kommentar

«Hvordan verdsette tidligfaseselskaper: Hva er egentlig greia?»

Tidligfaseselskaper er fortsatt på startstreken, og det gjør hele verdsettelsesprosessen mye mer usikker og komplisert, skriver Jan Børge Sagmo.

Jan Børge Sagmo, gründer og tidligere CEO i Bergen Carbon Solutions.
Publisert Sist oppdatert

For en som har stått på begge sider av bordet, og som faktisk vurderte selskapet Investorweb mot en mulig investering, er det for enkelt å påpeke at Norske investorer må ta større risiko. Det er gründer og selskapet som må vise sin verdi først og fremst.

Når det kommer til å verdsette tidligfaseselskaper, står man overfor en ganske knotete oppgave. Det er ikke som å vurdere et veletablert selskap med masse inntekter og historikk å gå etter. Tidligfaseselskaper er fortsatt på startstreken, og det gjør hele verdsettelsesprosessen mye mer usikker og komplisert.

De vanlige metodene som kontantstrømanalyse og bruk av multipler fungerer ikke så bra når det gjelder disse ferske selskapene. Kontantstrømanalyse er avhengig av prognoser for de kommende årene, og det er skikkelig utfordrende å spå hvordan ting vil gå for selskaper i denne tidlige fasen. Det er så mye usikkerhet rundt inntekter, kostnader og markedet generelt, så det er vanskelig å lage nøyaktige prognoser som kan brukes til en pålitelig kontantstrømanalyse.

Multipler er en annen vanlig tilnærming, hvor man sammenligner selskapet med andre lignende selskaper, gjerne børsnoterte, og ser på forholdet mellom pris og omsetning, lønnsomhet eller resultat. Men det er vanskelig å bruke multipler når man skal verdsette tidligfaseselskaper. De fleste av dem er ikke lønnsomme i begynnelsen, fordi de investerer mye i produktutvikling, markedsføring og vekst. Og å finne lignende selskaper kan være en prøvelse, fordi hvert tidligfaseselskap er unikt og har sine egne særegenheter som gjør det vanskelig å sammenligne dem.

Å bruke andre transaksjoner som sammenligningsgrunnlag kan også være en utfordring. Det er ofte vanskelig å få tak i den informasjonen man trenger for å gjøre en sammenligning, spesielt når det kommer til private transaksjoner.

Og tidligfaseselskaper kan ha spesielle forhold rundt tidligere verdsettelsesprosesser som gjør det vanskelig å finne nøyaktig sammenlignbare selskaper. Og hvis man hele tiden sammenligner med tidligere verdsettelsesfeil, så kan man bare lage enda flere feil.

På grunn av disse utfordringene er verdsettelsen av tidligfaseselskaper ofte ganske subjektiv. Investorer må bruke sitt eget skjønn og vurdere risikoen nøye. De ser på en rekke faktorer, som ledelsen i selskapet, erfaringen til teamet, potensialet i markedet og konkurransesituasjonen, i tillegg til de mer tradisjonelle verdsettelsesmetodene.

En annen tilnærming som har blitt mer populær er såkalt «venture capital»-metodikk, som fokuserer på selskapets potensial for å gi en høy avkastning på investeringen i løpet av en begrenset tidsperiode. Denne metoden kan involvere rabatterte kontantstrømanalyser, sammenligninger med tidligere vellykkede selskaper i samme bransje, eller vurdering av selskapets teknologiske lederskap og intellektuelle eiendeler.

Verdsettelsen av tidligfaseselskaper er derfor en skikkelig utfordrende oppgave som krever både ekspertise og grundig vurdering av mange forskjellige faktorer. Det finnes ingen enkel formel eller presis metode som kan gi en eksakt verdi for et tidligfaseselskap. Investorer og gründere må jobbe sammen og prøve å forstå risikoen og potensialet til selskapet, og så komme frem til en verdsettelse som tar hensyn til alt dette på en fornuftig og realistisk måte.

På slutten av dagen er verdien av et tidligfaseselskap ikke bare et tall, men heller et område av mulige verdier som tar hensyn til usikkerheten og potensialet for vekst og suksess.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.