finansiering

Hun investerte gründermillioner for storbanken, nå går hun inn i venture-teamet hos ny gigant

Karen Elisabeth Ohm Heskja bygde opp venture i DNB. Nå gjør hun comeback på storinvestorscenen etter å ha jobbet i kulissene i Stavanger i tre år.

Andreas Tufteland Engelsen og Karen Elisabeth Ohm Heskja foran det karakteristiske «Skipet», der Eviny holder til i Bergen.
Publisert Sist oppdatert

– Dette ble en mulighet som var altfor god til å si nei til, både på grunn av folkene, mandatet og investeringsfokuset. Energifeltet er veldig interessant, om ikke det mest spennende som skjer nå. Norge har et unikt fortrinn både i forhold til energikilder og kompetansen vi har fra olje og gass. Å få mulighet til å jobbe tett på selskaper innen energi på denne måten blir veldig gøy, sier Karen Elisabeth Ohm Heskja

Nå blir hun en del av teamet på fire som skal forvalte en halv milliard investeringskroner i Eviny Ventures. 

– Eviny Ventures er særdeles fornøyde med å få med Karen på laget. Vi har samarbeidet i flere sammenhenger over mange år – og har vært imponert over hennes driv, nettverk og resultater. Karen vil spille en viktig rolle i å styrke vårt arbeid med både eksisterende og fremtidig portefølje fremover, sier Andreas Tufteland Engelsen, CEO i Eviny Ventures

Han trekker frem at Heskja har lang erfaring fra venturemiløjet i Norge og har vært med å bygge gode selskap i ulike roller over tid. 

Relasjonsbygger av rang 

– Hun har hatt mye å bety for profesjonaliseringen av corporate-venture-miljøet i Norge. Karen er i tillegg en relasjonsbygger av rang som har et imponerende nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Hennes egenskaper og erfaring vil absolutt styrke slagkraften vår fremover, sier Engelsen. 

Frem til hun sluttet i jobben som venture-leder i DNB i 2020, var hun mye fremme i lyset og frontet investeringsarbeidet til banken. Så valgte hun å slutte i DNB og dra hjem til Stavanger for tre år siden. Da ble det så å si stille fra Heskja. 

Vi må få vite litt om disse årene, før vi skal gå mer i dybden på hvorfor hun valgte å signere for Eviny. 

Under radaren 

– De siste tre årene har jeg jobbet i selskapet Blueleap som en av fem partnere. Vi har drevet med direkte investeringer og konsulentvirksomhet innen oppstart og vekstselskap. Jeg personlig har jobbet mest med vekstselskap og fond, jobbet tett på og i styrer og som støtte for ledelsen i ulike selskaper. 

Roald Brekkhus (fra venstre), Andreas Tufteland Engelsen og Jørgen Jebsen Marek i Eviny styrker laget med Karen Elisabeth Ohm Heskja. Hun ser plutselig kjentfolk fra Stavanger.

– Arbeidet har gått litt under radaren? 

– Ja, vi har jobbet i kulissene. Det har ikke vært noe poeng for oss å være synlige. Målet har vært å løfte frem bedriftene vi har investert i og jobbet sammen med, sier Heskja. 

Hun forteller at de først og fremst har gått inn i tech-selskaper med base i Rogaland, som for eksempel Solintegra som jobber med solceller og Sine Delta innen vindenergi.

Shifter har tidligere skrevet at Heskja forlot DNB til fordel for en stilling i selskapet BDO i Stavanger. Hun forteller at arbeidsforholdet der bare varte i tre måneder. 

– Jeg oppdaget raskt at det ikke var en match. Det til tross fikk vi landet en stor avtale i den korte tiden og vi avsluttet på en meget god måte, sier Heskja. 

Tett på styrer og ledelse 

I Blueleap så hun at det var verdifullt å ha hatt ulike roller innenfor entreprenørskap, styrearbeid og investering. Det tror hun også blir nyttig i sin nye stilling.

– Jeg tror kanskje jeg er den som har jobbet mest på tvers i corporate venture-miljøet i Norge. Jeg har jobbet for Runway, DNB og nå Eviny. Jeg kan trekke på ulike erfaringer fra det. Jeg har også sittet tett på styregrupper og ledere, og vært investor og gründer, så jeg vet hvordan det kan forstås fra ulike sider, sier Heskja. 

– Hva driver deg? 

– Progresjon. Jeg blir frustrert av stillstand. Er det ikke sånn for alle? Jeg synes også det er viktig at det er et formål med det man gjør, at man tar tak i problemstillinger som er viktige å løse. Det er det definitivt i Eviny. 

– Hva blir mest interessant i din nye jobb? 

– Det er tre ting. Det første er oppfølging av eksisterende portefølje. Det er en solid portefølje. Teamet har gjort en kjempejobb. Det andre er mulighetene som ligger foran. Det er en solid størrelse på kapitalen som er blitt satt av. Det gir mulighetsrom. Jeg opplever en enorm «drive» i konsernet og det er viktig for å bygge videre. Det tredje er den internasjonale interessen. Å følge Nordens posisjon i «energi-spacet» og at vi kan jobbe for å sette Norden på kartet, og få opp interessen fra internasjonale investorer. 

Hun ser frem til å jobbe sammen med sine nye kolleger. 

– Det er mye komplementær erfaring i teamet. Roald har bygd selskaper før. Jørgen har finansiell bakgrunn. Andreas jobber inn mot konsernet, har et tydelig konsulenthode og er en veldig god leder. 

Karen Elisabeth Ohm Heskja hilser på siddisene Knut Erik Hæhre (til venstre) og Erling Håmsø som også er i Bergen. De to leter etter kaféen i Kranen, som de finner rett bak. – De er gründere i Okse, Norges beste designbyrå, sier Heskja.

– Hva blir viktig for Eviny fremover? 

– At vi fortsetter å være en god og forutsigbar investor, overfor selskapene og overfor andre medinvestorer, og at vi klarer å spille hverandre gode. Vi må være den foretrukne partneren både for selskapene og investorene. 

– Da du jobbet i Blueleap investerte dere mest i lokale selskaper. Tenker du Eviny bare bør investere i vest? 

– Nei, vi skal investere i de beste casene. 

I porteføljen til Eviny i dag er det selskaper både med base langs kysten, Oslo og utlandet. Flere av selskapene holder til i Stavanger. Heskja har allerede jobbet på oppdrag for Eviny med rogalandsbedrifter, gjennom Blueleap. 

Hun vil fortsette å bo i Rogaland, og jobbe både derfra og fra hovedkontoret i Bergen. 

– Det er helt fantastisk å være her i vest hvor verdiskapningen skjer. Jeg er stolt av å være på denne siden av landet, sier hun mens Ulriken bader i ettermiddagssol bak henne. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.