, sier Holm.