debatt

«Takk for godt innspill, Anders!»

Næringsminsteren svarer på Mesh-gründer Anders Mjåsets krav om klare mål i gründerpolitikken.

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Publisert

Gründere står mitt hjerte nær. Jeg heier på alle som tør å ta sjansen og skape sin egen bedrift. Gründere har det felles at de er engasjerte og utålmodige. De har en drivkraft som gjør at de tenker stort og får ting gjort. 

Og det er akkurat hva vi trenger når hele samfunnet skal gjennom en gigantisk omstilling i grønn retning. Når digitaliseringen skyter fart. Og eldrebølgen så vidt har begynt. 

Nylig la jeg frem en næringspolitisk statusrapport etter to år i regjering. I rapporten ramset vi opp alle næringspolitiske prosjekter som er igangsatt denne toårsperioden, og vi gjorde opp konkret status for hvor langt vi er kommet i å nå de ulike målene. 

Det gledet meg at Mesh-gründer Anders Mjåset var til stede under fremleggelsen, og jeg har med stor interesse lest hans innlegg i Shifter etterpå.

Det er godt å høre at Mjåset etter gjennomgangen av næringspolitisk statusrapport ble enda mer positiv på vegne av regjeringens klimamål, enn han hadde vært. 

Klima og natur er en ramme for all politikk. Vi skal kutte våre utslipp med 55 prosent frem mot 2030, som et delmål mot netto null i 2050. Hele verden skal bevege seg fra en fossil, lineær, naturødeleggende økonomi, til en fornybar, sirkulær og naturpositiv økonomi. Her ligger det enorme muligheter for norsk næringsliv, ikke minst for teknologinæringslivet og for bedrifter som utvikler nye, digitale forretningsmodeller. 

Samtidig ønsker Mjåset klare målsetninger for innovasjon og teknologiutvikling, etter mal fra regjeringens klimamål. Det synes jeg er en spennende tanke, som vi bør jobbe videre med. Det er akkurat denne typen gode innspill jeg ønsker meg. 

I næringspolitisk statusrapport skriver regjeringen at vi i månedene som kommer blant annet skal styrke gründerpolitikken, presentere en strategi for forskning og utvikling i næringslivet og gjennomføre et løft for teknologinæringene. 

Siden da har landet også fått en ny digitaliserings- og forvaltningsminister i Karianne Tung. Hun brenner for teknologi og kommer fra stillingen som daglig leder i Trondheim Tech Port.

Gründerne er avgjørende for å utvikle bærekraftige løsninger og bidra til grønn verdiskaping i hele landet. 

I forslaget til statsbudsjett for 2024 la regjeringen derfor frem en gründerpakke på 220 millioner kroner, med betydelig styrking av Innovasjon Norges ordninger for etablerere og vekstselskaper, og med tidligfasekapital til investeringer gjennom Investinor. 

Regjeringen har i tillegg varslet en kraftig satsing for å bedre tilgangen på risikokapital gjennom Nysnø. 

Vi har lansert «Én vei inn» til virkemiddelapparatet. Vi fjerner unødvendig byråkrati som skal spare små og mellomstore bedrifter for 11 milliarder kroner frem mot 2025, og vi endrer anskaffelsesregelverket slik at det offentlige i større grad skal bidra til innovasjon og bærekraftig utvikling. 

Alt dette vil ha positiv effekt, men det er behov for enda mer. Derfor er jeg takknemlig for alle innspill og lover å lese hvert enkelt forslag nøye. La oss sammen gjøre Norge til verdens beste land å starte og drive bedrift i!