kommentar

«Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere kvinner i tekniske stillinger i Startups?»

Anna Gjestvang i Omnimod har lest seg opp i hytt og gevær, ringt rundt til nære og fjerne, snakket med ulike organisasjoner og til og med tappet egen Instagram for å få svar.

Anna Gjestvang i Omnimod vil rekruttere flere kvinner.
Publisert Sist oppdatert

Dette spørsmålet har jeg stilt meg selv sikkert 347 ganger den siste uken. Jeg er rimelig fersk i min stilling hos OmniMod, i en ikke-teknisk stilling vel og merke. Her har jeg delansvar for en rekrutteringsperiode vi nå er inne i, og jeg har fått kjenne på hvor utfordrende det kan være å ansette kvinner i tech startups som OmniMod.. 

I selskapet vårt har vi en overvekt av menn. Faktisk er kvinneandelen så lav som 6 prosent (meg), og av teknisk kompetanse er den ikke-eksisterende. 

Har vi som selskap vært for dårlige på å tenke mangfold når vi rekrutterer? Har vi med viten og vilje latt være å ansette jenter? 

Svaret er nei. Kvinnene er rett og slett bare ikke å finne i søknadsbunken vår. 

Dette bringer meg til spørsmålet jeg stilte innledningsvis; Hvorfor er det slik? Hvorfor er det så få kvinner som søker tekniske stillinger, og da spesielt i startups? 

Jeg har lest meg opp i hytt og gevær, ringt rundt til nære og fjerne, snakket med ulike organisasjoner som jobber for å få jenter inn i teknologi. Jeg har til og med tatt til egen Instagram for å få innspill fra eget nettverk, og hva har jeg fått høre? 

Jo, først og fremst var det både litt «godt», men også veldig vondt å høre at det er mange som har den samme utfordringen. Det var godt å høre at det ikke er vi som gjør noe alvorlig feil, men samtidig kjipt å høre at dette virker å være et iboende problem som stikker dypere enn jeg først så for meg. 

Jeg har også fått veldig mange gode innspill til hvordan vi burde jobbe med problematikken. 

Det har blitt foreslått enkle ting som å gjøre stillingsannonser mer innbydende og kjønnsnøytrale og ha mer bilder av jenter på sosiale medier og nettside (folk kommer til å bli rimelig lei av å se trynet mitt da, for å si det sånn). 

Kvinner vil bygge ansiennitet før eventuell fødselspermisjon

Som nevnt ovenfor har det også blitt luftet hypoteser om at dette er et større problem for startups, nettopp fordi kvinner ikke er like risikovillige som menn. 

Er du nyutdannet som kvinne, så er sjansen større for at du ønsker å bygge deg opp ansiennitet før du skal ut i en eventuell fødselspermisjon, noe som kan være utfordrende å få til i en startup. 

I tillegg virker det som at de jentene som er større risikotakere, velger å kjøre hele veien og ender opp i ledelsen (noe som er veldig kult, ikke slutt med det!). 

Hvis dette er tilfelle, hvor er da de kvinnelige studentene? Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere kvinner i deltidsstillinger som de kan ha ved siden av studiene, for her er jo risikoen lav? 

Mulig henger dette sammen med at kvinneandelen på disse type studier har pleid å være lav, men også dette har jo blitt bedre? 

Noen må gå foran

Mange snakker om en holdningsendring og rollemodeller, og her tror jeg virkelig vi er inne på noe. Noen må tørre å gå foran. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Videre er det selskapene (Les: startupsene) sin oppgave å legge til rette, skryte og ta vare på mulighetene. Man kan med andre ord si at det blir et spørsmål om hva som må komme først; høna eller egget? 

Det er jo ikke slik at vi skal ansette kvinner for det faktum at de er kvinner, men vi vet alle at mangfold på arbeidsplassen er en fordel. 

Denne diskusjonen begynner faktisk å bli gammel. Likevel handler det om å ansette den beste kandidaten, men hva hvis det er en kvinne som ikke søker fordi hun ikke føler seg velkommen i en mannsdominert kultur? 

Jeg mener også at man ikke skal lette på de tekniske kravene for å få flere kvinnelige søkere. Om ikke annet, tror jeg dette heller vil virke mot sin hensikt, men vi må bli flinkere til å tenke bredt, åpne for at ikke alle tenker som den tradisjonelle søkeren.