Drops er en ganske smal språk-app, som tar sikte på å forbedre brukerens vokabular. Her ved den ungarske medgründeren og selskapets daglige ledere, Daniel Farkas.

Kahoots seneste storkjøp ble bygget helt uten å hente penger, og satser alt på å gjøre deg hekta

Men tjenesten er langt smalere enn konkurrentene i markedet. Dette får Kahoot med på kjøpet av Drops.

Publisert Sist oppdatert

Kahoot casher ut minst 280 millioner kroner for det Tallin-baserte selskapet Drops, som blir det fjerde oppkjøpet til det norske selskapet, etter Poio, Dragonbox og Actimo.

Språklæringsappen er basert i Europas tech- og startup-hub, Estland, og er bygget opp av ungarerne Daniel Farkas (CEO) og Mark Szulyovszky (CTO). I 2018 ble appen hyllet som den beste i Google Play. Selskapet har vokst kraftig de seneste årene, og i år kommer Drops til å passere 30 millioner brukere og 10 millioner dollar i omsetning, ifølge selskapets egne anslag.

Ulikt mange andre appskaper nå til dags, som satser på hurtig brukervekst og internasjonal ekspansjon, har Drops ikke hentet én eneste eurocent i ekstern kapital siden oppstarten i 2015. Bedriften er et resultat av bootstrapping, og har vært lønnsom fra første stund, fortalte gründeren i en nylig podcast med tech.eu.

Organisasjonen

Som nevnt er selskapet bootstrappet, og det har tjent penger fra første stund. Det har sørget for at selskapet har en solid krigskasse: «Vi har en driftsbuffer på over to år i banken», sa Farkas i podcasten, uten å utdype ytterligere.

Suksessen og vekstraten har naturlig nok vekket interessen fra flere enn Kahoot. Ifølge Farkas har over 40 store venturekapitalister tatt kontakt, med et ønske om å investere.

Drops-teamet består av 22 ansatte, og det har ifølge gründeren vært en helt bevisst strategi å holde selskapet lite og kompakt. Kompakt i form av størrelse, riktignok, for selskapet har hittil operert uten et fast hovedkvarter - og med en fullstendig desentralisert stab.

Produktet

Drops operer med en freemium-løsning, som gir betalende brukere reklamefri tilgang til flere funksjoner. Selve appen skiller seg fra andre språklæringstjenester på to måter, hovedsakelig:

  • Tjenesten er et spill i seg selv, og ikke «spillifisert» læring
  • Brukere lærer kun vokabular og fraser, ikke setningsbygging og grammatikk

På denne måten kan appen ses på mer som et supplement til konkurrenter i segmentet, som Duolingo, eller til vanlig, analog språkopplæring. For gründeren Farkas har ingen tro på at en kan bli flytende i et språk kun ved bruk av en app.

Spillene i appen er kjente; dra ordet til riktig bilde, eller finn betydningen i bilde av et mylder av bokstaver, for eksempel.

Ifølge gründeren har selskapet analysert andre hyperpopulære spill, og tidsbruken i dem, for eksempel Candy Crush og Clash of Clans. Gjennom disse analysene har de hentet ut «det som gjør brukere hekta», sier gründeren i podcasten med tech.eu.

Resultatet er en modell som legger opp til at brukere kun skal benytte fem minutter hver dag i appen. Belønninger får brukere i form av poenger, «streaks» og opprykk.

Selskapet har også utvidet tjenesten med en egen tjeneste for barn, Droplets, samt den smale Script-funksjonen, som legger til rette for læring, både lesing og skriving, av ulike skriftspråk. Drops har også lagt til funksjonen «travel talk», hvor målgrunnen er de «hyperuformelle» som vil lære seg høflighetsfraser om bord i flyet på vei til et nytt land.

Innholdet

Appen har 42 språk tilgjengelig. I tillegg til alle de store og mest populære, holder selskapet på nisjetankegangen også i innholdet.

Det har resultert i at flere urspråk er å finne i katalogen, deriblant Ainu, som stammer fra Japan. Ifølge selskapet er det kun 14 gjenlevende morsmålbrukere av språket. Et annet er Maori, som tilhører urfolket på New Zealand. Samisk er (foreløpig) ikke blant språkene som kan læres i appen.

– Vi kan gjøre slike gøyale ting, fordi vi har bootstrappet selskapet. Det er ikke noe industrielt press, sa gründer Farkas i podcasten med tech.eu for to uker siden.

I selskapets spede begynnelse var gründeren Farkas selv ansvarlig for innholdet i appen, forteller han til tech.eu, og han streber i dag etter å kjenne 10-20 ord i hvert språk de formidler gjennom appen.

Veksten

Selskapet har vokst kraftig, og ifølge gründeren er 99 prosent av tilveksten organisk, og dermed gratis.

Selskapet er også «på god fot» med både Apple og Google, sier gründeren i podcasten, noe som gjentatte ganger har ført til at appen har blitt promotert av de respektive app-plattformene.