landbruk

Grunnen til at nye investorer satser millioner på vertikalt landbruk

Rift Labs får inn 17 millioner kroner i frisk kapital.

Rift Labs løsning for vertikalt landbruk
Publisert Sist oppdatert

– Vi har allerede sikret kommersielle kontrakter og stor interesse fra globale aktører for våre vertikale landbruksløsninger under vår nylige deltakelse på Indoor AgTech Innovation Summit i New York, og nå bruker vi dette momentumet til å skalere og utvide internasjonalt, sier Halvard Aagaard, CEO i Rift Labs.

Runden ble ledet av største aksjonær Karbon Invest sammen med betydelig deltakelse fra eksisterende aksjonærer. Bulk Industrier med Peder Nærbø ble invitert ombord som ny investor og deltok i runden, og ble med på listen over fremtredende eksisterende investorer som Carucel Finance og Datum Invest.

Rift Labs har jobbet med partnerne ONNA og Crayon siden høsten 2020 for å utvikle Hydroponics Lab-systemet, et prosjekt som er støttet av Innovasjon Norge og RFF Viken.

Systemet benytter seg spesielt av Rift Labs’ dynamiske LED-belysning, tradisjonelt reservert for andre bransjer som foto og video, som gjør at ekstremt presist og høykvalitets lys i ulike bølgelengder kontinuerlig kan optimaliseres for plantevekst.

Ifølge Aagaard er målet å bli verdens ledende teknologipartner for «Controlled Environment Agriculture». Dette skal skje ved å bruke en patentert LED-teknologi og kontrollsystemer basert på AI og maskinlæring.

– Vi er det eneste selskapet i dag som tilbyr en slik løsning på markedet, sier han.

Forventer kraftig vekst innen vertikalt landbruk

I følge Fortune Business Insights forventes markedet for vertikalt landbruk å vokse betydelig fra $3,47 milliarder dollar i 2021 til $20,91 milliarder dollar i 2029 med en CAGR på over 25 %.

Dette skal være på grunn av fortsatt ESG-fokus i matproduksjon, kombinert med stadig økende usikkerhet i den globale forsyningskjeder og ønske om å forbedre selvforsyningsgrad.

Bulk Industrier kommer inn som investor

Gjennom Bulk Industrier grunnla Peder Nærbø Bulk Infrastructure Group i 2006 for å skape bærekraft som virksomhet. Bulk begynte å flytte logistikk ut av Oslo for å forbedre luftkvaliteten i byen og brukte siden sin kunnskap fra industrieiendom til å utvikle en skalerbar plattform for digital infrastruktur for å få tilgang til fornybar energi i Norden. Dette førte til storskalautvikling av datasentercampuser og undervanns- og terrestriske fibernettverk som knytter Norden til et globalt marked.

– Med store skalerbare datasentersteder i porteføljen vår, er Bulk Industrier interessert i gjenbruk av varme fra datasentre og tror at drivhus- og vertikal jordbruksproduksjon har store synergier ved samlokalisering i sirkulære industriparker. For å skape optimalt utbytte for landbruks- eller akvakulturprodukter til å vokse i disse kontrollerte miljøene vil næringen være avhengig av smarte løsninger og fullstendig digitalisering. Det er her vi mener Rift Labs er veldig godt posisjonert for å gjøre betydelig innvirkning, sier Peder Nærbø, eier og styreleder i Bulk Industrier.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*