POLITIKK

Gründernes viktigste innspill til politikerne som vil sparke ut regjeringen

De borgerlige partiene former nå sin nye næringspolitikk, og samlet gründer-Norge til innspillsmøte tirsdag.

F.v. Merete Nygaard i Lexolve, Vibeke Gwendoline Fængsrud i House of Math, Aprila-gründer Per Christian Goller, CFO Vegard Aake Vik i Oda og Assistobe-gründer Jonas C. Haveland. Bak står Pål T. Næss i Gelato.
F.v. Merete Nygaard i Lexolve, Vibeke Gwendoline Fængsrud i House of Math, Aprila-gründer Per Christian Goller, CFO Vegard Aake Vik i Oda og Assistobe-gründer Jonas C. Haveland. Bak står Pål T. Næss i Gelato.
Publisert Sist oppdatert

Den sittende regjeringen er tilsynelatende svært lite populær i gründerkretser, blant annet på grunn av den økte formuesskatten, den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på høye lønninger, og sist vrakingen av anbudsordningen Startoff.

Kvartetten til høyre i norske politikk akter å smi mens jernet er varmt, og stilte tirsdag opp på gründerhuben The Factory for å lytte til innspill fra både gründere, representanter for økosystemet, og andre foreninger på feltet.

I en nesten tre timer lang seanse ble de servert en rekke problemstillinger, deriblant formuesskatt, opsjonsbeskatning, offentlige innkjøp, «ideologiske skylapper» hva gjelder privatisering i helsesektoren, bankregelverk spesielt knyttet til kapitalkrav og konsesjoner, Skattefunn, grunnrenteskatt, tilgang på talent, tilgang på risikokapital, og EU-politikk - blant annet.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Alle mer eller mindre kjente utfordringer for startups, men, presiserte Venstres Alfred Bjørlo, nå skal de omsettes i konkrete forslag i partienes respektive alternative budsjetter. Han oppsummerte det hele med at førsteprioritet bør være en endring og helst fjerning av formuesskatten, samt mer enhetlige og forutsigbare rammebetingelser. 

Han hadde med seg Linda Hofstad Helleland fra Høyre, Kjell Ingolf Ropstad fra Krf, og Sivert Bjørnstad fra Frp.

Møtet hadde også sin bakgrunn i to representantforslag fra Venstre og Fremskrittspartiet som for tiden ligger til behandling i næringskomiteen (se forslagene i faktaboks).

Politikerne Linda Hofstad Helleland (H), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Sivert Bjørnstad (Frp) og Alfred Bjørlo (V) under The Factorys innspillsmøte med gründere.
Politikerne Linda Hofstad Helleland (H), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Sivert Bjørnstad (Frp) og Alfred Bjørlo (V) under The Factorys innspillsmøte med gründere.

Problemer og løsninger

Det var også tendenser til løsningsforslag da politikerne kontret med at provenytapet ved å fjerne eksempelvis formuesskatten må erstattes, iallfall delvis. 

Den gjengse oppfatningen i gründerkretsene er at det vil betale seg selv på sikt, blant annet i form av flere jobber og lønnsbeskatning. Lexolve-gründer Merete Nygaard, som har vært blant denne skattepostens fremste kritikere, mente også at politikerne burde se på økt skatt på næringseiendom, mens andre mente at vekstselskaper som hentet venturekapital for å bygge selskap, kan unntas ordningen uten at det fører til innhugg av betydning i statens inntekter.

Blant forslagene fra Venstre, som har støtte hos interesseorganisasjonen Abelia, er å likebehandle teknologi utviklet i selskap med andre immaterielle verdier, som patenter, «knowhow» eller opphavsrettigheter, som verdsettes til null ved formuesligningen.

Både Oda-medgründer Vegard Aakre Vik og House of Math-gründer Vibeke Gwendoline Fængsrud pekte på den ekstraordniære arbeidsgiveravgiften på lønninger over 800.000 kroner som hemmende for rekruttering av spisskompetanse.

