Energi

Kongsberg Innovasjon satser millioner på batteriselskap

Nordic Batteries henter fem millioner kroner, men varsler at en betydelig større investeringsrunde er rundt hjørnet.

Jarle Gjøsæther (CEO Nordic Batteries), Kai Mikarlsen (daglig leder i Kongsberg Electronics), Svein-Olav Torø (administrerende direktør i Kongsberg Innovasjon)
Publisert

Nordic Batteries skal fylle det som omtales som tomrommet mellom celleprodusentene og sluttbrukeren i verdikjeden for batteriproduksjon. Kongsberg Innovasjons deeptech-fond går sammen med Kongsberg Electronics og de ansatte inn med ny kapital i batteristartupen.

Nordic Batteries er et svært spennende tidligfase-selskap som utvikler og produserer batteripakker og energisystemer, skreddersydd krevende industriell bruk, sier Svein-Olav Torø, administrerende direktør i Kongsberg Innovasjon, i en pressemelding.

Vi har både jobbet sammen med og fulgt den positive utviklingen til selskapet de siste årene og ser frem til å fortsette å utvikle og bistå selskapet. På veien videre skal vi blant annet bidra med både forretningsutvikling og skape nye industrielle nettverk og muligheter, sier Torø.

– Nordic Batteries har lokaler på Kongsberg og på Høvik. De arbeider tett sammen med Kongsberg Electronics og ZEM AS med produksjon og utvikling av batteripakker. ZEM AS med Volvo Penta som hovedaksjonær, utvikler og selger batteri system til maritim industri. Kongsberg Electronics er godt etablert med kapasitet og ekspertise på elektromekanisk produksjonen.

Selskapet har skapt stor nysgjerrighet og interesse blant flere industriaktører som ønsker å ta i bruk deres produkter. Noe som har ført til sterk ordrevekst.

– Vi har nådd alle våre mål for første halvår i år, sier Jarle Gjøsæther, CEO i Nordic Batteries, i pressemeldingen.

– Med basis i utviklingen og tilgang til den nyeste batteriteknologien, og for å sikre videre satsing har vi gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer, forteller Gjøsæther.

Et sterkt voksende batterimarked

Gjennom samarbeidet med ZEM fikk Nordic Batteries allerede tidlig felles oppgaver for levering av ladecontainere til Volvo CE som del av deres satsing på utslippsfrie byggeplasser. Nordic Batteries har levert de første containerne og har sikret ytterligere 14 containere for leveranser i begynnelsen av 2023.

Nordic Batteries tok sammen med ZEM og Kongsberg Innovasjon initiativet til «BATNET»-prosjektet (Norwegian Battery Packing Network). Konsortiet ble tildelt 70 Millioner gjennom Grønn Plattform programmet og har som hovedmål å sikre Norges posisjon i den globale batteriverdikjeden samt øke omstillingstakten i det grønne skiftet.

I BATNET samarbeider Nordic Batteries med de norske battericelle selskapene Frey og Beyonder på utvikling og produksjon av batteripakker.

– Vi er godt i gang med å skalere opp driften for å møte en voksende ordrebok. Som et ledd i denne utviklingen samarbeider vi med tett med konsortiet i Kongsberg Klyngen gjennom Grønn Plattform-prosjektet – «BATNET» og klargjør for å bygge en ny produksjonslinje på Kongsberg, sier Gjøsæther.

Ny investering snart

Nordic Batteries er klare for nye investeringsrunder og ser for seg i første omgang å hente mellom 30 og 50 millioner kroner for videre satsing. Midlene skal benyttes til å legge grunnlaget for økt produksjon og for videre vekst, både internasjonalt og i Norge.

– Gjennom BATNET-prosjektet får vi mulighet til å utvikle og styrke batterikompetanse på flere fagfelt og innen avansert produksjons- og datateknologi. Dette er helt avgjørende for å kunne henge med i den internasjonale konkurransen og sikre en ny industri som åpner opp for flere nye arbeidsplasser i Norge, sier Gjøsæther.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*