Fornybar energi

Gründerne bruker data til å finne det beste stedet å bygge ut solparker, nå venter de en boom i Norge

Glint Solar er i medvind, og får Otovos «produktgeni» på laget.

Even Kvelland og Glint Solar finner egnede områder for solceller. Nå spår de utbygging i Norge.
Publisert Sist oppdatert

– Vi leser om krisestemning og mørke skyer, men fra der vi står ser det egentlig ganske lyst ut.

Det sier Even Kvelland som startet opp Glint Solar i 2020 sammen med Harald Olderheim og John Modin i Antlers akselerator.

Med bakgrunn fra diplomatiet vedkjenner at han er privilegert som nå er i en bransje hvor alle piler peker oppover - i enda større grad etter at Russland angrep Ukraina og for alvor satte politisk fart i den europeiske energiomstillingen.

Glint Solar er et norsk B2B SaaS-selskap som tjener på utbygging av fornybar kraft. Selskapets programvare gjør det enklere for utviklere av sol- og senere også vindparker å finne de mest lovende geografiske områdene.

Selskapet hentet i juni 3 millioner dollar (26,5 millioner kroner) fra Momentum, Wiski Capital, Statkraft Ventures og eksisterende aksjonærer.

Solbransjen har vinden i ryggen

Globalt er det bygget ut rundt 1000 GW solkraft til nå. Ifølge Rystad Energy vil kapasiteten økes med 24 prosent årlig frem til 2030. Fem-seksdoblingen som det innebærer. vil alene kreve investeringer på 1200 milliarder dollar, omtrent et norsk oljefond.

En ideell kunde for Kvelland er en som skal utvikle en solpark på minst en halv fotballbane.

– Er det ett ord som går igjen blant utviklere, og det er pipeline. Det handler om å ha gode prosjekter på gang og å finne nye lovende prosjekter hele tiden, sier Kvelland som blant annet har hatt oppdrag for Scatec. – Vi kan hjelpe til med å bygge pipeline mye raskere.

Spår stortstilt utbygging i Norge

Mens sol er stort lenger sørpå i solrike områder som Spania og Midtøsten, spår Kvelland at også relativt mørklagte Norge står foran en storstilt utbygging av solenergi de kommende årene.

Med fallet i kostnader begynner solenergi å bli lønnsomt også her. Vi tror det vil bli bygget mange store solanlegg her.

Even Kvelland

– Startskuddet i vår solfattige del av verden går nå, sier han og peker på at Norges Vassdrag og energidirektorat NVE presenterte sin første konsesjon i mai.

– Med fallet i kostnader begynner solenergi å bli lønnsomt også her. Vi tror det vil bli bygget mange store solanlegg her.

Nylig koblet Scatec seg på et lite solanlegg i Lillestrøm. Agder Energi ser også på muligheter her i landet. Ifølge Kvellands anslag er det ikke utenkelig med anlegg på minst 50 MW i Norge, kanskje større også.

En av grunnene er den folkelige motstanden mot landbasert vindkraft, som til tider har blåst orkan i kastene. Argumentene mot har gått fra støy og fulgedød til utenlandsk eierskap og ødelagt naturlandskap.

– Solparker er annerledes. De skaper ikke støy, og man ser dem stort sett ikke på avstand. Det er heller ikke spesielt problematisk å la beitedyr gå rundt panelene, sier Kvelland. – Men det handler om å finne de rette stedene å bygge.

Glint jobber ikke så mye med å kartlegge potensiell politisk støy i et området, men de har variabler som potensielt kan fange det opp: Avstand til bebyggelse, type land og miljømangfold er viktige mål som sier noe om hvor betent utbyggingen kan bli.

«Produktgeni» på laget

Medgründer i solselskapet Otovo som i første omgang spesialiserte seg på utbygging av solceller på tak, Simen Fure Jørgensen, går nå inn i styret til Glint Solar. Kvelland omtaler ham som er produktgeni.

– Det blir kjempebra. Det er ikke så mange som angriper tidligfase, storskala bakkebasert sol, sier han.

Glint Solar bruker tilgjengelig informasjon på en annen måte. De tar satellittdata og mikser det inn med modelleringer av ekstremvær.

Nederland: Nord-europeisk land med store solambisjoner

  • Rett sørvest for Norge ligger et land som har tro på at solenergi kan bli en betydelig del av kraftproduksjonen.
  • Ifølge den nederlandske organisasjonen for anvendt forskning er potensialet for solenergi på mellom 55 GW og 132 GW innen 2050.
  • Det tilsvarer nesten hele til dobbelt så mye kraft som produseres i Norge hvert år (300 TWh).
  • I det største scenariet legges det også opp til 70 GW offshore vindkraft og 12 GW landbasert.
  • Kilde: PV Magazine

– Det er mange som bruker empiriske data. De snakker med folk i områdene og gjøre egne undersøkelser med sensorer, men det begrenser seg ofte til små datasett. Vi kobler dem opp med data som går 40 år tilbake. Det gir en helt annen innsikt å bygge på.

Du skal få svar på mye. Hvordan er det biologiske mangfoldet? Er det værutsatt? Hvilke andre potensielle risikoelementer kan dukke opp akkurat der som gjør at man bør skrinlegge hele prosjektet?

– Vi ønsker å sette brukerne i stand til å ta gode beslutninger så tidlig som mulig i prosessen, sier Kvelland.

Norge midt i mellom på åpenhet

Kapasiteten i strømnettet er en vanlig flaskehals. Tilgang på informasjon en annen. Kvelland ser store forskjeller i de forskjellige landene Glint Solar er aktive i.

– Det handler gjerne om hvor lett det er å få tak i informasjon. For eksempel på strømnetter er man mer tilbakeholdne i Sverige og åpne i Danmark. Norge er litt midt i mellom.

– Personlig tenker jeg at hvis myndighetene skulle forbedret byråkratiet på dette områder, så er det rom for å bli mer transparente rundt hvor det blir mulig å koble seg på strømnettet, sier han.

– Hvor er dere om fem år?

– Da er vi et verdensledende selskap som gjør det mulig for utbyggere å bygge sol og kanskje vind og batterilagring også. Man trenger egentlig alle tre når man bygger gode systemer for fornybar strømproduksjon.

Planen er å doble staben fra 11 i løpet av 2022.

– Hva gjør dere dersom vi går inn i økonomisk dårligere tider?

– Vi har lagt ulike planer som går ut på hvor hardt vi tråkker på gassen. Kanskje tar vi inn penger tidligere. Men vi skal ikke leve av investorpenger og tilskudd, nå handler det først og fremst om å gjøre de fundamentalt riktige tingene.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*