Den nye regjeringssammensetningen:

Regjeringen på Slottsplassen etter statsråd på Slottet i Oslo fredag.

«Kjempestore forventninger til at noe gjøres med opsjoner nå»

Sentrale bransjeorganisasjoner tror den nye regjeringen blir mer techy.

Publisert Sist oppdatert

Det selvutnevnte gründerpartiet Venstre får fire statsråder i den nye regjeringsammensetningen. Og mens den rendyrkede digitaliseringsminister-posten vannes ut, flyttes flere som på ulike måter har hatt ansvar for digitalisering og IKT i regjeringen, til andre nøkkelposisjoner.

Sentrale aktører i bransjen er derfor yr av forventning til hva den nye konstellasjonen kan få til.

– Jeg forventer ekte vekstrammebetingelser for alle arbeidsplassene og selskapene vi skal skape, sier sjef i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid.

– Dette er spennende fornyelse og samtidig trygge valg. Ny regjering gir alltid nye muligheter. Erna har satt erfarne statsråder på viktige poster, deriblant Helleland på distrikt og digitalisering, påpeker direktør for næringspolitikk i Abelia, Kjetil Thorvik Brun.

IKT mer sentralt

Særlig viktig, mener Austlid, er det at Venstre har fått uforholdsmessig mange statsrådposter sammenlignet med partiets oppslutning. Partiet har vært pådriver for endringer i ordningen for opsjonsbeskatning, som til stadighet trekkes frem som en av de viktigste politiske sakene for gründer-Norge.

– Det har vært en litt sår sak på mange måter, og er en veldig viktig sak som hittil ikke har blitt prioritert på ekte av regjeringen, med unntak av noen små justeringer som ikke har gitt den ønskede veksteffekten. Vi har kjempestore forventninger til at noe gjøres med opsjoner nå, sier Austlid.

Samtidig vektlegger Austlid at Venstre-leder og tidligere kulturminister Trine Skei Grande tar over rollen som kunnskapsminister.

– De har vært det eneste partiet som virkelig har vært opptatt av it-studieplasser. Dette lover godt for en ekstrem økning av ikt-studieplasser, mener Austlid.

Når det er sagt, hadde Venstre ministeren for forskning og høyere utdanning i forrige periode, Iselin Nybø. Denne går nå til Høyre og partiets finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim.

Nybø blir på sin side "forfremmet" til næringsminister, noe Austlid også ser positivt på, særlig med tanke på opsjonsbeskatning og for små og mellomstore bedrifter.

Ambivalent til digitaliseringsgrep

For øvrig påpeker Austlid at tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup nå får "hovedansvaret" i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun håper engasjementet Astrup hadde for it i sin forrige rolle, blir med over til hans nye og mer sentrale rolle.

Det samme kan sies om tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som også hadde regjeringsansvar for digitalisering for noen år siden. Han blir nå "nestkommanderende" i Solberg-regjeringen i rollen som landets finansminister.

I kommunal- og moderniseringsdepartementet endres Astrups tidligere rolle til distrikts- og digitaliseringsminister. Den skal bekles av Linda Hofstad Helleland, som har vært ute av regjeringen er periode etter hennes opphold som kulturminister før Venstre kom inn i folden. Hun får med seg Astrups tidligere statssekretær Paul Chaffey, som dermed sørger for noe kontinuitet på feltet.

– Det er en artig kombo. Det kan være noen gode synergier mellom digitalisering og distriktsfokus, for eksempel innen bredbånd og digital infrastruktur i hele landet. Men jeg er litt redd for at dette kan bli en "oppsamlingsminister", sier Austlid.

– For digitalisering handler om så mye mer. Kunstig intelligens og igangsetting av den nasjonale strategien for det, kompetanse i alle sektorer, omstilling og vekst. Det er veldig mye en digitaliseringsminister skal romme, legger hun til.

Erfaringene gjennom det ene året Norge hadde en ren digitaliseringsminister, er gode, forteller Austlid.

– Så jeg er glad for at digitalisering fremdeles har en ministerpost. Men Erna Solberg burde benyttet denne muligheten til å opphøye den rollen. I et kommunaldepartement er det klart at det ikke får den kraften det bør ha.

Direktør for næringspolitikk i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, kaller grepet med å kombinere distrikt og digitalisering en "utvanning".

– Men samtidig ligger det store muligheter i å se disse områdene i sammenheng. Vi vil jobbe for et tett og godt samarbeid, sier han.

– Koblingen med digitalisering og distrikter håper vi kan resultere i for eksempel flere gode digitale innbyggertjenester, men også en bærekraftig IKT-næring i hele landet. Distrikt og digitalisering går hånd-i-hånd. Vi håper på fortsatt trykk på utvikling av dataøkonomien, og ser særlig frem til dialog om stortingsmeldingen om temaet som hennes forgjenger varslet før jul, sier Brun.

Ny sparkesykkel-retning?

En av de mer oppsiktsvekkende trekkene er at tidligere partileder Knut Arild Hareide (KrF) kommer inn i regjeringen og tar den viktige rollen som samferdselsminister etter Jon Georg Dale (FrP). Dale har det siste året engasjert seg i elsparkesykkel-tematikken, og vært klare på at departementet og regjeringen ikke ønsker å regulere markedet, men at aktørene skal regulere seg selv.

Med FrP ute av regjering er det uvisst hvordan resten av regjeringen stiller seg til nasjonal regulering av sparkesykler. Regjeringen åpnet i 2017 opp for å sidestille små elektriske kjøretøy med sykkel, med samme regelverk og ingen aldersgrense.

Dette er sammensetningen i den nye Solberg-regjeringen:

 • Kulturminister Trine Skei Grande er utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister.
 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er utnevnt til finansminister.
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er utnevnt til justis- og beredskapsminister.
 • Statsråd Bent Høie overtar i tillegg til de sakene han bestyrer i Helse- og omsorgsdepartementet, styring av eldre- og folkehelsearbeidet i samme departement.
 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er utnevnt til arbeids- og sosialminister.
 • Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland er utnevnt til distrikts- og digitaliseringsminister.
 • Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister.
 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er utnevnt til næringsminister.
 • Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide er utnevnt til samferdselsminister.
 • Stortingsrepresentant Henrik Asheim er utnevnt til forsknings- og høyere utdanningsminister.
 • Statssekretær Geir Inge Sivertsen er utnevnt til fiskeri- og sjømatminister.
 • Stortingsrepresentant Abid Raja er utnevnt til kultur- og likestillingsminister.
 • Stortingsrepresentant Tina Bru er utnevnt til olje- og energiminister.
 • Statssekretær Sveinung Rotevatn er utnevnt til klima- og miljøminister