KONKURS

Konkursboet til Quickorder kjøpt opp

Restene av qr-kode-startupen er solgt for 28 millioner kroner. Fundingpartner-gründer Geir Atle Bore tror deres långivere vil få tilbake en «betydelig del» av investert beløp - men retter kritikk mot selskapets styre.

Gründer og daglig leder Andy Chen i Quickorder.
Publisert Sist oppdatert

Selskapet som skulle digitalisere restaurantbransjen ble slått konkurs i slutten av juli. Siden har det blitt jobbet fra flere hold for å finne noen som ville kjøpe Quickorder-boet og eventuelt videreføre driften.

Nå er en løsning på plass. Restene av selskapet er solgt for 28 millioner kroner. Det kommer frem i en epost som folkelånformidleren Fundingpartner har sendt til sine kunder. Fintech-selskapet formidlet lån for totalt 15 millioner kroner til Quickorder fra opptil 1042 långivere i fjor.

– Vi tror og håper at våre investorer får en betydelig del av det som var utestående, sier Bore.

10 budgivere

Over 30 interessenter meldte sin interesse, ifølge Fundingpartner, og bud ble innmeldt fra 10 ulike budgivere. 

Budprosessen foregikk over tre dager og ble ledet av den norske bostyreren Frode Finnøy, med bistand fra Fundingpartner. 

Endelig resultat ble altså et bud på 28 millioner kroner for både den norske og danske virksomheten.

Pengene skal nå være overført til boet, men Shifter kjenner ikke til hvem kjøperen er.

Skambud i Danmark

En uke før den norske virksomheten ble slått konkurs, meldte det danske søsterselskapet til QuickOrder Norway det samme. Selskapets kundeliste og immaterielle rettigheter (IP) er fordelt på de to enhetene.

Kort tid etter konkursen kom det inn et bud på den danske delen av selskapet, som ifølge Fundingpartner var «svært lavt». Budet var på én million kroner.

«Dersom dette budet hadde gått gjennom ville sannsynligheten for å få en god pris på det norske selskapet vært liten,» skriver Fundingpartner-gründer og administrerende direktør Geir Atle Bore til sine kunder i eposten.

Som følge av dette, valgte Fundingpartner gjennom sin partner Intrum Capital, som fikk overdratt lånet etter konkursen, å stille en garanti om at det danske boet skulle få samme sum som budet var på dersom en koordinert salgsprosess, altså et samlet salg av den norske og danske virksomheten, ikke førte frem. 

Dette gikk det danske boet med på, og avslo dermed budet på én million kroner.

– Her valgte man å slå sammen de to salgene, noe jeg mener var nøkkelen for å få et godt resultat. Det er positivt at begge bostyrere var såpass fremoverlente og smarte, for å maksimere verdien. Det er ikke alle som ville gjort det, sier Bore.

Fordeles neste uke

I neste uke skal den norske og den danske bostyreren vurdere hvordan salgssummen skal fordeles mellom det norske og det danske boet. 

Fristen for å melde inn krav til boet er satt til 29. august, og det er dermed ikke klart hvilke endelige krav som blir meldt inn. 

I prosessen har Innovasjon Norge førsteprioritet, og vil trolig uansett få sitt krav på i underkant av to millioner kroner tilbakebetalt.

Intrum Capital har meldt inn krav om ca. 12,8 millioner kroner for de to lånene FundingPartner formidlet til QuickOrder Norway AS, for utestående lån, renter og forsinkelsesrenter. Lånene har andre prioritet, etter Innovasjon Norge.

– 36 prosent er per i dag tilbakebetalt, inkludert renter, og en betydelig del av det som gjenstår vil bli tilbakebetalt, sier Bore.

Kritiserer styret

I brevet til kundene retter Fundingpartner også skyts mot styret til Quickorder, blant annet fordi de valgte å slå selskapet konkurs midt i sommerferien.

Bore utdyper overfor Shifter:

– Generelt oppnår man som regel alltid høyere pris om man gjør et salg i normal prosess enn i en konkurs. Når man klarer å få en pris på 28 millioner kroner på boet, så lurer jeg på om ledelsen ikke gjorde det smarteste med å slå det konkurs midt i sommerferien.

Verken bostyrer eller Quickorder-gründeren har foreløpig besvart Shifters henvendelser om saken. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.