SHIFTERS PODCAST

Hva betyr den nye nasjonale AI-strategien for norske bedrifter, deg og meg?

Politisk rådgiver Ingeborg Frøysnes og filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn gjester Shifter-podcasten.

Publisert Sist oppdatert

Nylig fikk Norge en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Det 68 sider lange dokumentet er delt opp i fem deler, og håpet til myndighetene er at det skal utgjøre et rammeverk som både offentlige og private virksomheter kan samle seg om og vil legge til grunn i sitt arbeid med AI.

Strategien inneholder blant annet et sett med etiske prinsipper for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge:

  • KI-baserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll.
  • KI-baserte systemer skal være sikre og teknisk robuste.
  • KI skal ta hensyn til personvernet.
  • KI-baserte systemer må være gjennomsiktige og etterprøvbare.
  • KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling.
  • KI skal være nyttig for samfunn og miljø.
  • KI-baserte systemer skal være basert på ansvarlighet og revisjon.

I Shifter-podcasten snakker vi oss gjennom dokumentet sammen med tidligere COO i AI-startupen Anzyz Technologies og nåværende politisk rådgiver i IKT Norge, Ingeborg Frøysnes (01:00), og filosof Einar Duenger Bøhn (16:00), som også er en del av CAIR (Center for Artificial Intelligence).

Hva betyr egentlig denne strategien for norske bedrifter, deg og meg? Og hvordan bør den følges opp?

Vi kickstarter debatten her: