Karen Elisabeth Ohm Heskja er investeringssjef i DNB Ventures. Foto: Vilde Mebust Erichsen

DNBs startup-jeger takker for seg: Nå røper hun den nye jobben

Karen-Elisabeth Ohm Heskja forlater jobben som leder for DNB Venture, og "flytter hjem" til ny sjefsjobb.

Publisert

Ohm Heskja har tenkt mye det siste halvåret, og før sommeren fikk hun et tilbud hun ikke kunne si nei til. Hun slutter nå som sjef i DNB Venture, for å bli direktør for strategi og forretningsutvikling innen rådgivning hos BDO. Der skal hun jobbe spesielt med små og mellomstore bedrifter.

- SMB er selve ryggmargen i norsk økonomi, og med dette får jeg være med å påvirke bærekraftigheten og robustheten i forretningsmodellene til disse selskapene, sier Heskja.

Jakten på casene

Hun har bygget opp og ledet venture-satsingen til DNB i tre år, med 250 millioner kroner til rådighet til investeringer. I løpet av denne tiden har hun gått inn i selskaper som Spiir, Luca Labs, Unite Living, Payr og Fundingpartner. Mandatet har vært å skape verdi for både oppstartsselskapene og banken selv.

- Hvordan vil du si at det har gått?

- For det første er jeg veldig takknemlig for å få lov til å være med på å bygge opp dette. Det har vært en viktig og spennende satsing for DNB, som har fått mye oppmerksomhet. Jeg er stolt av det grunnlaget vi nå har klart å skape på denne korte tiden, sier den avtroppende venture-sjefen.

Utfordringene

- Hva har vært utfordrende?

- Det å finne gode og relevante case som skaper verdi for både startups og morselskap. Finne den gode miksen, det skal ikke være lett, og det er ikke lett. Men det er det som er spennende, og det ligger i jobben å balansere disse to.

En annen utfordring er å kontinuerlig jobbe sammen med morselskapet for at "corporate venture"-mandatet er relevant for morselskapet og samtidig følger utviklingen i morselskapets strategi. Det er en litt annen situasjon enn for et venture-fond som har et mandat over hele fondets periode, ifølge Heskja.

Bremset nyinvesteringene

På tampen av 2018 gjorde DNB Venture flere nyinvesteringer. Det siste halvannet året har de nøyd seg med å gjøre oppfølgingsinvesteringer.

- Det var bevisst fra vår side, vi ønsket en skikkelig kickstart, og noen av selskapene hadde vi vært i dialog med før DNB Venture ble etablert også.

- Har det vært krevende å finne nok gode caser, i og med at dere ikke har gjort flere investeringer?

- Nei, i utgangspunktet ikke, og i Norden er det mange interessante selskaper i fintech-segmentet.

Brenner for styrearbeidet

De siste årene har hun også jobbet mye inn mot styrene i selskapene, og ser frem til å fortsette dette arbeidet i en ny rolle hos BDO, samt gjennom rollen i styrelisten.no hvor hun er bidragsyter. Hun er opptatt av balansen mellom styrets kontrollfunksjon versus styrets rolle som verdiskapende og visjonær.

- Nå vil jeg få muligheten til å jobbe med dette ut mot også andre selskaper, ikke bare startups, og mer på tvers av industrier enn jeg har gjort frem til nå, sier hun.

Det er ikke bare de faglige utfordringene som gjør at hun nå vender hjem etter intense tre år med pendling mellom Stavanger og Oslo.

- Dette er også en mulighet for å komme tettere på regionen jeg bor i, noe som er et element av betydning.

"En meget god jobb"

Hos DNB takker de for innsatsen, og ønsker henne lykke til videre i ny jobb.

- Hun har vært viktig for etableringen av DNB Ventures og har gjort en meget god jobb med å følge opp investeringene vi har gjort, påpeker kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB.

Han understreker at porteføljeselskapene fortsatt er i gode hender.

- Vi har heldigvis et godt investeringsteam som følger opp selskapene vi har investert i, og vi har også tilgang på gode ressurser både internt og eksternt.