Stryber har kartlagt suksessraten til 800 europeiske startups.

Gir en akselerator økt sjanse for suksess? Dette fant startup-generatoren

«Kan være en høy pris å betale», mener Alexander Mahr i Stryber.

Publisert

Stryber, en «startup-generator» med base i Tyskland, Ukraina og Sveits, har nylig undersøkt gjengangeren av en påstand; at 9 av 10 startups mislykkes - og deretter hvorvidt et akseleratorprogram bikket selskapet i den ene eller andre retningen.

Kilden var Crunchbase, herunder 800 tilfeldig utvalgte europeiske startups etablert i 2013. Halvparten hadde deltatt i et akseleratorprogram.

Oppsummert viste funnene:

  • 29 prosent eksisterer ikke lenger.
  • 38 prosent bli klassifisert som «zombier»; de står som aktive på Crunchbase, men har mindre enn ti fulltidsansatte oppført på LinkedIn.
  • 22 prosent er «mer eller mindre aktive», og har mellom ti og 49 fulltidsansatte oppført på Linkedin.
  • 6 prosent har gjort en exit.
  • 5 prosent er fremdeles i skaleringsfasen.

Ifølge Strybers kategorisering utgjør suksessraten kun de to sistnevnte 11 prosentene - og de velger derfor å bekrefte ovennevnte påstand.

Akselerator eller ikke

Videre viser undersøkelsen at det så og si ikke er noe forskjell på hvorvidt et suksessfullt selskap har deltatt i en akselerator eller ikke.

  • Blant selskapene som hadde deltatt i et akseleratorprogram, er 88 prosent registrert som «mislykket» - mot 12 prosent «suksessfull».
  • 10 prosent av selskapene som ikke hadde deltatt i et akseleratorprogram registreres ifølge Stryber som «suksessfull».

«Hvert gründerteam må veie fordeler og ulemper opp mot hverandre ved de ulike akseleratorprogrammene. Å gi bort en del av selskapet, som ofte er en forutsetning i disse programmene, vil i mange tilfeller være en veldig høy pris å betale», skriver Alexander Mahr, tidligere gründer, VC-investor og nå leder i Stryber.

Les mer.