AKSELERATOR

Kickoff for håpefulle gründere

Mange norske startup-suksesser har begynt i Startuplabs akseleratorprogram. Her er seks nye selskaper å følge med på.

Deltakerne i Startuplabs 14. akseleratorprogram kommer fra selskapene Dory, Norsjór, Nora, ReLynk, Tigeni og Versiro.
Publisert Sist oppdatert

130 selskaper ønsket å være med i den 14. utgaven at Startuplabs akselerator-program. Seks ble valgt ut til å delta.

Interessen holder seg dermed tett opp imot søkertallene fra de siste to årene.

- Vi har fått til en bra miks i vår, med tre hardware- og tre software-selskaper, sier Jens Aune, Investment manager i Startuplab og den som trekker i trådene til akseleratorprogrammet.

Han innrømmer imidlertid at kjønnsbalansen blant gründerne kunne ha vært bedre. Av i alt 11 gründere i vårens kull er Amalie Eilertsen i Norsjór den eneste kvinnen. Til sammenligning var tre av syv gründerteam ved høstens opptak kvinnelige.

At deltakerne spenner over mange bransjer, alt fra helse og miljø til kraftmarked og produktivitet kra er derimot helt bevisst.

- Vi er jo en statistisk investor, som skal være et underutvalg av det markedet bygger. Det skal være teknologi i alt, med noe hardware, noe software, noe B2B og noe B2C. I så måte har vi lyktes godt med denne akseleratoren, sier Aune.

Følgende bedrifter er valgt ut:

Thomas Ramberg, gründer i Dory

Dory

Designer og markedsfører smarte dørskilt. Skilte en høyoppløselig e-papirskjerm og bruker såkalt Eink-teknologi til å utforme tekst, design, kunst og typografi på skiltet. Det vil si det samme type teknologi som Remarkable bruker i sine skrivebrett. Design og tekst lages på mobiltelefonen i en app sendes til telefonen.

Sendingen er det eneste som bruker strøm, så skiltet skal klare cirka 500 overføringer og ha en levetid på 10-15 år.

Selskapet har patent på designet og har hittil fått et par hundre forhåndsbestillinger på skilt for kunder i 14 land. En første pilot med skilt på en hjem for demente i Vadsø er også på gang

Kontor: Oslo

Ansatte: 1

Gründere: Thomas Ramberg

Sagt fra scenen

Vi har tre mål i løpet av de neste 12 månedene; selge 7000 skilt til fornøyde kunder, bli tre i teamet og etablere oss som neste generasjons dørskilt.

Amalie Eilertsen, en av tre gründere i Norsjór

Norsjór

Utvikler et undervanns lasersystem for å ta bort mikroorganismer, alger, planter og annet (også kalt biofouling) fra skrog innen skipsfart og maritim industri.

Laseren skal erstatte dagens metoder, børster, fresing og høytrykksspyling. Den nye metoden skal spare skroget for skader og forhindre at uønskede organismer sprer seg i habitater der de ikke hører hjemme..

Med en laser vil det også være mulig å vaske skipsskrog oftere enn i dag, og dermed bidra til bedre drivstoffeffektivitet.

Kommer rett fra Equinors Techstars-program. Har fått en første betalende pilotkunde før produktet bygget klart. Pilottester begynner til høsten.

Kontor: Kristiansand

Ansatte: 4

Gründere: Amalie Eilertsen, Kennet Karlsen og Jarle Haugereid

Sagt fra scenen

Ny forskning fra International Maritime Organisation, IMO, viser at om laget med organismer vokser med så lite som 0,5 millimeter, kan det føre til en økning i drivstofforbruket med opptil 25 prosent.

Kyrre Wathne, gründer i Nora

Nora

Utvikler et verktøy for Informasjonsinnsamling fra møtevirksomhet - et kombinert produkt for videokonferanser og produktivitet for bedrifter og enkeltpersoner.

Stor konkurranse i videomarkedet, der alt fra Teams og Zoom til Whereby og Google Meet kjemper om å tilby den beste løsningen. Vi prøver å skille oss ut gjennom å fokusere på arbeidet, ikke på ansiktene.

Skal gjøre det enklere å ta notater i realtid, blant annet gjennom å bruke AI og GPT4-fiunksjonalitet. AI skal også bli tatt bruk for å komme med innspill til den pågående diskusjonen, og kunne hente frem svar på hva som ble utlovet på et møte for seks måneder siden.

Produktet er i betatest. Neste mål er nå 100 kunder og ansette flere personer.

Nora er det fjerde selskapet Kyrre Wathne starter. Den forrige het Viva Labs og var også med i Startuplabs akselerator-program. Det selskapet er nå solgt til italienske Enel.

