edtech

Gründerne trer inn i nye roller

Learnlink gjør store endringer. Gir blant annet plattformens lærere et realt opprykk.

Learnlink-gründerne, Jonas Hyllseth Ryen, Johannes Berggren og Tellef Tveit, trekker seg alle helt eller delvis ut av den daglige driften. Bildet representerer ikke dagens team.
Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det kjent at Johannes Berggren forlater Learnlink til fordel for ny jobb i Dr.Dropin. Han var i 2016 med å etablere læringsstartupen, som den gang kun var en plattform for digital leksehjelp, sammen med Jonas Hyllseth Ryen og Tellef Tveit.

Parallelt med Berggrens karriereskifte, har det foregått store endringer i Learnlink for øvrig. Medgründerne trekker seg nå også tilbake. Hyllseth Ryen og Tveit skal fremover kun jobbe deltid i selskapet og bidra som aktive styremedlemmer i stedet.

Samtidig rykker flere av plattformens lærere opp i stilling, deriblant Eirik Andreas Albretsen og Lise Mari Roaldsnes-Sæther.

– Dette blir en helt ny fase for oss gründere, sier Hyllseth Ryen.

– En av de største ressursene våre har vært lærerne. De har vært sultne på mer ansvar, og så er det ikke slik at dette har skjedd over natten. Alle har hatt ansvar over flere år. Dessuten er det fint å få noen friske øyne på dette. Når man har jobbet sammen så lenge, er det noen dynamikker som fester seg, og da kan det være godt å bli utfordret.

Hyllseth Ryen forteller videre om en utfordrende tid i selskapet.

– Tøffe diskusjoner for å avgjøre hva vi skulle gjøre

Learnlink kjøpte i 2020 den norske startupen Codeandgo, og samme sommer skulle de samarbeide om å lage et kodekurs for barn - til stor suksess, ifølge gründeren.

– Det var en veldig fin inntektskilde for oss, fordi det markedet vi selger leksehjelp i, dør jo ut på sommeren. Men vi hadde også en langsiktig plan; å digitalisere kodekursene, og høsten 2021 lanserte vi et produkt der barn kunne lære seg koding i spill de allerede spiller. Vi fikk superbra respons og mange kunder, så det ble en hektisk tid, sier han.

Hyllseth Ryen tenker tilbake på en tid med lange dager og et høyt tempo.

– Og det setter jo samarbeidet på prøve, men vi kom oss gjennom det, selv om det var tøffe diskusjoner for å avgjøre hva vi skulle gjøre.

Jonas Hyllseth Ryen, en av tre Learnlink-gründere.

Teamet sto nemlig overfor et dilemma; hva nå med leksehjelpen over nett?

– Vi var ikke alltid enige, men stemningen var i utgangspunktet god, men det er klart man blir sliten av slike perioder, sier Hyllseth Ryen.

På grunn av den gode responsen de tidlig fikk på kodekursene, valgte de å prioritere dette prosjektet, og teamet viet omtrent alle tilgjengelige ressurser til denne utviklingen.

– Det var jo en stor sjanse å ta, men vi opplevde det som helt nødvendig for å få produktet til å bli bra nok, sier gründeren, men:

– Når vi kom inn i 2022, så vi at det var vanskelig å opprettholde veksten. Den enorme responsen flatet ut, og vi merket det spesielt på vårparten i fjor. Vi hadde samtidig nedprioritert det originale produktet og fikk kjenne konsekvensene av det.

Måtte permittere og kutte kostnader

Learnlinks regnskap for 2021 viser en inntekt på 13,2 millioner kroner - et hopp fra 8,1 millioner kroner året før.

Inntjeningen i 2022 ble derimot lavere enn de hadde forventet, forteller Hyllseth Ryen.

– Veksten på det nye produktet var ok, men den kompenserte ikke 100 prosent med salget vi hadde på det gamle produktet, sier han og legger til:

– I 2022 merket vi også, som så mange andre i forbrukermarkedet, at folk hadde lavere kjøpekraft. Dette i kombinasjon med lavere inntjening fra leksehjelpsproduktet, gjorde at vi måtte ta noen avgjørelser - og blant annet permittere noen ansatte i en kort periode og samtidig kutte andre kostnader, sier Hyllseth Ryen.

– Vi fant også ut at det ga mer mening å fokusere på lønnsomhet fremfor vekst - frem til markedet tar seg opp og vi ser at det er lettere å vokse igjen.

Disse tar over den daglige driften

Teamet bestemte seg også for å satse på begge produktene igjen.

– Det er mange fellestrekk mellom de to produktene, og ofte jobber de samme lærerne begge steder. Nå er planen å drifte begge samtidig. Plattformen er ferdig, og vi har ingen «back log» på nye features. Nå handler det om å opprettholde høy kvalitet. Vi skal også lansere flere kodekurs, men vi trenger ikke gjøre store grep der heller.

En av de ovennevnte lærerne, Roaldsnes-Sæther, fikk i fjor ansvar for å drifte leksehjelpen alene - og skal fremover fortsette i samme rolle. Albretsen, også opprinnelig lærer, holdt i utviklingen av kodekursene på nett. Han tar nå over den daglige driften, dog inkludert hyppige møter med gründerne i en periode - og sier:

– Vi er en ny generasjon som virkelig er motivert for å forsette å tilby de produktene vi har. Vi har god oversikt over alle prosesser, produkter og systemer, og har jo erfart i mange enkelttilfeller at vi utgjør en ekte forskjell i livet til mange barn og unge.

23-åringen er også ingeniørstudent i München i Tyskland.

– Alle lærerne skal jobbe deltid ved siden av studiene, selv om vi fort må innrømme at det nok er Learnlink som har øverste prioritet om dagen, sier Albertsen.

Eirik Andreas Albretsen tar nå over den daglige driften i Learnlink.

Avventer ny kapitalrunde

Tross utfordrende år i selskapet, var det for Hyllseth Ryen aldri et alternativ å gi opp underveis, forteller han.

– Grunnen til at vi jobber i Learnlink har vært todelt. Det har vært lærerikt for oss - og det er et viktig samfunnsoppdrag å lære barn koding og matte på en motiverende måte.

– Vi har hele veien også hatt mange kunder, som har stolt på at produktet skal leveres til høy kvalitet - og ikke minst mange studenter som har hatt dette som sin deltidsjobb. Vi har en forpliktelse overfor dem.

Learnlink hentet sist i 2020 6,4 millioner kroner. Planen var å skalere opp kodekurs-produktet med ny kapital, men teamet har bestemt seg for å avvente.

– En av de viktigste tingene jeg har lært, er at man i så fall må ha et fornuftig sted å putte pengene, og nå handler det først og fremst om lønnsomhet og ikke vekst, sier Hyllseth Ryen - og Albertsen supplerer:

– Vi har jo kuttet en del kostnader, og vi er veldig effektive og få om å holde driften i gang. Vi har også begynt å prioritere leksehjelp igjen, og der har vi sett en dobling fra august til nå. Vi har også bra gjensalg på kursene våre, sier den påtroppende lederen.

På spørsmål om Hyllseth Ryen er i gang med noe nytt, svarer han:

– Jeg er ikke gang med noe nytt. Dette er fremdeles helt fersk. Vi gikk inn i styret i slutten av desember og har nettopp kommet i gang, og så får vi se.