Vibeke Gwendoline Fængsrud i House of Math.
Vibeke Gwendoline Fængsrud i House of Math.

I en annen del av samme problemstilling, løftet investor Espen Malmo i Skyfall utfordringen med å rekruttere fra utlandet, og ba politikerne se til oppstartsvisumet blant andre Storbritannia har innført. Andre pekte på den nye ordningen med skolepenger for utenlandske studenter som et hinder, fordi færre høyt kvalifiserte mennesker velger å ta en doktorgrad i Norge, for eksempel.

Ny forening underveis

Til stede var også Mesh-gründer Anders Mjåset, som har tatt initiativ til en ny interesseorganisasjon under tittelen Norwegian Tech Startup Association, etter dansk modell. Dette arbeidet har nå begynt å ta fart, kunne han forteller. Rundt 20 sentrale skikkelser fra oppstartsmiljøet er nå involvert i prosjektet og jobber med retningen. Mjåset gjentok også sitt budskap til politikerne om å gjøre startup-politikk like tydelig som klimapolitikken, noe næringsminister Jan Christian Vestre har svart på her i Shifter.

Venstre og Frps forslag:

To representantforslag fra Venstre og Frp ligger til behandling i Næringskomiteen.

Fra Venstre, signert Alfred Bjørlo, Guri Melby, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, og Sveinung Rotevatn:

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne den midlertidige arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 kroner fra 1. januar 2024.

 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å gjøre det enklere for bedrifter å tilby opsjoner til ansatte, redusere skattebyrden og fjerne unødvendige skattebarrierer for oppstartsbedrifter og små og lokalt eide bedrifter.

 • Stortinget ber regjeringen legge fram en samlet strategi for å tiltrekke investorkapital og kompetanse til Norge, herunder innføre gründervisum og forenkle tilgangen på investorkapital fra utenlandske investorer for gründere.

 • Stortinget ber regjeringen forenkle offentlige anbudsprosesser, slik at det blir enklere for små og nystartede bedrifter å delta i anbudsprosesser hos staten, hos store statlige selskaper og i kommunene.

 • Stortinget ber regjeringen reformere virkemiddelapparatet slik at Innovasjon Norge og lignende institusjoner i større grad prioriterer tidligfase-rådgivning til gründere og å støtte de gode ideene fremfor søkelys på de som allerede har nok kapital.

 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som reduserer byråkratiet for nyskapere, som å korte ned på prosesslengder, konsolidere søknadsordninger i en database, fremme Skattefunn-ordningen og gi muligheter for skatteavdrag for «gratis» arbeid uten lønn i en avgrenset periode.

 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om styrket entreprenørskapsutdanning i hele skoleløpet.

 • Stortinget ber regjeringen foreslå bedre ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap og sykdom for å gi tryggere rammer og større mulighet til å satse.

 • Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på forskning og datainnsamling om kvinners entreprenørskap for bedre å forstå og adressere de spesifikke utfordringene kvinnelige gründere står overfor.

 • Stortinget ber regjeringen utrede redusert arbeidsgiveravgift for nystartede selskaper de første 1–3 årene.

Fra Frp, signert Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Marius Arion Nilsen, Roy Steffensen, Bård Hoksrud, og Silje Hjemdal:

 • Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som kan øke investeringsviljen og sikre skattemessig likebehandling av norske og utenlandske investorer, og komme tilbake til Stortinget med dette så raskt som mulig.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem en plan som identifiserer hindringer for etablering av næring i Norge og hvordan disse kan fjernes.
 • Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med en fireårig nedtrappingsplan med mål om å harmonisere den samlede norske eierbeskatningen (selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt) med eierbeskatningen i Norges naboland og viktigste handelspartnere.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en stortingsmelding om rammevilkårene for norsk næringsliv, med formål om å styrke Norges konkurransekraft.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at det næringsrettede virkemiddelapparatet benyttes til å tiltrekke mer kapital fra norske og utenlandske investorer til norsk næringsliv.
Powered by Labrador CMS