Kontor: Oslo

Ansatte: 1

Gründere: Kyrre Wathne

Sagt fra scenen

Vår hypotese er at møter kan forvandles til organisasjonsintelligens

Petros Petrou, fra Kypros er en av to gründere i ReLynk

ReLynk

En næringseiendom er i dag fylt av sensorer som automatisk åpner dører, tender lys, og styrer luftkondisjoneringsanlegg, Disse sensorene leverer verdifull data, som temperatur, antall personer i et rom og så videre. Data som kan være vanskelig å samle inn, fordi sensorene bruker mange forskjellige kommunikasjonsprotokoller.

Det ønsker Relynk å endre på. Selskapet bygger en plattform som samler inn all denne informasjonen og gjør den tilgjengelig gjennom helt vanlige API-er.

Etter lanseringen har ReLynk avsluttet tre pilotprosjekter og fem til i pipeline. Dessuten er den første betalende kunden på plass.

I løpet av de nærmest 12 månedene er målet å gjøre produktet mer robust og skalerbart, forbedre forretningsmodellen og finne en god prisstrategi, og dekke tilsvarende 450.000 kvadratmeter næringslokaler med løsningen.

Gründerne møttes for første gang på Antler-programmet for et år siden. Det var der de kom på ideen til ReLynk.

Kontor: Oslo

Ansatte: 2

Gründere: Simen Bakken og Petros Petrou

Sagt fra scenen

Vårt mål er å låse opp all realtidstidsdata i kommersielle bygninger

Richard Mansfelt Asheim, en av to gründere i Tigeni

Tigeni

Tigeni er det klart eldste av selskapene i årets kull. De var i gang med å utvikle en helseplattform der man kunne abonnere på en rekke tjenester. Så kom covid, og snudde opp ned på alt. Tigeni kastet seg rundt og tok frem et konsept for hvordan de bedrifter kunne tilby ansatte testing. Det skrev Shifter om i april 2020.

Nå har disse ideene smeltet sammen og gjort Tigeni til et DaaS-selskap, altså «diagnostikk-as-a-service» for privat og offentlig helsevesen i Norge.

Covid-testen er blitt gjort om til et kit for blodprøvetesting som du kan kjøpe eller få hjemsendt, ta prøven selv og sende den inn til en lab. Siden selskapet er koblet til Norsk Helsenett skal svaret være på plass i egen helsejournal innen 24-48 timer, eller så kan det bli sendt til direkte til pasientens mobiltelefon.

Det overgripende målet er å tilby en hjemmetestløsning som bidrar til å forebygge, oppdage livsstilssykdommer tidlig og overvåke kroniske og midlertidige sykdommer.

Det skal i tillegg gjøre noe med det faktum at legekonsultasjoner i stadig større grad flytter over på video, mens nesten all prøvetaking for det meste krever oppmøte.

Kitet som selges i dag skal oppgraderes til et lite minilab som skal gjennomgå de første kliniske testene i løpet av de kommende månedene. Det er todelt liten dings som består av en liten covidtest-lignende brikke for prøven, som er forbruksmateriell, og en leser som gjennomfører hele testen i hjemmet. Målet er å søke om godkjenning i fjerde kvartal.

Kontor: Oslo

Ansatte: 2 + 5 utviklere i Kiev

Gründere: Richard Mansfeldt Asheim og Fionn Bass

Sagt fra scenen

Vi bygger «diagnostikk-as-a-service»-tjenester for å hjelpe til med og løse kapasitetsproblemer innen helsevesenet.

Simon Risanger, en av to gründere i Versiro

Versiro

Kraftmarkedet gjennomgår store endringer da fossile brensler med stor fleksibilitet skal fases ut erstattes med fornybare kraftkilder som sol og vind, som ikke kan levere kraft med samme forutsigbarhet.

Det skaper utfordringer for kraftprodusentene. Versiro prøver derfor å hjelpe dem gjennom å utvikle beslutningsstøtteprogramvare som gjør det enklere å fra dag-til-dag-handel til intradagshandel i kraftmarkedene.

Ideen til produktet fikk gründerne under PHD-arbeidet på NTNU de de forsket på kraftsystemer.

I løpet av dem kommende året skal Versiro skaffe seg et solid fotfeste i Norge og gjennomføre en pilot i utlandet.

Kontor: Trondheim

Ansatte: 4

Gründere: Simon Risanger og Martin Löschenbrand

Sagt fra scenen

Vi prøver å ta perspektivet til kraftprodusenten og hjelpe ham å forutsi hva han skal produsere neste dag.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!