oppkjøp

Kahoot-investor Kristian Falnes: – Jeg har fylt ut akseptblankett, men ikke sendt den inn

Mens Kahoot doblet kontanstrømmen fra drift i andre kvartal 2023, velger enkelte institusjonelle investorer å sitte på aksjene.

Oslo 20210315. Konsernsjef i Kahoot Eilert Hanoa.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert: Etter børsslutt fredag 25. august forlenget budgiverne akseptfristen med to uker! 

Fredag er fristen for å godta budet på Kahoot. Det er Kahoot-sjef Eilert Hanoa som forsøker å kjøpe opp selskapet sammen med enkelte fra ledelsen, Goldman Sachs og Lego-arving Kirkbi for 17,2 milliarder kroner.

Investor Kristian Falnes, som også har vært investeringsdirektør i Skagen Fondene, sier i en melding til Shifter torsdag ettermiddag at han har: «fylt ut akseptblanketten, men ikke sendt den inn ennå».

Flere forvaltere som E24 har loddet stemningen hos, sier at de vil si nei til tilbudet. 

– Hensikten er å takke nei til budet, skriver forvalter Einar Johansen i fondet DNB Norge i en e-post til E24.

Investeringsdirektør Gaute Eia i Eika Kapitalforvaltning sier at de har solgt en stor del av aksjene i frykt for at budet skal bli avvist og medføre at aksjekursen faller. Fondet kom inn på en snittpris på rundt 20 kroner. 

Folketrygdfondet som nå besitter fem prosent av aksjene selger ikke. Det gjør heller ikke Kistefos som oppgir å eie to prosent. 

Svak vekst i kvartalstallene

Kahoots kvartalstall, som ble presentert sist uke, viste at veksten i omsetning hadde bremset opp. 

Etter å ha vokst i eksponentielt tempo fra 2019 til 2021, var den årlige veksten fra andre kvartal 2022 til andre kvartal 2023 på 14 prosent til 41 millioner dollar, omlag 410 millioner kroner. 

Med det ligger omsetningen for året an til å ende rundt 160-180 millioner dollar, eller 1,6 milliarder kroner.

60 prosent økt lønnsomhet i driften

I tråd med praksis i andre tech-selskaper med globale ambisjoner, oppgir Kahoot også «justert EBTIDA» (resultat før renter, skatt og ned- og avskrivninger, justert for aksjebasert avlønning) som et mål på den operasjonelle lønnsomheten. 

For perioden var dette 11 millioner dollar, 25 prosent av omsetningen, og en økning på 60 prosent fra året før. 

Spørsmålet enkelte forsmådde aksjonærer har stilt seg, er om kjøperne av Kahoot benytter en gylden mulighet til å ta et voksende selskap av børs til en for billig penge. 

Så langt har et knippe analytikere og PWC konkludert med at budet er «fair» (Shifter har fått avslag på innsyn i forutsetningene til PWCs analyse), mens aksjonærene Kistefos og Folketrygdfondet har ønsket å se en høyere pris.

Doblet kontantstrømmen

Et tall i kvartalsrapporten som fikk mindre oppmerksomhet, var kontanstrømmen fra driften. 

For investorer i mer modne selskaper er dette tallet, fratrukket nye investeringer, blant de viktigste ettersom det viser hvor mye penger som kan brukes til vekst, utbytte eller nedbetaling av gjeld i et selskap. 

I andre kvartal økte den operasjonelle kontantstrømmen i Kahoot med 111 prosent fra året før til 10 millioner dollar. Det er tre ganger så mye som nivået i 2020.

Den kraftige økningen skyldes store kostnader i aksjebasert avlønning og enkelte justeringer i arbeidskapitalen. 

I Kahoot har aksjebasert avlønning økt fra 3,8 millioner kroner i andre kvartal 2020 til 50 millioner kroner i andre kvartal 2023. I enkelte kvartaler utgjør aksjebasert avlønning halvparten av kontantstrømmen fra drift. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.