Gründer og daglig leder Kjell Are Furnes i Ålesund-selskapet Ably Medical.

Kongsberg Innovasjon og italiensk partner kjøper seg inn i Ably Medical

Det norske oppstartsselskapet, som utvikler smarte sykehussenger, nærmer seg salgsstart. Nå er både nye produkter og nye eiere på plass.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av fjorårets siste seks måneder, ble Ably Medical tildelt til sammen 26,65 millioner kroner over to runder fra Innovasjon Norge.

Pengene ble komplettert med privat kapital fra Ålesund-investoren Ronja Capital, den italienske partneren Malvestios, som produserer sykehusmøblement, samt Kongsberg Innovasjon.

Kapitalinnhentingen ble gjort ved utstedelse av nye aksjer. Partene vil ikke gå ut med summene, men reglene for statsstøtte tilsier at det må være snakk om minst 10 millioner kroner.

– Det er ikke kontrollerende terms eller eierposter, men veldig gode og langsiktige partnerskap der Ably skal vokse, sier gründer og daglig leder Kjell Are Furnes.

De siste regulatoriske prosessene er nå i gang, og Ably Medical på på full fart inn i neste fase, etter årevis med forskning og utvikling. I løpet av første kvartal skal CE-merkingen være på plass, som garanterer at alle sikkerhetsdirektiver er oppfylt. Deretter sikter selskapet på kommersiell utrulling mot slutten av året.

Ett produkt ble to

Viruskrisen gjorde de smarte sykehussengene til Ably Medical høyaktuelle verden over i fjor. Sengene har blant annet et helt nytt bevegelsessystem, som skal bidra til bedre mobilitet for pasienter og mindre belastning for helsepersonell, samt en teknologi som kan gjøre enhver overflate til et smart monitoreringssystem.

Et av de viktigste grepene Ålesund-selskapet gjorde i fjor, var å skille ut sensorteknologien de brukte i sykehussengen «Florence» i et eget produkt. Den frittstående løsningen har fått navnet «Lyng», og består av en sensor-boks og en software-plattform.

Lyng henter ut unik sanntidsdata om pasienter, helt uten bruk av kabler, og analyserer denne informasjonen og data fra tredjeparter. Dette kan være alt fra vekt og temperatur, puls og blodtrykk, til smertenivå målt gjennom stemme. Systemet er bygget på åpne API-er, som nær sagt alle produkter og tjenester i segmentet kan koble seg på.

– Problemet på mange sykehus er at systemene er så fragmentert. Vi samler disse, men er ikke en hvilken som helst app. Vi tilbyr unik data, sier Furnes.

I tillegg til å predikere små og store endringer hos hver enkelt pasient, skal løsningen gi innsikt om hvordan et sykehus kan driftes mer effektivt på «flåtenivå». I stedet for den store, manuelle sjekkejobben, skal systemet fôre helsepersonell med sanntidsdata, slik at de enklere kan prioritere egne arbeidsoppgaver.

På den måten hevder Ably Medical at deres teknologi reduserer belastningen på helsepersonell drastisk.

Kongsberg på laget

Konseptet mottok i fjor EUs «Seal of Excellence», og er nå godt på vei i kommersialiseringsforløpet.

– Et solid og nyttig produkt er kun første steg i å lykkes med helseinnovasjon. Utfordringen med å nå kunder ut over «early adopters»-segmentet representerer en stor barriere, sier Furnes.

I den forbindelse har Ably Medical knyttet seg til flere strategiske partnere, både innen produksjon og på markedssiden.

Malvestio, som altså har kjøpt seg inn i Ably Medical, har etablerte kunder og distribusjonskanaler for sine sykehusmøbler, og selger produkter i 70 land. Nå blir Ably-produktet Lyng tatt inn i samme nettverk.

Parallelt skal Ably Medical og Malvestio utvikle et felles produkt. Det skal være klart for lansering mot slutten av 2022.

– Vi har samme visjoner, sterke synergier, og vi får tilgang på et voksende marked. Malvestio så mulighetsrommet for flere av anvendelsesområdene Lyng har, og ønsket å bidra til realiseringen av disse, sier Furnes.

Kongsberg Innovasjon har også kommet inn på eiersiden. Fremover skal næringsklyngen bidra direkte med alt fra produksjon til forsterking av programvare-teamet og algoritmeutvikling.

– At Kongsberg-klyngen sin kompetanse i alt fra maritim til forsvar nå kan bidra inn mot medisinsk utstyr, er en veldig spennende kobling og har allerede skapt veldig spennende synergier, ifølge Furnes.

Internasjonale fra dag én

Ably opererte på det internasjonale helsemarkedet allerede fra tidlig fase, og har systematisk etablert seg i Europa og Nord-Amerika. Allerede i 2017 skrev Shifter om selskapets pilotsamarbeid med kanadiske sykehus.

– For å kunne ta en solid posisjon i helsemarkedet, må vi ut internasjonalt, og vi er nå rigget for å kunne håndtere denne skaleringen med nye partnere både i Norge og Europa, som reduserer risiko omkring markedstilgang betydelig, mener Furnes.

Selskapet har en tredelt tilnærming til skaleringsprosessen. Tilgang på store markeder gjennom Malvestios distribusjonskanaler er én, lansering av et felles produkt en annen.

I tillegg ser Ably Medical muligheter for å bygge sin egen infrastruktur og salgsorganisasjon, med utgangspunkt i det tyske markedet. Der har Ably ifølge gründeren «sterk politisk medvind».

– Denne tredelte tilnærmingen til markedet sikrer at vi når gjennom «the valley of death» og unngår store fallgruver som ofte kveler startups selv med regulatoriske godkjente produkter, sier Furnes.

Likevel er gründerselskapet opptatt av hjemlig tilhørighet.

– Vi har sørget for at det blir «assembly» og oppsett av sengene i Norge. Det ble ikke helt hjem til Sunnmøre, men vi har nå partnere i Sogn og Fjordane, så nesten. Vi jobber også med flere kandidater i Norge, avslører Furnes.